Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vermijd dubbele belasting op buitenlandse dividenden

Een Belgische aandeelhouder van een Frans bedrijf moet op de uitgekeerde dividenden belastingen betalen in België én in Frankrijk. Daaruit blijkt meteen dat Belgische beleggers voor de uitbetaling van dividenden ook rekening moeten houden met de fiscus.

(netto/tijd) – Steeds meer Belgische beleggers hebben in hun aandelenportefeuille ook buitenlandse aandelen zitten. Dat is een gevolg van de invoering van de euro in 1999 en de fusiekoorts van de beurzen, zoals de creatie van Euronext in 2000. Bovenden werden de voorbije jaren verschillende Belgische bedrijven overgenomen door buitenlanders. Bekende voorbeelden zijn de overname van Petrofina door Total (1998) en die van Electrabel door Suez (2005).

De toegang tot buitenlandse aandelen betekent voor beleggers tal van opportuniteiten en diversificatiemogelijkheden. Maar er zijn ook enkele fiscale facetten aan verbonden. Dat ondervond een Belg met een stevig pakket aandelen van Total. De man betaalde enkele jaren geleden 25 procent belastingen in Frankrijk en 15 procent in België. De rechtbank in Luik stelde aan het Europese Hof de vraag of zo’n dubbelbelasting wel in overeenstemming is met het Europees recht. Dat Hof oordeelde dat er geen probleem is en dat België de Franse belasting niet moet verrekenen. Het probleem ligt bij het dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België. In dat oude verdrag stond dat België rekening zou houden met de belastingen betaald in Frankrijk. Maar België kwam later unilateraal terug op die belofte. Dat is bijvoorbeeld een tegenvaller voor Belgen die hun aandelen van Electrabel omgezet zagen in aandelen van GDF Suez.

Belasting op buitenlandse dividenden…

Beleggers die op zoek gaan naar koopjes in het buitenland moeten dus ook rekening houden met het fiscale aspect. Dat kan het totaalrendement aanzienlijk beïnvloeden. De regel bij dividenden is eenvoudig: buitenlandse aandelen worden, net als de Belgische, onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 procent. Het grote verschil is dat de Belgische roerende voorheffing bovenop de voorheffing komt die al in het thuisland van het aandeel is afgehouden.

Stel dat u over aandelen van Volkswagen beschikt. Eerder dit jaar kondigde de autobouwer aan het brutodividend te verhogen tot 1,93 euro. Van dat bedrag houdt de Duitse fiscus 25 procent roerende voorheffing in, zodat nog 1,45 euro overblijft. Voor de Belgische belegger komt bovenop die buitenlandse heffing nog een bijkomende roerende voorheffing van eveneens 25 procent. Daarmee houdt hij van het brutodividend van 1,93 euro slechts 1,09 euro over. Bijna de helft van het dividend gaat dus naar de fiscus.

… hoe verlichten?

Toch kan de Belgische belegger een deel van die taks recupereren. Wat zijn de mogelijkheden?

België sloot met verschillende Europese landen verdragen om die dubbele heffing aan te pakken. Als zo'n dubbelbelastingverdrag ingeroepen wordt, wordt de heffing in het buitenland beperkt tot een bronheffing van 15 procent. In ons voorbeeld betekent dat dat het brutodividend van 1,93 euro in Duitsland wordt onderworpen aan 15 procent bronheffing. Op de 1,64 euro wordt vervolgens 25 procent roerende voorheffing afgehouden. Dat betekent dat de belegger nog 1,23 euro per aandeel overhoudt. Dat is 0,14 euro per coupon meer dan wanneer het dubbelbelastingverdrag niet wordt ingeroepen. Stel dat de belegger over 100 aandelen beschikt, dan is dat verschil dus 14 euro.

Is het sop de kool wel waard? Het dubbelbelastingverdrag inroepen betekent dat u aan de buitenlandse fiscus moet bewijzen dat u Belgische belastingplichtige bent en dat u in België roerende voorheffing hebt betaald op hetzelfde aandeel. Die papiermolen zien veel beleggers niet zitten. Het werk aan uw bank overlaten is geen optie, want die rekent daar kosten voor aan die vaak hoger liggen dan het bedrag dat u kunt recupereren.

Een andere, minder ingrijpende manier om die dubbele belasting te verlichten zijn de strips. Wie samen met zijn aandeel een strip koopt, ziet de Belgische roerende voorheffing terugvallen van 25 naar 15 procent. Die strips zijn verkrijgbaar voor heel wat Belgische aandelen, maar ook voor twee buitenlandse aandelen die op Euronext Brussel noteren: Suez-GDF en Total. Wie die aandelen samen met de strips op de Brusselse beurs koopt, betaalt slechts 15 procent roerende voorheffing op de dividenden.

Een laatste manier om dubbele belasting te verlichten is aandelen kopen die in hun thuisland niet onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zuid-Afrika. Ook Groot-Brittannië kent geen roerende voorheffing op dividenden als ze gekocht worden door buitenlandse beleggers.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud