Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Stemming bij beleggers zakt naar vriespunt

De Belgische belegger heeft er blijkbaar moeite mee om zich daarvan te overtuigen: steeds meer beleggers keren de beurs de rug toe. En nochtans is het volgens bepaalde specialisten het moment om goede zaken te doen.

(netto/l'écho) – Volgens de beleggingsbarometer, een maandelijkse bevraging door ING in samenwerking met de Universiteit Gent en de dagbladen "De Tijd" en "L’Echo", is het vertrouwen van de belegger opnieuw gedaald. Zo is dat vertrouwen bijna terug op het bodemniveau van 70 punten sinds de oprichting in 2004. Met andere woorden: de Belgische belegger is pessimistisch voor de toekomst.

Zo herkent u
goede dividendaandelen
Lees meer

Veel Belgen vluchten…

"Wat opvalt in deze bevraging, is dat we een zekere vermoeidheid voelen van de beleggers ten overstaan van de beurs. Steeds meer beleggers keren de beurs de rug toe”, legt Peter Vanden Houte uit, hoofdeconoom bij de bank ING. “Ze vragen zich ook af of aandelen altijd de beste belegging vormen op lange termijn.”

…anderen verwachten opbrengsten tot 6,6 procent

Alles samengenomen schatten beleggers - diegenen die een deel van hun vermogen belegd hebben in aandelen die noteren op de Brusselse beurs - de verwachte gemiddelde opbrengst van een belegging in aandelen op lange termijn (10 jaar) op 6,6 procent. “Dat percentage ligt niet zo ver van het percentage dat uit eerdere bevragingen naar voor kwam (ongeveer 7 procent)”, zegt de econoom. “Maar als we de afzonderlijke antwoorden bekijken, noteren we dat 53 procent van de respondenten zegt te denken dat de beurs jaarlijks minder dan 5 procent zal opbrengen in de tien volgende jaren. Het is de eerste keer sinds de oprichting van deze bevraging dat een meerderheid van de beleggers een dergelijke schatting naar voren brengt.”

7 tips voor
een comeback op de beurs
Lees meer

Is het nog de moeite om te investeren op de beurs?

Onder deze voorwaarden moeten veel beleggers zich zeker afvragen of het nog de moeite loont om risico’s te nemen op de Brusselse beurs. De tijdelijke terugstuit van de beurzen eind 2008 kan deze “vermoeidheid” van de Belgische spaarders bevorderd hebben. Ze zijn trouwens nog maar met 18 procent, tegenover 26 procent in januari, die een heropleving van de beurs durven voorspellen. “We kunnen beginnen denken dat het tijd zal vragen voor we de privébeleggers zullen zien terugkeren naar de aandelen”, zegt Vanden Houte. “Bij de terugstuit van de beurzen in 2003 na drie jaar daling, zijn deze pas teruggekomen in 2005”, herinnert hij zich. Op het vlak van prestaties opgetekend door de portefeuilles, vermeldt bovendien met moeite 10 procent een positief rendement in de loop van de drie laatste maanden. Omgekeerd heeft bijna 70 procent een negatief rendement moeten ondergaan. Voor de 3 volgende maanden zet 22 procent in op een positief rendement, terwijl 27 procent rekent op een nieuwe uitholling van hun portefeuille.

Als u wilt profiteren van de beursmalaise om te beginnen beleggen, kunt u opteren voor fondsen. Ontdek zes aandelenfondsen die goed presteerden.

"Het beste moment om aandelen te kopen, is als iedereen zich zorgen maakt over de economische toestand", meent David Dudding, van Threadneedle Investments.

Maar zelfs als de koers van talrijke aandelen momenteel minder dan de drempel van 1 euro bedraagt, is het van het grootste belang om op te letten... hoe verleidelijk die lage prijs ook mag zijn.

Zwakke conjunctuur

Een andere factor die weegt op de moraal van de beleggers: terwijl 5 procent van de ondervraagde personen rekening houdt met een verbetering van de economische situatie tijdens de 3 maanden verstreken, denkt daarentegen 80 procent dat het verval zich zal voortzetten. En voor de volgende maanden meent meer dan de helft dat de conjunctuur nog meer zal verzwakken.

Niet beleggen, wel...

Ondervraagd in het kader van de ING-enquête over hun spaarcapaciteit, geeft 61 procent van de Belgische beleggers aan dat ze hun spaarrekening zullen kunnen spijzen in de loop van de drie volgende maanden. Van de 39 procent anderen geeft ongeveer de helft toe dat ze geen middelen hebben om te sparen, terwijl een deel van de beleggers andere projecten heeft.

De Belgen gaan er inderdaad voor in 2009. Zo’n 11 procent van de ondervraagden is van plan een auto te kopen dit jaar; 18 procent droomt van een grote reis. Parallel met het verlies aan belangstelling voor beleggingen in aandelen, denken de Belgen weer steeds talrijker aan vastgoed. 9 procent van de beleggers is van plan een nieuwe woning te kopen.

Maar tussen de geplande uitgaven voor dit jaar, staat ontegensprekelijk de verfraaiing van de woning op kop. Zo zegt niet minder dan 35 procent van de Belgische beleggers dit jaar werken te willen uitvoeren in hun woning. “Dit hoge percentage is te verklaren door het wantrouwen van de spaarders tegenover de belegging in het algemeen”, zegt Peter Vanden Houte. Hij geeft ook aan dat “de ondervraagde personen in hun antwoord ook geleid kunnen zijn door de nadering van het salon Batibouw op het moment van de ondervraging”.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud