Netto Het antwoord op al uw geldvragen

126.359 boetes voor te laat indienen belastingaangifte

Sinds begin dit jaar verstuurde de fiscus 126.359 boeteberichten voor het niet indienden van een belastingaangifte. Ruim 24.000 hardleerse Belgen gingen meermaals in de fout. Welke sancties kan de fiscus opleggen?
©iStock

Het aantal Belgen dat zijn belastingaangifte ‘vergeet’ in te dienen, zit de jongste jaren in dalende lijn. Toch wachtte de fiscus voor aanslagjaar 2014 op zo’n 227.000 aangiftes. En zelfs na het sturen van een automatische herinneringsbrief vertikte ruim de helft het om alsnog zijn belastingaangifte in te vullen. Dat bericht De Standaard. Sinds januari stuurde de fiscus daarom 126.359 Belgen een boetebericht. Terwijl de fiscus in het verleden enkel een herinneringsbrief (zonder boete) stuurde, krijgt iedereen die zijn belastingaangifte te laat indient een administratieve boete van 50 euro. Die kan oplopen tot 1.250 euro.

De fiscus betrapte ook 24.414 Belgen die minstens twee keer in de fout gingen. Dat zijn er dubbel zoveel als de voorgaande jaren. Wat zijn de sancties voor wie blijft volharden in de boosheid en na de herinneringsbrieven nog altijd zijn inkomsten niet wil aangeven?

Aanslag van ambtswege

De administratie bepaalt dan zelf wat uw belastbaar inkomen is en wat de daarop verschuldigde belasting is. Om uw belastbare inkomsten te berekenen, kan de fiscus verschillende methoden toepassen. Zo kan hij uw inkomsten ramen op basis van uw uitgavenpatroon of levensstijl. De belastingambtenaren kunnen ook uw winsten als ondernemer schatten door uw activiteit te vergelijken met sectorgenoten of uw winst forfaitair bepalen. Bent u werknemer, dan beschikt de fiscus natuurlijk ook over uw loonfiches.

Een aanslag van ambtswege is niet onschuldig. De aanslag keert de bewijslast om en maakt het voor de fiscus gemakkelijker bij een controle. Het is dan aan u om te bewijzen dat de gegevens waarop de fiscus zich baseert om de belastingaanslag te vestigen niet juist zijn.

Belastingverhoging

Behalve die aanslag van ambtswege riskeert u ook belastingverhogingen. Het  percentage varieert in functie van het aantal jaren van niet-aangifte (1 jaar: 10 procent, 2 jaar: 20 procent , 3 jaar: 30 procent, 4 jaar: 50 procent, 5 jaar: 100 procent, 6 jaar en meer: 200 procent). De belastingverhogingen worden toegepast op de belasting die u verschuldigd bent op de niet aangegeven inkomsten.

De fiscus zal bij de berekening van de belasting geen rekening houden met al ingehouden voorheffingen, mogelijke belastingkredieten of eventuele voorafbetalingen. U ontsnapt aan een belastingverhoging als het niet aangegeven inkomen lager is dan 2.500 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud