netto

Waarom wordt lenen toch niet goedkoper?

-0,5 procent. Met die renteverlaging wil de ECB de Europese economie meer zuurstof geven. In principe wordt lenen dan goedkoper, maar of u en ik daar iets van zullen merken valt te betwijfelen.

(netto) – Tijdens haar maandelijkse vergadering heeft de Europese Centrale Bank nog maar eens besloten de rente te verlagen. Daarmee komt het belangrijkste rentetarief van de ECB uit op 1,5 procent. Aan dat tarief kunnen banken geld lenen bij de ECB en die rente is ook toonaangevend voor de kortetermijnrentes.

Een renteverlaging zou goed nieuws moeten zijn voor wie bij een financiële instelling wil aankloppen voor geld. Kredieten worden goedkoper en ook de rente van hypothecaire leningen gaat (weliswaar met enige vertraging) naar beneden.

Hoe onderhandelen
over uw lening?
Lees meer

Lenen blijft duur...

Jammer genoeg hebben de opeenvolgende renteverlagingen lenen niet meteen fors goedkoper gemaakt. Dat is zeker het geval voor het consumentenkrediet. Wie de aankoop van een nieuwe wagen wil financieren, moet nog steeds rekening houden met een tarief van minstens 6,5 procent.

Wat met uw spaarboekje?

Vanaf 1 april 2009 wordt het spaarboekje hervormd. De grootste verandering is de koppeling van de ECB-rente aan de spaarrente. De nieuwe maximale basisrente mag niet meer bedragen dan 3 procent. Als de ECB-rente boven de 3 procent uitkomt, geldt die rente als het nieuwe maximum. Aan het huidige rentetarief van de ECB zou de spaarrente bij geen enkele bank meer dan 3 procent mogen bedragen.

En ook de rente van hypothecaire leningen gaat niet pijlsnel naar omlaag. De klassieke vaste rentevoet op 20 jaar bedraagt nog steeds ongeveer 5 procent. Ter vergelijking: in 2005 en 2006 was het voor sterke onderhandelaars niet onmogelijk om een vaste rentevoet van 3 of 3,5 procent op 20 jaar uit de brand te slepen. En opvallend, tijdens die periode lag de ECB-rente op een hoger niveau. De rente steeg van 2 procent in 2005 tot 4 procent in 2007.

Waarom offert de ECB
uw spaarrente op?
Lees meer

...want banken behouden hun marges

Dat de banken niet happig zijn om een oorlog te ontketenen rond hypothecaire kredieten, heeft alles te maken met de nervositeit in de financiële sector. De bankencrisis bracht de balans van veel instellingen uit evenwicht en banken zagen ook hun eigen krediet aangetast. Net daarom doen de banken er alles aan om hun marges te behouden. En met een bankencrisis die nog volop woedt, durft geen enkele bank de bijl te zetten in haar rentetarieven.

Bovendien kosten kredieten de banken ook meer geld. Dat heeft alles te maken met de solvabiliteitsratio's die door de crisis de hoogte ingingen. Banken moeten een grotere buffer voorzien, wat zich vertaalt in hogere kosten en dus kleinere marges. De kans dat banken terug met de tarieven van 2005 zullen uitpakken, is dus heel klein.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect