Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Drie vragen die het tarief van uw woonkrediet mee bepalen

Hoe sterker uw dossier, hoe lager het tarief voor uw woonkrediet. Maar wat is precies een sterk dossier?
©Siska Vandecasteele

U las het deze week allicht in de krant: de tarieven voor een woonkrediet op 20 jaar met een vaste rentevoet zijn onder de psychologische grens van 1 procent gedoken. Het is een nieuwe mijlpaal in de neverending story van de lage rente. Voor u zich naar uw bank rept: die superlage tarieven zijn zeker niet de norm.

Uit de rentebarometer van Immotheker, dat de tarieven van 16 banken vergelijkt, blijkt dat de gemiddelde rente voor een krediet op 20 jaar met een vast tarief momenteel 1,65 procent bedraagt. Wilt u een scherpe rentevoet bedingen, dan zult u (heel) goede adelbrieven moeten voorleggen.

Hoe laag de voorgestelde rentevoet is, hangt natuurlijk af van de marktrente, maar ook in grote mate van uw antwoord op de drie vragen hieronder. En dan nog hanteert iedere bank een verschillend commercieel beleid. Zo kan het zijn dat bank X haar tarieven een paar maanden wat scherper stelt om marktaandeel te kopen, en weer minder agressief is zodra die doelstelling is bereikt. Sommige banken zullen daarin meegaan, andere niet.

1. Hoeveel kunt u zelf inbrengen?

Wie een goed dossier heeft, heeft een streepje voor bij de bank. Die wil het risico dat u de lening niet kunt terugbetalen zo klein mogelijk houden. Vandaar dat banken een hypotheek nemen op de woning waarvan ze de aankoop mee financieren, als een soort verzekering voor mocht het misgaan. Dat brengt ons bij een belangrijk element dat bijdraagt tot dat goed dossier: het percentage van de aankoopwaarde van de woning dat u zelf financiert.

Finance Avenue | 16/11/2019

Bent u op zoek naar nog meer tips voor uw geld?

Kom dan naar Finance Avenue, de grootste nationale geldbeurs van de krant De Tijd.

Schrijf u hier gratis in

Hoe groter uw eigen inbreng, hoe kleiner het risico voor de bank, en hoe beter het tarief dat u zult krijgen. Iemand die de helft van de aankoopwaarde financiert, zal een scherper tarief krijgen dan iemand die veel minder eigen middelen heeft. Dat verschil kan oplopen tot een paar tientallen basispunten. Bij de meeste banken is een lening van 80 à 90 procent van de aankoopwaarde de norm. Kunt u meer inbrengen, dan speelt dat in uw voordeel. Is het minder, en stijgt de quotiteit, dan zal de bank wat voorzichtiger zijn in de vorm van een hogere rente.

Tien jaar geleden was het niet ongebruikelijk dat u meer kon lenen dan de aankoopwaarde van de woning, tot zelfs 125 procent. Maar zo’n quotiteit is verleden tijd. Zeker nu de Nationale Bank (NBB) expliciete richtsnoeren heeft uitgevaardigd. Vanaf januari kunt u maximaal 90 procent van de aankoopwaarde van een gezinswoning lenen bij uw bank. Leent u voor investeringsvastgoed, dan ligt de norm op 80 procent. Dat betekent dat u respectievelijk 10 of 20 procent van de aankoopwaarde zelf moet ophoesten, en de kosten van de aankoop voor uw rekening moet nemen. Denk aan de registratierechten of de btw die u op de aankoop moet betalen en aan de notariskosten.

Voor startende kopers kunnen de voorwaarden versoepeld worden, maar ook zij zullen doorgaans een spaarpotje moeten voorleggen. De Nationale Bank bepaalde in haar toezichtsverwachtingen vorige week dat maximaal 35 procent van het leenvolume van banken aan startende kopers een hogere quotiteit dan 90 procent mag hebben. Hoe hoog dan wel, zegt ze niet. Maar bij maximaal 5 procent mag de lening meer dan 100 procent van de aankoopwaarde bedragen.

2. Hoe zwaar weegt uw maandelijkse aflossing door?

Om het tarief van uw woonkrediet te bepalen kijkt de bank ook naar uw inkomsten. Daarom vragen banken u een paar recente loonfiches te tonen. Een klassieke vuistregel is dat u een derde van uw inkomen kunt spenderen aan het terugbetalen van leningen. Als u al een lening hebt lopen, bijvoorbeeld voor de financiering van een wagen, dan wordt die mee in rekening genomen. Ook een kredietkaart wordt als een lening gezien.

Bij de meeste banken krijgt u een lager rentetarief als u bijkomende producten afneemt. Laat u daar evenwel niet door verblinden.

Bij het inventariseren van uw inkomsten houden sommige banken ook rekening met maaltijdcheques, andere niet. Ook huuropbrengsten kunnen in rekening worden gebracht. Daarnaast maakt het natuurlijk een verschil of u alleenstaand of een tweeverdiener bent.

Volgens de Nationale Bank is er bij een groot deel van de nieuwe kredieten een te hoge maandelijkse schuldenlast in verhouding tot het maandelijks beschikbaar inkomen. ‘Tussen 2014 en 2018 lag die verhouding voor meer dan 20 procent van de nieuwe kredieten hoger dan 50 procent, wat betekent dat de kredietnemer meer dan de helft van zijn maandelijks beschikbaar inkomen besteedt aan de afbetaling van leningen’, staat in het jaarlijks rapport van de bank over de financiële stabiliteit. Ook op dat vlak worden banken aangemaand voorzichtiger te zijn. ‘Maximaal 5 procent van het leenvolume mag bestaan uit leningen die een hoge aflossingslast (meer dan 50 % van het inkomen) combineren met hoge quotiteit (meer dan 90 %)’, oordeelde de NBB vorige week.

3. Bent u bereid een brand- en schuldsaldoverzekering af te sluiten?

Bij de meeste banken kunt u enkele basispunten van het tarief van uw hypothecaire lening afknijpen als u bijkomende producten afneemt. In eerste instantie is dat het laten storten van uw loon op een zichtrekening bij de bank, loondomiciliëring in het jargon. Ook zal de bank u vragen een brand- en/of schuldsaldoverzekering bij haar af te sluiten. Laat u daar evenwel niet door verblinden. ‘Iedereen focust op het rentetarief van de lening. Maar lagere hypotheekrentes worden vaak gecompenseerd door bijkomende voorwaarden waarop de bank verdient, zoals een duurdere schuldsaldo- of brandverzekering, of hogere beheerkosten bij een beleggingsportefeuille’, zegt John Romain van het advieskantoor Immotheker.

Wie voor een huis leent, krijgt van zijn bank tegenwoordig een jaarlijks kostenpercentage of JKP meegedeeld. Dat all-in-tarief brengt alle kosten verbonden aan een krediet in rekening. Denk aan het rentetarief, de premie voor uw brand- en/of schuldsaldoverzekering en de dossierkosten. De bedoeling is dat u de aanbiedingen van banken gemakkelijk kunt vergelijken. Dat all-intarief wordt evenwel niet meteen op uw maat berekend. Zo weet u bij het afsluiten van een lening met een variabel tarief wel wat u de eerste jaren aan rente betaalt, maar niet wat dat nadien zal zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud