Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Indrukken betaalpauzeknop voor woonkrediet heeft prijs

Wie door de coronacrisis moeite heeft zijn woonkrediet af te lossen, kan van zijn bank tot 31 oktober 2020 uitstel van betaling krijgen. En dat zowel voor de intresten als de kapitaalaflossingen. U duwt dan x-aantal maanden de betaalpauzeknop in en herneemt de terugbetaling van uw hypothecaire lening vanaf november. Alles schuift dus gewoon een paar maanden op. Hoewel uw bank daarvoor geen dossier- of administratieve kosten in rekening brengt, heeft het induwen van die pauzeknop een kostprijs.
©ERA

De intresten die u tijdens de betaalpauze niet moet ophoesten, worden nadien verrekend. Tenzij uw gezin een nettomaandinkomen van minder dan 1.700 euro heeft. Het nettogezinsinkomen is het maandinkomen van februari 2020 inclusief alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de maandlast van eventuele consumentenleningen en uw hypothecair krediet. Is dat bedrag lager of gelijk aan 1.700 euro, dan blijft uw maandlast na 31 oktober dezelfde. Houdt u meer over, dan worden de uitgestelde intresten in rekening gebracht en stijgt uw maandlast. De redenering daarachter? Uw bank houdt die kredietlijn voor u open, ook al maakt u er geen gebruik van.

Doorgaans moeten intresten wel worden doorbetaald, en kunt u bij financiële moeilijkheden enkel de kapitaalaflossingen on hold zetten. Maar in deze coronacrisistijd beslisten de banken en de overheid dat particulieren zowel intresten als kapitaalaflossingen kunnen pauzeren.

Uw maandlast zal na de coronabetaalpauze hoger liggen over de resterende looptijd van uw krediet.

 Concreet zal uw maandlast na de coronabetaalpauze hoger liggen gedurende de resterende looptijd van uw krediet. Hoeveel hoger? ‘Dat hangt af van uw rentevoet en van het moment waarop u zich in uw krediet bevindt’, weet Renaat Acke van kredietadviseur Hypotheek.winkel. De meeste mensen betalen elke maand hetzelfde bedrag af. In het begin van uw lening is het intrestgedeelte groter dan aan het einde. ‘Zo betaalt u voor een hypothecaire lening van 200.000 euro op 25 jaar met een vaste rente van 1,50 procent de eerste maand een intrestlast van 248,30 euro. Vanaf het zesde jaar is dat 205 euro en vanaf het elfde jaar 159,90 euro’, zegt Acke. Stel dat uw krediet al tien jaar loopt en u nu uitstel van betaling vraagt, dan wordt uw maandlast voor de resterende 15 jaar verhoogd met 5,33 euro (159,90 euro x 6 maanden uitstel, gespreid over de resterende 180 maanden).

Voorwaarden

Nog dit: om in aanmerking te komen voor het betalingsuitstel moet u aan enkele voorwaarden voldoen. U moet uw inkomen door de coronacrisis zien terugvallen, door - deeltijdse - tijdelijke werkloosheid, door het sluiten van uw zaak of door ziekte. Bij koppels volstaat het dat een van de partners zijn inkomen ziet wegvallen of dalen. Voorts mag u op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben gehad voor het krediet waarvoor u uitstel vraagt. En u mag geen te grote spaarbuffer hebben. De banken hanteren per gezin een drempel van 25.000 euro op zicht-, spaar- en effectenrekeningen. Pensioensparen telt niet mee. Als uw spaargeld over meerdere banken verspreid zit, moet u die centen bij elkaar optellen. De hypothecaire lening voor een tweede verblijf of een investeringspand komt niet in aanmerking.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud