Vergelijken van woonkredieten wordt makkelijker

©ANP XTRA

Woonkredieten vergelijken is geen sinecure. Wie biedt welke rentevoet, welke verzekeringen en spaarproducten moeten onderschreven worden, en hoe hoog zijn de dossierkosten bij een vervroegde terugbetaling? Een standaardformulier moet helpen een en ander duidelijker te maken.

Kredietverleners maken het niet altijd gemakkelijk om hun aanbiedingen te vergelijken. Wie de moeite neemt bij enkele banken langs te lopen, ziet na een tijdje sterretjes in plaats van cijfers.

Welbekend is het gebruik dat de klant een gunstiger tarief krijgt als hij bij dezelfde aanbieder ook een schuldsaldo- en brandverzekering afsluit, zijn loon op een rekening laat storten of stortingen doet in een spaarproduct. Op zich is dat niet verboden, want het is geen echte koppelverkoop, maar een ‘gebundelde verkoop’: u bent niet verplicht verschillende producten samen te onderschrijven, het levert u wel een commercieel voordeel op. Het komt er dan niet alleen op aan in de gaten te houden of die mooie intrestvoet niet vasthangt aan een minder gunstig geprijsde brandverzekering. Het is tevens niet bepaald duidelijk of dat gebundelde aanbod voordeliger uitvalt dan dat van een andere kredietverlener.

Er is beterschap op komst. In één oogopslag aflezen welk aanbod het beste is, zo handig wordt het niet. Wel moet de informatie eenvormiger en transparanter worden aangeboden. Op initiatief van minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) keurde de federale ministerraad een wetsontwerp goed zodat er een standaardformulier komt waarmee de klant een goed zicht krijgt op de voorwaarden en verplichtingen van een krediet. Daarmee wordt een Europese richtlijn (2014/17/EU) in Belgische wetgeving omgezet.

De richtlijn omvat een model van het ‘Europees gestandaardiseerd informatieblad’ (ESIS) waaraan de kredietverleners zich moeten houden, niet enkel bij ons maar ook in andere lidstaten. Dat formulier lijst verplichte gegevens op, naast allerlei informatie die moet worden toegevoegd ‘indien van toepassing’.

De kredietverleners krijgen in principe tot 1 december 2016 de tijd om het standaardinformatieblad in te voeren.

De kredietverleners krijgen in principe tot 1 december 2016 de tijd om dat standaardformulier in te voeren, en allicht nog wat overgangstijd om al lopende kredietaanvragen af te handelen. Niets houdt u echter tegen om zelf al de informatie op te vragen die straks verplicht wordt. De richtlijn geeft alvast inspiratie.

Wellicht geeft de kredietinstelling waar u uw vastgoedplannen gaat voorstellen, u uit eigen beweging een en ander op papier: welk bedrag wil u lenen, tegen welke rentevoet kan dat, hoeveel bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage, en wat wordt het bedrag van de maandelijkse aflossingen?

Brandverzekering

Maar hebt u er ook een goed zicht op wat de premie voor de brandverzekering zal zijn? En welk rentetarief u krijgt als u toch liever elders die verzekering afsluit? De kredietverlener kan u wel verplichten een brandverzekering te nemen, maar niet opleggen bij welke maatschappij. U kan ook daarvoor wat rondvragen bij andere makelaars. Als u ingaat op een gebundeld aanbod, bedenk dan dat u zo goed als vasthangt aan de brandverzekering zo lang uw lening loopt. Als u na enkele jaren wil overstappen naar een andere verzekeraar, kan de verschaffer van uw woonkrediet van zijn kant concluderen dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet voor het gunstige rentetarief, en u een andere intrest aanrekenen.

Andere informatie die Europa in de informatiebladen wil, is bijvoorbeeld wat de modaliteiten zijn als de klant vervroegd wil terugbetalen. Peeters gaf overigens niet toe aan de vraag om de wederbeleggingsvergoeding te versoepelen, die blijft dus op maximaal drie maanden intrest. Ook moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn als de klant achterop raakt met betalingen - tegen welke verwijlintresten kijkt men dan aan? - en bij welke contactpersoon men terechtkan voor het eventueel verkrijgen van een flexibeler afbetalingsplan.

Consumentenkrediet

Het ligt voor de hand de parallel te trekken met de informatie die nu al gestandaardiseerd verschaft moet worden bij consumentenkredieten. Daar schrijft de Europese richtlijn over consumentenkrediet voor dat een SECCI-formulier (Standard European Consumer Credit Information) wordt gebruikt om alle informatie te bundelen.

Een SECCI vermeldt eveneens identiteits- en adresgegevens van kredietgever en -nemer, en van een eventuele tussenpersoon. Vervolgens wordt het krediet in detail beschreven: het bedrag, wanneer en hoe het geld ter beschikking wordt gesteld, de duurtijd, het totaalbedrag dat wordt afbetaald inclusief rente en kosten, eventueel onderpand, voorwaarden zoals de bundeling met een ander product, welke voorwaarden gelden bij vervroegde afbetaling…

Toch een verschilpunt: bij een consumentenkrediet heeft de klant het recht binnen de twee weken het krediet nog op te zeggen. Bij een (klassiek) hypothecair krediet met onroerende bestemming wordt niet met een herroepingsrecht gewerkt, maar met een bindend kredietaanbod dat minimaal 14 dagen moet gelden: dat impliceert dus een bedenktijd van 14 dagen.

- ‘Dit document is ten behoeve van Jan Janssens opgesteld op 11 december 2015. (…) De onderstaande informatie blijft geldig tot 28 december 2015.’

- Kredietgever: naam, telefoonnummer, adres

- Kredietbemiddelaar: idem, als er een bemiddelaar optreedt

- Hoofdkenmerken van het krediet:

  • Bedrag en valuta, duur, soort krediet
  • Totaal af te lossen bedrag, met vermelding van bedrag per geleende euro dat u terugbetaalt
  • Voor het opstellen van dit informatieblad veronderstelde waarde van het onroerend goed

- Jaarlijks kostenpercentage, dit omvat rentevoet en opsomming van andere kosten

- Aflossingsfrequentie, aantal betalingen, bedrag van iedere afbetalingstermijn

  • Bij variabele rentevoet: beschrijving hoe hoog de betalingen kunnen oplopen bij stijgende rente

- Illustratieve aflossingstabel (indien van toepasing)

- Aanvullende verplichtingen (bijvoorbeeld het onderschrijven van een bepaalde verzekering)

- Vervroegde aflossing: voorwaarden, uitstapkosten

- Bij wie kan u terecht als u een klacht hebt

- Niet-naleving van verplichtingen: wat zijn de financiële of juridische gevolgen?

(Deze lijst is niet volledig. Het Europese standaardformulier omvat nog andere bepalingen omtrent informatie die moet worden vermeld indien ze van toepassing is.)

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect