Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zwijgplicht voor Belfius-klanten met negatieve woonrente

De staatsbank hoest een som geld op om geen rente te moeten betalen aan klanten, maar enkel als ze aan niemand zeggen hoeveel.
Sommige kredieten die in 2005 werden afgesloten met een variabele rentevoet, hebben vandaag een negatieve rente.

Het gaat om klanten die op precies het juiste moment in 2005 een hypothecair krediet aangingen met een variabele rente. Door de aanhoudende rentedaling zou de bank hen nu een rentevergoeding moeten betalen en niet omgekeerd. De bizarre situatie deed zich evengoed voor bij andere banken, die na wat tegenwringen alsnog gedwee hun verplichtingen nakwamen.

Nota bene de staatsbank deed van alle banken het moeilijkst over het betalen van rente aan haar klanten. ©Photo News

Belfius, tot nader order volledig eigendom van de staat, bleef zich verzetten. Ook nu weigert het zijn klanten geld toe te stoppen omdat ze 12 jaar geleden zo vriendelijk waren om bij het toenmalige Dexia een woonlening aan te gaan. De oplossing die de staatsbank bedacht was een individuele afspraak met iedere betrokken klant, waarmee het in essentie de kwijtschelding van de negatieve rente afkoopt. In juridische termen gaat het om een dading: als de andere partij - de klant - akkoord gaat, kan die de bank later niet voor de rechter slepen voor dezelfde feiten.

Dading leggen, niemand zeggen

Een eenmalig commercieel cadeautje op maat van de klant dus: een praktijk die vaak voorkomt klanten aan te trekken voor grote of langlopende contracten. Alleen zit er een addertje onder het gras. In haar brief aan de betreffende klanten rolt de staatsbank met de spierballen. Ook bij de collega's van Het Laatste Nieuws kwam er zo'n brief binnenwaaien. Zij citeren het bericht als volgt.

De klant verbindt zich ertoe om rechtstreeks noch onrechtstreeks aan (...) om het even andere persoon (...) enige informatie te verstrekken over de inhoud en/of het bestaan van deze dading en/of over de voorafgaande onderhandelingen.

Nog volgens Het Laatste Nieuws zal wie betrapt wordt op loslippigheid de volledige som moeten terugbetalen, met interesten erbij. De bank erkent dat het deze brief gestuurd heeft, maar beweert dat de harde toon enkel nodig is om de dading juridisch sluitend te maken. 'Het is niet de bedoeling om de klant hard aan te pakken. Als dat zo zou overkomen, willen we ons daarvoor verontschuldigen,' zei een woordvoerster. Het zou gaan om bedragen van 100 à 200 euro per jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud