netto

Tijd om uw lening te laten herzien

De Belgische rente zakte vorige week naar een historisch dieptepunt en ook het verschil met de Duitse rente staat weer geruststellend laag. Een mooie gelegenheid dus om de rente op uw woonkrediet aan een jaarlijkse kritische analyse te onderwerpen.

Het agentschap voor de schuld kon vorige week maandag tienjarige overheidsobligaties (OLO’s) slijten aan een rente van 3,69%. Een historisch laag peil is dat, zeker in vergelijking met de piek van 5,84%, die eind november de regeringsvorming in een stroomversnelling bracht. OLO’s zijn richtinggevend voor de hypotheekformules met een vaste rentevoet. In een zeer sterk bevochten markt als die van de woonkredieten, valt daarom te verwachten dat u een betere rentevoet kunt afdingen.

Maar niet alleen wie aan een vast tarief heeft geleend doet er goed aan om zich weer aan het rekenen te zetten. De rentepiek van eind vorig jaar heeft ook zijn weerslag op de variabele rentevoeten. Mensen die een contract hebben waarvan de rente in januari werd herzien, zullen wellicht een heel jaar moeten boeten voor de hogere referte-index van december.

Wederbeleggingsvergoeding

Overstappen naar een betere variabele formule of vast tarief kan een uitweg bieden. Als vuistregel geldt dat het renteverschil tussen het oude en het nieuwe tarief minstens 1 procent moet bedragen en de resterende looptijd hoger is dan 10 jaar. Bij uw bank over een nieuw krediet onderhandelen kost algauw 2.000 euro aan wederbeleggingsvergoeding en dossierkosten, overstappen naar een andere bank kost u makkelijk 5.000 euro door de kosten voor uitschrijven van de oude en inschrijven van de nieuwe hypotheek. Het moet dus echt de moeite lonen. En dat komt u enkel te weten door te rekenen.

Lena en Tom gaan herfinancieren (bij hun eigen bank)

Tom en Lena hebben drie jaar geleden 200.000 euro geleend bij AXA. De vaste rentevoet van 5,5% was op dat moment de beste deal die ze konden krijgen (een maandlast van 1.375,77 euro, totale rente na 20 jaar bedraagt 130.185,91 euro). Na het nieuws over de lage rente polsen ze hun filiaaldirecteur over een herfinanciering. Hij biedt hen 5,10%, wat neerkomt op een maandlast van 1317,70 euro en een totale rente van 116.248,00 euro. Omdat ze al 31.602,77 euro aan rente hebben betaald, zouden ze over de hele looptijd 10.554,47 euro winnen. De 2.100 euro voor de wederbeleggingsvergoeding en de dossierkosten worden meer dan gecompenseerd door het rendement (laten we 2% nemen) om het uitgespaarde bedrag.

Bij een andere bank

Om de oefening grondig te maken, stappen Tom en Lena naar ING. Daar bieden ze hen een formule met vijfjaarlijkse herziening aan 4,70% (een maandlast van 1276,30 en een totale rente van 106.312,91 euro). Of een vaste rentevoet van 5%, wat een maandlast van 1.307,67 euro geeft en een totale rente van 113.841,50 euro. Vooral de tweede optie lijkt hen interessant, omdat die hen over de hele looptijd minder aan rente kost. De hypotheekkosten gooien echter roet in het eten. De bank vraagt 250 euro dossierkosten, plus 600 euro handlichting en 5100 euro voor de notaris, wat de hypothetische winst meteen halveert. Ook de variabele renteformule vinden ze niks. Het verschil met de vaste rentevoet is te laag en het risico op een worst case scenario, waarbij ze maandelijks meer dan 1600 euro moeten ophoesten, schrikt hen af.

Bij weer een andere bank

Voor ze de knoop doorhakken, springen Tom en Lena binnen nog bij een laatste bank. KBC biedt hen als beste tarief een driejaarlijkse herziening (met een plafond van 2% naar boven en onbeperkt dalen). De maandaflossing zou daardoor zakken tot 1129,621 euro en de totale rente naar 72.253,93 euro. Ook de vaste rentevoet staat aantrekkelijk laag. De bank biedt hen 4,34% voor de resterende looptijd, wat neerkomt op een aflossing van 1239,16 euro en een totale rente van 99.541,79 euro. Daardoor kunnen ze de komende 17 jaar bijna 25.000 euro aan intrest sparen, een vooruitzicht waarbij de notariskosten van goed 6.000 euro haast in het niets verdwijnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect