Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Certificaat van energieprestatie biedt weinig houvast

De berekening van de energieprestatie voor een woning blijft voor problemen zorgen. Dat blijkt uit een studie die OVED, het overlegplatform van deskundigen, maandag voorstelde.
Bewijzen dat u de woning extra heeft geïsoleerd, zullen een betere EPC-score opleveren. ©Photo News

Een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, is een document dat verkopers en verhuurders moeten voorleggen aan de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning.

Uit een studie waarvan De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag melding maken, blijkt dat de EPC-berekening gote verschillen oplevert voor eenzelfde woning. Onder leiding van Rufin Volckaert van RV Consult berekenden 20 energiedeskundigen - onafhankelijk van elkaar - het EPC van een duplex appartement in Gent en van een rijhuis in Antwerpen.

Voor het appartement in Gent schommelde de EPC-score tussen 242 en 797, meer dan het drievoudige. Ook de tijd die EPC-deskundigen nodig hadden voor de berekening varieerde sterk, van anderhalf uur tot meer dan vier uur. Hetzelfde voor de prijzen die ze aanrekenden. Die varieerden van 180 tot 363 euro en meer.

Voor het rijhuis in Antwerpen waren de verschillen minder uitgesproken.

Volgens Rufin Volckaert laat het inspectieprotocol - het basisdocument op grond waarvan de energiedeskundige zijn huiswerk maakt - nog te veel ruimte voor interpretatie. 'Zo is het maar de vraag wat de energiedeskundige verstaat onder 'beschermd volume'. Breng je een functionele ruimte zoals een kantoor in rekening of niet? Dat kan leiden tot grote verschillen', aldus Volckaert. 

Uit het onderzoek bleek ook dat de deskundigen zich al eens kunnen vergissen. 'Zo zijn ze verplicht om de dikte van de isolatie in millimeter weer te geven. Een nul vergeten en een dikte van 6 millimeter intikken in plaats van 60 millimeter leidt tot een ander resultaat', illustreert Volckaert.

De energiedeskundige wil nu samen met andere experts aangeven waar de grote interpretatieproblemen schuilgaan zodat het Vlaams Energie Agentschap (VEA) het inspectieprotocol kan aanpassen.

Het is verder cruciaal dat de eigenaar alle bewijsstukken over eventueel energiebesparende investeringen aan de energiedeskundige overhandigt, ten laatste wanneer die ter plaatse komt. Dat resulteert in een betere score. Als die bewijsstukken ontbreken, dan zal de energiedeskundige rekenen met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie. Ook dat kan al eens leiden tot onaangename verrassingen.

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil het systeem hervormen. 'Het EPC moet aansluiten bij de realiteit. Wie zo'n certificaat ontvangt moet daarop kunnen vertrouwen', meldt de minster. Daarom maakt Turtelboom  werk van een vooropleiding en van een permanente vorming van de energiedeskundigen.

Serieus

Daarmee zijn nog niet alle problemen van de baan. Volckaert erkent dat niet alle deskundigen hun werk serieus doen.'Het opmaken van een degelijk EPC voor een rijwoning neemt minstens 4 uur in beslag van de deskundige. Dat is de tijd die hij nodig heeft voor het opmetingswerk, het opzoekingswerk, het controleren van de kadastrale gegevens en het ingeven van de data in een centrale computer. Als zo'n energiedeskundige dan beweert dat hij dit kan presteren voor 90 euro, inclusief btw, dan is dat niet ernstig', aldus nog Volckaert. 'Sommige zogenaamde experts gaan niet eens ter plaatse'.

Ook makelaars kunnen een EPC opmaken en als energiedeskundige worden erkend. Volgens sommige waarnemers is dat totaal onaanvaardbaar en leidt dit tot belangenvermenging. Een makelaar die het huis wil verkopen, zal natuurlijk een lage score geven, klinkt de kritiek.

Maar volgens Luc Machon, de ondervoorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) mag een makelaar geen conflicterende belangen dienen. 'Dat impliceert dat een makelaar geen energiescore mag plakken op een huis dat hij zelf verkoopt', stelt Machon. Het BIV,  dat waakt over de deontologie van de vastgoedmakelaars,  oefent daarop echter geen systematische controles uit. 'Tot nu hebben we nog geen enkee klacht ontvangen. Als zou blijken dat een makelaar zijn werk niet in alle onafhankelijkheid doet en valselijk een lage score zou plakken op een huis dat hij te koop aanbiedt, zullen we het parket inlichten', vervolgt Machon.

Wie zijn huis wil verkopen of verhuren, zou kunnen overwegen om verschillende energiedeskundigen in te schakelen en het attest met de beste score voor te leggen aan de kandidaat-koper of huurder. 'Dat kost natuurlijk geld. En zo eenvoudig is het ook niet', vervolgt Volckaert. 'Want de energieprestatiescore wordt ingegeven in een centrale computer samen met het adres van het pand. Een energiedeskundige die zijn analyse ingeeft, merkt dus meteen dat er al een EPC is', aldus Volckaert. 'Wel is het zo dat de deskundige de gegevens van zijn collega kan overrulen. Maar als de energiedeskundigen hun werk doen zoals het hoort, zullen de resultaten heus niet zover uit elkaar liggen'.

Ander knelpunt is dat de deskundigen zelf nauwelijks worden gecontroleerd. De eigenaar kan de cijfers van de deskundige niet betwisten. In 2013 werden 113.000 EPC-attesten afgeleverd. Amper 300 attesten werden door ambtenaren van het VEA gecontroleerd.

De overheid heeft geen vaste prijs opgelegd voor de tussenkomst van een energiedeskundige. Maar volgens Vockaert moet u rekenen op zo'n 175 tot 250 euro voor een degelijke controle van een rijwoning.  Een EPC is 10 jaar geldig.

In Vlaanderen zijn 2.256 energiedeskundigen 'actief', maar een gedeelte van de  6.000 experts die ooit een erkenning kregen en die terug te vinden zijn op de lijst van energiedeskundigen Vlaanderen.

 

Daarom wil Vlaams energieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) het systeem hervormen. 'Het EPC-certificaat moet aansluiten bij de realiteit: wie zo'n certificaat ontvangt, moet daarop kunnen vertrouwen', zegt ze in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Ze maakt ook werk van vooropleiding en een permanente vorming van de energiedeskundigen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud