Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Aflossing woningkrediet valt wanbetalers steeds zwaarder

Wie zijn woningkrediet niet meer tijdig kan afbetalen, krijgt het steeds moeilijker om de put te dempen. Het gemiddelde bedrag per achterstallig contract liep in december op tot 36.398 euro, 14 procent meer dan in december 2012. Bovendien is het aantal achterstallige woningkredieten in een jaar tijd met 6 procent gestegen. Dat blijkt uit het maandelijks rapport van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
Advertentie
De achterstal bij particulieren die hun woning niet meer kunnen afbetalen loopt steeds verder op. ( Photo News)

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) verzamelt informatie over alle woon- en consumentenkredieten die particulieren in ons land aangaan voor louter privégebruik. Elke maand brengt de CKP verslag uit over de wanbetalingen, meer specifiek over de vraag hoe de achterstallen in de woon- en consumentenkredieten evolueren. 

Het aantal kredietnemers dat de lening niet meer kan terugbetalen is in december 2013 jaar op jaar licht gestegen met 3,4 procent. 341.416 Belgen kampen nu met een betalingsachterstand van ongeveer drie maanden. Al die mensen belanden op de zogenaamde 'zwarte lijst', wat betekent dat ze nauwelijks nog een lening kunnen aangaan. Op het totale aantal kredietnemers kampt 5,5 procent met een betalingsachterstand.

Woonkredieten

Al sinds begin 2013 overstijgt de totale betaalachterstand in de woonkredieten ruim 1 miljard euro. In december 2013 liep de totale achterstal in woonkredieten op tot 1,17 miljard euro , een stijging met ruim 21 procent tegenover december 2012.

Tegenover december 2012 steeg het aantal achterstallige hypothecaire kredieten met 6 procent.

Het gemiddelde bedrag van de achterstal in het woonkrediet kwam in december 2013 uit op 36.398 euro , tegenover 31.841 euro in december 2012. Als particulieren kampen met een achterstand van drie maanden, zeggen de meeste banken het krediet op waardoor ook alle toekomstige aflossingen in één keer opeisbaar worden. Dat verklaart waarom het gemiddeld bedrag per achterstallig contract zo hoog is. 

De cijfers bevestigen nog maar eens dat particulieren, die al een achterstal hadden, die alleen nog zien oplopen. Voor die categorie wordt het steeds moeilijker om de put te dempen.

'De oorzaak voor die oplopende achterstallen ligt niet in de mindere kwaliteit van de huidige kredietverleningen. Het probleem betreft meer dan vroeger de oudere kredieten', zegt Peter Neefs, diensthoofd van de CKP. Daarmee erkent hij  impliciet dat banken nu voorzichtiger zijn geworden vooraleer ze een hypothecaire lening toestaan.

Daling nieuwe hypothecaire leningen

Neefs wijst er verder op dat er vooral in de tweede helft van 2013 veel minder nieuwe woningkredieten werden afgesloten. 'Tegenover vorig jaar gaat het om een daling van 8 procent, maar die daling doet zich uitsluitend voor in de tweede jaarhelft', aldus Neefs. 'Wellicht zijn de banken voorzichtiger geworden en is er ook minder vraag naar nieuwe woningkredieten. Het is ook mogelijk dat er minder herfinancieringen werden afgesloten '

Consumentenkredieten

Het totale bedrag dat niet tijdig is afgelost voor consumentenkredieten liep eind december op tot 1,78 miljard euro. Onder de consumentenkredieten vallen leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling en kredietopeningen. Omdat het om kleinere bedragen gaat, is het ook logisch dat de gemiddelde achterstal per contract 'maar' 3.793 euro bedraagt.

Steeds meer Belgen stappen ook naar de rechtbank om daar een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Zo krijgen ze de kans hun schulden beetje bij beetje af te betalen onder toezicht van de rechtbank. Het aantal lopende procedures steeg tegenover vorig jaar met bijna 6 procent, terwijl het aantal nieuwe aanvragen voor een collectieve schuldenregeling met bijna 10 procent toenam.

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud