netto

Hoe leent de Belg?

Dankzij de groene lening gingen de Belgen het afgelopen jaar massaal lenen om te verbouwen. De dominantie van de groene lening was zo groot, dat die alle statistieken scheef trok.

We vroegen aan de belangrijkste Belgische banken hoe de Belg leende in 2011. BNP Paribas Fortis, Dexia, ING, KBC, Argenta, Axa, Landbouwkrediet en Centea hebben geantwoord op onze vragen. U leest hier de conclusie.

De Belg leent …

… groen

De vraag naar groene leningen explodeerde naarmate de deadline naderde. Bij AXA vertegenwoordigde die vraag 21 procent van de aanvragen, bij Argenta en Dexia was die goed voor een kwart van de productie en bij KBC maar liefst 35 procent.

... om te verbouwen

Dé trend van 2011. Met dank aan de groene lening. Bij KBC en Dexia diende zowat de helft van de woonkredieten voor verbouwingen. Ter vergelijking: 5 jaar geleden was dat slechts 1 op de 5 bij KBC. Bij AXA diende 41 procent voor verbouwingen, bij ING steeg het aandeel verbouwkredieten van 17 procent naar 26 procent.

… niet meer als koppel

Bij KBC wordt een kwart van de kredieten afgesloten door 1 kredietnemer. Kredietmakelaar Immotheker stelt dezelfde trend vast. Ondertussen is 1 op de 3 van hun cliënten een alleenstaande. In 2007 was dat nog 1 op de 4. Vooral hoogopgeleide vrouwen wachten niet meer op ‘de ware’ om een woning te kopen.

... vaker

BNP Paribas Fortis zag het aantal kredieten met 6 procent stijgen, ING 9 procent en Dexia 27 procent. KBC sloot 75.000 kredietdossiers af (+32%). Alle banken verklaren dit door de rush op de groene lening.

... minder grote bedragen

Bij ING zakte het ontleende bedrag met 4 procent. Bij BNP Paribas Fortis zakte het gemiddelde leenbedrag tot 111.000 euro, bij LBK tot 129.000 euro (137.000 euro), bij Centea tot 96.000 euro ( 120.000 euro). KBC zag een daling met 23 procent tot 97.405 euro. Maar, zo illustreert KBC de scheeftrekking door de groene lening, het gemiddelde kredietbedrag voor nieuwbouw en de aankoop van een woning bedraagt respectievelijk 154.000 en 182.000 euro.

... vast

Bij KBC was 84 procent van de verkochte kredieten een vaste formule, bij ING zelfs 95 procent. BNP Paribas Fortis en Dexia spreken over ‘een meerderheid’, AXA zag het belang van de vaste formule toenemen van 30 procent in 2010 tot 54 procent. In 2010 was 65 procent van de kredieten een variabele formule, vorig jaar was dat amper 40 procent. Centea en LBK zagen het aandeel kredieten met variabele rente ‘spectaculair dalen tegenover de leningen met vast tarief’.

... met nevenproducten om korting te krijgen

Bij ING sluit 9 op de 10 klanten naast het woonkrediet een ander product af. Bij Argenta was dat 85 procent van de kredietnemers. BNP Paribas Fortis zegt dat ‘er in de meerderheid een ‘cross sell’ is met schuldsaldoverzekering, woningverzekering en loondomiciliëring. Dat levert een conditionele korting van 0,45 procent op’. Bij Centea en LBK luidt het: “De beste kredietvoorwaarden zijn sowieso gereserveerd voor wie  coöperant is of coöperant wil worden van onze bank.”

... iets minder lang

De trend om steeds langer te lenen is gestopt. 20 jaar blijft de meest gekozen looptijd. Dexia merkt op dat ook leningen tussen 5 en 10 jaar succesvol waren. Ouder cliënteel kiest voor kortere looptijden, jongeren lenen sneller op 25 tot 30 jaar of een mix van looptijden, ziet Argenta.

Afschaffen groene stimuli treft banksector hard

De banken beseffen dat ze dit jaar minder kredieten aan de man kunnen brengen. Ten eerste door het verdwijnen van de groene lening. Maar ook het afschaffen van de fiscale voordelen voor groene investeringen, zoals zonnepanelen en hoogrendementsglas zal zijn tol eisen.

“Het wegvallen van de fiscale voordelen heeft zijn impact op de vraag en nieuwe productie”, erkent Argenta. “De impact van het wegvallen van de groen lening kunnen we zeker inschatten. Maar de schrapping van de fiscale voordelen vor energiebesparende investeringen zal een bijkomende impact hebben. Die is moeilijker te voorspellen. Ten eerste: zullen de mensen nog energiebesparende investeringen doen? En zullen ze die investering financieren met een lening of met eigen middelen”, zegt kredietspecialiste Lut De Lombaerde van KBC. De bank gaat er alvast van uit dat de productie woonkredieten in 2012 zal terugvallen tot een normaal niveau van 40.000 woonkredieten, tegenover 75.000 in 2011.

Zaterdag 4 februari 2012 in Netto, gra­tis bij De Tijd

Waarheen met €25.000 spaargeld?

De spaarproducten die uw geld het best beschermen

  • Welke woonkrediet past bij u?
  • Verdwijnt de onkostenvergoeding uit uw loonpakket?
  • 10 geldvragen aan Marc Herremans

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect