Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

3 manieren om uw hypotheeklast tijdelijk te verlichten

U krijgt plotseling te maken met persoonlijke problemen. U kunt daardoor tijdelijk uw maandelijkse lening niet terugbetalen. Hoe kunt u zich beschermen? Wat mag u van uw bankier verwachten?
Advertentie

Ontslag, ziekte of een echtscheiding: het kan iedereen overkomen. Zulke tegenslagen veroorzaken bijna systematisch een aanzienlijke daling van uw inkomen. Het wordt dan ook moeilijk om uw hypothecaire lening te blijven terugbetalen zonder op andere posten te moeten besparen.

Als het ook u overkomt, sluit dan niet halsoverkop een bijkomende lening af. Anders loopt u het risico snel af te glijden in een bodemloze schuldenput. De Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) raadt eerder aan om een open gesprek met uw bankier aan te gaan. Hij zal u zeker trachten te helpen door u een oplossing aan te bieden om uw maandelijkse schulden te verlichten.

Wellicht vangt u dat gesprek aan met lood in de schoenen. U bevindt zich namelijk niet echt in een ideale onderhandelingspositie. Kim De Temmerman, product manager woonkredieten bij BNP Paribas Fortis: ‘We zijn bereid om ons als bank soepel op te stellen in het voordeel van de klant. Want het levert een win-winsituatie op voor zowel klant als bank.’

  1. Uitstel van betaling van het kapitaal: u kunt de maandelijkse kost van de aflossing tijdelijk verminderen door dat deel van de terugbetaling uit te stellen. Uitstel van betaling van de intresten is echter niet mogelijk. Marktleider BNP Paribas Fortis biedt zijn klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid om twee keer tijdens de looptijd van het krediet die kapitaalbetaling gedurende zes maanden op te schorten. De dossierkosten daarvoor bedragen 200 euro. ‘Contractueel is er een wachttijd van zes maanden die de klant moet zien te overbruggen tussen de aanvraag van de opschorting en de werkelijke opschorting. Maar in de realiteit willen we daar wel van afwijken als dat nodig is’, geeft Kim De Temmerman aan.
  2. Verlenging van de looptijd van de hypothecaire lening: op die manier wordt de terugbetaling van het kapitaal gespreid over een langere periode. Aan cliënten met een variabele renteformule biedt BNP Paribas Fortis de optie aan om de looptijd van de lening met maximaal vijf jaar te verlengen. Eveneens tegen een kostprijs van 200 euro voor het opmaken van het dossier. De andere banken bieden ook opties om de maandelijkse hypotheekaflossing minder zwaar te maken. Maar zij zullen dat steeds geval per geval bekijken. De kosten die daarbij komen kijken, variëren bijgevolg in functie van de voorgestelde oplossing.

Betalingsachterstand

‘Weet dat uitstel van betaling, in sommige gevallen, wettelijk wordt beschouwd als een betalingsachterstand met melding aan de Nationale Bank van België’, zegt Febelfin.

Wanneer u een of meerdere afbetalingen van uw krediet overslaat, is de bank verplicht dat te melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Ook al heeft ze u toegestaan de terugbetalingen uit te stellen.

‘Een dergelijke optekening kan iedere eventuele latere kredietaanvraag bemoeilijken. De wanbetaling kan aanleiding geven tot een schadevergoeding in de vorm van een intrestverhoging die wettelijk beperkt is tot 0.50 % per jaar’, vermeldt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) in haar woonkrediet brochure.

Verzekering tegen inkomensverlies

Zowel in het noorden als het zuiden van het land, kan iedereen bij het ondertekenen van een hypothecair krediet een ’verzekering gewaarborgd wonen’ afsluiten. Zulke verzekering bestaat echter niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Vlaanderen gaat het om de ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’, die door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. Werkenden kunnen de verzekering gedurende het eerste jaar na opname van kapitaal voor een maximale periode van 10 jaar afsluiten als zij een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren’, stelt Febelfin. Werkt u en wordt u gedurende die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan kunt u dus van het Vlaams Gewest een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw lening. Alle details over die verzekering vindt u hier.

In Wallonië spreekt men van een Assurance gratuite contre la perte de revenus of verzekering tegen inkomensverlies. Die verzekering dekt de terugbetaling van het krediet als gevolg van een inkomensverlies gedurende de eerste 8 jaar van het krediet, tot maximaal 6.200 euro per jaar en dat gedurende maximaal 3 jaar.

Opgelet! U moet die verzekering afsluiten binnen de 6 maanden die volgen op het verlijden van de kredietakte. U kunt de verzekering bovendien alleen afsluiten als u zich in een stabiele professionele toestand bevindt. U moet met andere woorden in goede gezondheid verkeren, bekwaam zijn om te werken, minstens halftijds werken (statutair of met een contract van onbepaalde duur), zelfstandige in hoofdberoep zijn, of tijdelijk en minstens halftijds tewerkgesteld zijn in het onderwijs met een minimale anciënniteit van acht jaar. Voor de andere voorwaarden, klik hier.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud