Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wie krijgt na scheiding de meerwaarde op aandelen?

“Mijn man en ik zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en gaan scheiden. We moeten onze bezittingen verdelen. Mijn man bezit al van voor ons huwelijk aandelen. Wie krijgt de (niet-gerealiseerde) meerwaarde op die aandelen?”
Advertentie

(netto) - U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel. Dat betekent dat er drie vermogens bestaan: uw eigen vermogen, het eigen vermogen van uw man en het gemeenschappelijk vermogen. In het eigen vermogen vallen alle goederen samen die u bezat op het ogenblik van uw huwelijk plus alle goederen die u tijdens uw huwelijk verkrijgt door schenking of erfenis. Wanneer u bepaalde eigen goederen verkoopt en er andere goederen mee koopt, vallen die nieuw aangekochte goederen nog steeds tot uw eigen vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen is samengesteld uit de arbeidsinkomsten van de beide echtgenoten en de opbrengsten van de vermogens van beide echtgenoten.

Dividenden

De bedoelde aandelen, of het nu om beursgenoteerde aandelen dan wel om aandelen van een familiebedrijf gaat, vallen onder het eigen vermogen van uw man. Hij had die immers al vóór uw huwelijk. De vruchten die die aandelen hebben opgebracht tijdens de duur van jullie huwelijk, zijn gemeenschappelijk. De vruchten van aandelen zijn de dividenden. In de praktijk stellen we vast dat men doorgaans, en vooral in kleine en middelgrote ondernemingen, zeer weinig overgaat tot dividenduitkeringen. De reden daarvan ligt bij de hoge belasting waaraan een dividenduitkering onderworpen is. Een uitkering van een dividend wordt (op enkele uitzonderingen na) belast tegen 25 procent roerende voorheffing. De winst wordt liever geïncorporeerd en blijft dus in de vennootschap. Door die soms jarenlange reservering verkrijgen de aandelen een meerwaarde.

De meerwaarde wordt juridisch beschouwd als een bestanddeel van het aandeel zelf. Omdat de aandelen tot het eigen vermogen van uw man behoren, komen de meerwaarden van die aandelen ook toe aan zijn eigen vermogen.

U zou kunnen argumenteren dat uw man de vennootschap heeft misbruikt door alle winsten te reserveren. Maar helaas is dat moeilijk te staven in de praktijk. U moet daarvoor binnen de 6 maanden aantonen dat uw man de winsten niet in het belang van de vennootschap heeft gereserveerd.

Tijdens het huwelijk

Hoe zou de situatie eruitzien als de aandelen verkregen werden tijdens het huwelijk? In dat geval moeten we 3 situaties onderscheiden.

  • Ten eerste kunnen de aandelen verworven worden met eigen vermogen van één echtgenoot. De verkregen aandelen zijn dan eveneens eigen en ondergaan hetzelfde lot als hierboven beschreven.
  • Ten tweede kunnen de aandelen verkregen worden met gemeenschappelijk geld en kunnen zij aan beide echtgenoten worden toegekend. De aandelen zijn dan gemeenschappelijk. Bij een echtscheiding zullen zij in gelijke mate verdeeld worden tussen de beide echtgenoten.
  • Het kan ook zijn dat alle aandelen op naam van één echtgenoot worden gezet. In dat geval heeft die het stemrecht binnen de vennootschap. De waarde van de aandelen blijft wel gemeenschappelijk. Hier maakt het dus niet uit of de winsten van de vennootschap al dan niet worden uitgekeerd. Ze vallen altijd in de gemeenschap, waarvan elke echtgenoot in principe de helft verkrijgt bij echtscheiding.

Alain Van Geel & Nathalie Labeeuw

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud