Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Biljoenen, miljarden, triljarden...

Reken je ook graag in grote getallen? Biljoenen, miljarden, triljarden,... De laatste tijd worden we om de oren geslagen met grote, tot zéér grote getallen. Maar een biljoen is niet altijd een billion...
Advertentie

(netto) - Kredietcrisis kost 12.000 miljard, Amerikanen 1,7 biljoen armer,... De meeste van die getallen zijn zo groot dat ze moeilijk te bevatten zijn. Tijd dus om wat klaarheid te scheppen in die jungle van de -iljarden en -iljoenen.

Lange en korte schaal

In de Angelsaksische wereld gebruikt men immers andere bewoordingen dan in de rest van de wereld. Wat wij kennen als een miljard, is in de VS 'one billion'. Ons biljoen is er dan weer een 'trillion'. De oorzaak van dit verschil ligt bij de Fransen. In Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk) gebruikt men van oudsher de lange schaal, die we nu in België nog steeds hanteren. Behalve in Frankrijk.

Daar gold tot 1948 de korte schaal die werd overgenomen door de Amerikanen en de Britten. In 1948 besloten de Fransen zich aan te passen aan de rest van de wereld, maar dat kon niet verhinderen dat de zogenaamde korte (Franse) schaal, zijn intrede had gedaan in de Angelsaksische wereld. 

Europa

In de lange (Europese) schaalverdeling is de naamgeving van grote getallen gebaseerd op het getal miljoen. Het voorvoegsel bepaalt tot welke macht dat miljoen wordt geheven. Een voorbeeld: een biljoen (10^12) is een miljoen (10^6) tot de tweede macht ofwel 1.000.0002 of 1.000.000.000.000. Hetzelfde geldt voor een triljoen, quadriljoen, quintiljoen,...

Op die manier wordt wel iedere stap met factor 1.000 overgeslagen. Daarom krijgt iedere 'tussenstap' de naam van de vorige waarbij de -iljoen wordt vervangen door -iljard. Aldus krijgen we: miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard,... Simpel toch?

Verwarring

In de Angelsaksische wereld ligt het even anders. Daar wordt enkel het achtervoegsel -illion gebruikt en niet -illiard, ofzo. Bij iedere stap wordt het vorige getal vermenigvuldigd met een factor duizend. Een biljoen is dus duizend miljoen en een triljoen is duizend biljoen of een miljoen miljoen. Volg je nog?

Overigens, de korte en lange schaal lopen tot 'one vigintillion' of één deciljard, een getal met 63 nullen, zoals je in onderstaande tabel kan zien.

Klik om te vergroten

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud