netto

Korting op uw lening? Pas op voor de verborgen kosten!

©Photo News

Kan de bank die u een krediet verleent u verplichten om bij haar een verzekering af te sluiten of een spaarrekening te openen?

Jan wil een huis kopen en gaat samen met zijn echtgenote langs bij verschillende banken. Ze doen een marktstudie en onderzoeken welke bank de interessantste kredietformule geeft. Groot is hun verbazing wanneer de zaakvoerder van een van de banken hen een ingewikkelde Excel tabel voorlegt. De tabel geeft een overzicht van de kortingen die ze krijgen wanneer ze bijkomende diensten kopen. –x procent als ze bij de verzekeraar verbonden aan de bank een brandverzekering afsluiten, -y procent als ze een spaarrekening bij de bank openen, -z procent als ze zich ertoe verbinden maandelijks meer dan 500 euro op die rekening te storten … en de lijst gaat maar door.

En Jan is niet de enige die zo iets meemaakteL Een lezeres vertelde ons onlangs dat ze bij haar bank een lening wilde aanvragen voor meer dan 125 procent van de waarde van het onderliggend huis. Maar volgens de bank was dat alleen mogelijk als ze ook een schuldsaldoverzekering bij de bank afsloot.

De regel

Maar hoe zit het nu precies? Wat mag een bank doen? Mag ze een krediet koppelen aan de ‘aankoop’ van bijkomende diensten?

Koppelverkoop van financiële diensten is eigenlijk verboden. De bank mag dus geen klanten werven met aanlokkelijke reclame voor verschillende bancaire of verzekeringsproducten.

Maar de regel heeft alleen betrekking op de reclame zelf. Niets weerhoudt de kredietverlenende bank ervan te eisen dat u een brand- of schuldsaldoverzekering afsluit. Dat is trouwens ook niet meer dan normaal. Zeker voor wat de brandverzekering betreft. Maar de bank mag u niet verplichten om die polis bij haar of bij een door haar aangeduide verzekeraar af te sluiten.

De praktijk

De praktijk is helemaal anders. De bank mag u dan wel geen verzekeraar of financiële instelling opleggen. Ze kan er u wel een aanbevelen en u een korting voorspiegelen als u haar advies opvolgt. Ze kan de rentevoet bijvoorbeeld laten zakken van 3,25 procent naar 3 procent, als u bij haar ook een spaarrekening opent. En van 3 procent naar 2,75 procent als u ook nog eens een brandverzekering bij de bank afsluit. Zulke praktijken zijn niet verboden. En heel wat hypothecaire kredietnemers laten zich verleiden.

"De situatie is erg ondoorzichtig. Wij vragen dat zulke onderhandelingen transparanter verlopen en dat men verbiedt twee producten aan elkaar te koppelen door het verlenen van een financieel voordeel", zegt Patrick Cauwert, CEO van Feprabel, de Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen van België.

"Drie jaar geleden hebben wij de praktijken van de Belgische banken daaromtrent aangekaart", gaat hij voort. "Een van de banken ging zelfs zover dat ze een korting aanbood als de kredietaanvrager in het kader van zijn arbeidscontract een groepsverzekering bij haar had lopen. Dat was wel het toppunt van overdrijving. De groepsverzekering staat volledig los van de keuze van de kredietnemer. Wat gebeurt er als hij zijn job verliest? Niet alleen is hij dan werkloos, maar bovendien ziet hij het bedrag van zijn hypothecaire lening nog eens de hoogte ingaan. Ook bij schade stellen wij vast dat de expert minder vlot meewerkt als de verzekering aan het krediet gekoppeld is. Hij weet dat de verzekerde toch niet van verzekeraar kan veranderen zonder dat de kostprijs van zijn lening stijgt."

Ken dus uw rechten wanneer u over uw lening onderhandelt. En weeg de mogelijke gevolgen van een of andere korting goed af.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect