Netto Het antwoord op al uw geldvragen

En als u eens geld leende aan een bedrijf?

Bij crowdlending leent u geld aan een (vastgoed)bedrijf, in ruil voor een aantrekkelijke rente. ‘Dat klinkt aanlokkelijk, maar is lang niet zonder risico.’
©Photo News

Crowdlending heeft veel weg van crowdfunding. Dat is een alternatieve manier van geld ophalen, waarbij een groep particulieren kleine bedragen samenlegt om in een project te investeren, doorgaans zonder daar (financieel) iets voor in ruil te verwachten.

Bij crowdlending leent u via een platform een klein bedrag aan een (groei)bedrijf in ruil voor een rente. De bekendste platformen zijn Look & Fin, BeeBonds en het duurzaam beleggingsplatform Ecco Nova. Look & Fin, dat erkend is door de financieeltoezichthouder FSMA, is veruit het grootste.

Valkuil

De grote aantrekkingskracht van crowdlending is het rendement. ‘Afhankelijk van het project schommelen de rentevoeten tussen 3 en 12 procent’, zegt Benjamin Ingelrest van de financieel planner Pareto. Klinkt aanlokkelijk, zeker als je weet dat de meeste spaarboekjes niet meer dan 0,11 procent opbrengen en sommige obligatierentes negatief noteren.

De formule heeft daardoor snel ingang gevonden in de vastgoedsector, al ontstonden de eerste crowdlendingplatformen pas enkele jaren geleden. In 2016 al haalde het vastgoedbedrijf GIA Immo via Look & Fin in een mum van tijd 500.000 euro op voor een nieuwbouwproject in Ukkel. De inleg van de particulieren schommelde tussen 2.000 en 25.000 euro. Voor een lening van 24 maanden kregen ze een rente van 9 procent.

Hoe werkt een crowdlendingplatform?
  • Het platform staat in voor de selectie, de audit en de rating van de projecten van de bedrijven. Reken op een rendement van 4 tot 12 procent (in functie van het risico) en een looptijd van zes maanden tot vijf jaar.
  • Om te kunnen investeren moet u een account creëren. Via een online scorebord kunt u de evolutie van uw belegging en de terugbetalingen in beeld brengen.
  • Bij Look & Fin moet u minimaal 500 euro per onderneming inleggen (100 euro bij een eerste lening).
  • Bij BeeBonds, dat gespecialiseerd is in vastgoed, bedraagt de instapdrempel voor particulieren 5.000 euro.
  • De platformen vermelden de risico’s duidelijk: een (gedeeltelijk) verlies van uw kapitaal en de laattijdige of niet-betaling van de intresten. In theorie kunnen de obligaties verhandeld worden, maar de liquiditeit is beperkt.

Maar tegenover het aantrekkelijke rendement van crowdlending staat een risico, benadrukt Pareto. ‘Het cosy en toegankelijke karakter van crowdlending geeft je ten onrechte een gevoel van absolute zekerheid. En dat is de valkuil’, waarschuwt Corentin Minne, partner bij Pareto.

‘De instapdrempel bedraagt soms maar 100 of 150 euro, de rendementen zijn aantrekkelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Die vallen volledig ten laste van de lener. Maar beleggen in kmo’s houdt risico’s in. Je moet beseffen dat je alles kunt kwijtspelen, als het misloopt.’ De obligaties, die nog het best te vergelijken zijn met hoogrendements- of rommelobligaties, zijn achtergestelde leningen waarvoor geen waarborgen worden gevraagd.

Dankzij een partnership met de kredietverzekeraar Atradius biedt Look & Fin ‘heel voorzichtige’ particulieren voor bepaalde projecten wel een formule aan die het totaal belegde kapitaal waarborgt, maar met een lagere rentevoet (3%).

Weet ook waarin u belegt. ‘Op het BeeBonds-platform investeert u rechtstreeks in de onderneming en krijgt u een certificaat waarin wordt bevestigd dat u een obligatie bezit. Maar via Look & Fin vertrouwt u uw geld toe aan het platform zelf. Dat bepaalt op zijn beurt aan welke ondernemingen leningen worden toegekend’, zegt Ingelrest.

Hou ook rekening met de roerende voorheffing. Die is dezelfde als bij een klassieke obligatie: 30 procent. Als u belegt in een startende onderneming (jonger dan vier jaar, kmo en via een erkend platform) geniet u fiscale voordelen: voor obligaties zijn de intresten van de lening ten belope van de eerste schijf van 15.320 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Ook krijgt u een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag dat u heeft belegd.

Kinderziektes

Hoe de crowdlendingprojecten presteren, is moeilijk in te schatten. Voor de recent opgerichte crowdlendingplatformen bestaat niet veel historiek over de resultaten en de eventuele risico’s. Tot nu is nog niets echt misgegaan. ‘Maar crowdlending bevindt zich nog maar in een experimenteel stadium, dat nog kinderziektes moet doormaken’, zegt Ingelrest.

‘Toch is de beweging ingezet en zullen dergelijke projecten steeds vaker voorkomen’, meent Minne. De prospectuswet van juli 2018 maakte de weg voor crowdlending helemaal vrij. Voortaan is een prospectus maar verplicht bij projecten vanaf 5 miljoen euro in de plaats van vanaf 300.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud