Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Voor- en nadelen van vier veilige beleggingen

De grote belangstelling voor staatsbons, staatsobligaties, termijnrekeningen en spaarboekjes leert dat beleggers vandaag vooral op zoek zijn naar veiligheid. Maar brengen die beleggingen ook nog iets op?

(netto) – De aanhoudende onzekerheid op de financiële markten doet mening belegger overstag gaan. ‘Geen enkel risico meer, enkel absolute zekerheid’ is het devies geworden. Een ander argument om uw centen voor een langere periode vast te zetten is een verdere, verwachte daling van de rente. Omdat de Europese economie in een recessie is beland, zal de Europese Centrale Bank de rende de komende dagen nog verlagen.

Het lijkt dus zeker niet onverstandig om vandaag nog snel munt te slaan uit de huidige rentes en je centen voor een langere tijd te parkeren. Maar is dat echt zo?

1. Staatsbons

Voordelen:

De rente op staatsbons blijft vast over de beschouwde periode terwijl nieuwe vastrentende effecten de komende maanden allicht een stuk minder zullen opbrengen. Op de staatsbons met een looptijd van 3 jaar krijgen beleggers gedurende die periode een jaarlijkse rentevoet van 3,10 procent. Voor de 5-jarige staatsbons bedraagt de jaarlijkse rentevoet 3,40 procent. De rente voor staatsbons met een looptijd van 8 jaar bedraagt 4 procent.

Nadelen:
 • De bovenstaande rendementen zijn geen effectieve rendementen. Je moet ook rekening houden met instapkosten: 0,25 procent voor bons op drie jaar en 1 procent voor bons op 5 jaar. Bovendien gaat het om brutorentes. Je moet op de rentes dus 15 procent roerende voorheffing betalen.
 • Daardoor komen de nettorentes uit op 2,64 procent (3 jaar), 2,89 procent (5 jaar) en 3,4 procent (8 jaar). Vergeleken met de Belgische inflatie van 3,1 procent in november is dat pover, maar verwacht wordt dat de inflatie nog zal terugvallen.
 • Als de economie begin 2010 opnieuw begint aan te zwengelen, zal de ECB niet aarzelen om de rente opnieuw op te trekken. Staatsbonbeleggers die hebben ingetekend op de 5-jarige en 8-jarige staatsbons, dreigen binnen enkele jaren opgezadeld te zitten met effecten die een (veel) lagere vergoeding bieden dan de nieuwe effecten die op dat moment worden uitgegeven.

2. Staatsobligaties

Voordelen:

 • Beleggers kunnen op elk moment overheidsleningen kopen en verkopen. Toch doen ze er goed aan hun orders te beperken. Door de enorme belangstelling die overheidsobligaties vandaag genieten, maken hun koersen stevige sprongen.
 • In tegenstelling tot staatsbons, kan je op overheidsobligaties, koerswinst realiseren. Als de rente in Europa, zoals verwacht, nog een stuk zal dalen, zullen de koersen van de overheidsobligaties nog meer stijgen.
Nadelen:

Een Belgische overheidsobligatie met een restlooptijd van 3 jaar noteert al tegen een koers van bijna 105 procent. Dat is 5 procent meer dan het bedrag dat je op eindvervaldag zal ontvangen. Dat betekent dat het effectieve jaarlijkse rendement een stuk lager ligt dan de coupon van 5 procent die de belegger voor die obligatie opstrijkt. Bij een koers van 105 procent bedraagt het jaarlijkse brutorendement 3,25 procent of 2,76 procent netto.

3. Termijnrekening

Voordelen:

Wie vandaag zijn geld vastzet op een termijnrekening van 3 jaar tegen een rente van 4 procent, zal de komende jaren ook een effectief jaarlijks rendement realiseren van 4 procent. Ook hier gaat het om een brutorendement. Zoals op de rente van staatsbons en staatsobligaties is op de rentes van de bancaire termijnrekeningen 15 procent roerende voorheffing van kracht. Netto geeft dat in dit geval 3,4 procent.

Nadelen:
 • Minpunten zijn het gebrek aan flexibiliteit en de hogere instapdrempel. Wie zijn centen vastzet voor een bepaalde termijn, is ook gebonden aan die termijn. Wie vroeger wil uitstappen, moet aan zijn bank een boete betalen. Hoe hoog die boete zal zijn, hangt onder meer af van de resterende looptijd van de rekening.
 • In tegenstelling tot kasbons en overheidsobligaties geldt voor de meeste bancaire termijnrekeningen een relatief hoog minimumbedrag. Terwijl staatsbons en overheidsobligaties te koop zijn vanaf respectievelijk 200 en 1.000 euro, kunnen spaarders hun centen vaak pas op een termijnrekening zetten vanaf een bedrag van 5.000 of zelfs 10.000 euro.
 • Wie zijn centen heel lang op een termijnrekening plaatst, loopt het risico hogerrentende beleggingen te mislopen als de rente opnieuw gaat stijgen. misloopt als de rente opnieuw gaat stijgen.

4. Spaarboekje

Voordelen:

 • Ook het klassieke spaarboekje blijft interessant in deze onzekere tijden. Samen met de verlaging van de ECB-rente zal ook het tarief op spaarrekeningen de komende maanden nog meer dalen, maar dankzij het fiscale voordeel zijn de geafficheerde tarieven op de spaarboekjes ook de nettotarieven.
 • Het spaarboekje is nog steeds bijzonder aantrekkelijk als wachtrekening. Als er een nieuwe interessante obligatie op de markt komt, kan het spaargeld onmiddellijk in die obligatie belegd worden. Uiteraard is het ook de ideale wachtrekening voor beleggers die opnieuw mooie opportuniteiten zien op de aandelenmarkten.
 • Tot een renteopbrengst van 1.660 euro moet je geen roerende voorheffing betalen.
Nadelen:

Door de renteverlagingen van de ECB verlagen veel banken hun spaarrente. Je kan de rente ook niet 'vastklikken', waardoor de jaarlijkse opbrengst steevast variëert.


Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud