Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Banken verlengen betalingsuitstel

Particulieren die door de nieuwe coronalockdown moeite hebben om hun woonkrediet af te lossen, kunnen ook volgend jaar bij hun bank betalingsuitstel vragen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.
©Kristof Vadino

Al sinds april kunnen particulieren de betaalpauzeknop induwen als ze als gevolg van de pandemie hun hypothecaire lening moeilijker kunnen afbetalen. Denk aan werknemers die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn, of aan zelfstandigen die zonder inkomsten zitten omdat ze hun zaak (tijdelijk) moesten sluiten.

Aanvankelijk kon u de betaalpauzeknop tot eind oktober induwen. Maar begin juli kwamen de banken en de federale regering overeen de maatregel tot eind december te verlengen. Ook volgend jaar zal u om (extra) uitstel kunnen vragen. Let wel: in totaal mag uw betalingsuitstel - dat van 2020 en het nieuwe van 2021 samen - maximaal negen maanden bedragen.

Aanvragen voor eind maart 2021

Wie van de betaalpauzeknop gebruik wil maken, kan dat volgend jaar doen voor een periode van drie maanden. U betaalt dan intresten noch kapitaal terug. U moet uw aanvraag wel voor 31 maart 2021 indienen. U kunt dus uiterlijk tot eind juni 2021 van de maatregel genieten.

3
maanden
U kunt in 2021 gedurende 3 maanden op de betaalpauzeknop van uw woonkrediet duwen.

Weet dat, eens u de lening weer aflost, er een verschil is in de verrekening van de intresten. Een gezin met een nettomaandinkomen dat lager of gelijk is aan 1.700 euro zal wanneer de kredietaflossingen hervatten dezelfde maandlast als voordien betalen. Is uw nettogezinsinkomen hoger dan 1.700 euro, dan hernemen de betalingen met een iets hogere maandlast. Omdat voor die groep de uitgestelde intresten over de resterende looptijd verrekend worden.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten in rekening gebracht als u betalingsuitstel aanvraagt. 'Heeft u toch al gedurende negen maanden betalingsuitstel genoten, stap dan naar uw bankier om samen naar een oplossing te zoeken', raadt Isabelle Marchand, de woordvoerster van bankenfederatie Febelfin, aan.

Ook inspanning voor bedrijven

Febelfin laat weten dat ook ondernemingen opnieuw de mogelijkheid krijgen om betalingsuitstel van kapitaal te vragen voor hun ondernemingskrediet. Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart 2021, en kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021.

Voor kmo's s wordt de tweede staatsgarantieregeling verlengd tot eind juni 2021, en uitgebreid voor kredieten met een langere looptijd (tot 5 jaar).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud