Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

"Lenen kost geld"

De consument moet veel beter worden beschermd tegen allerlei praktijken waarbij hem kredieten worden aangesmeerd. Althans dat vindt Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, die daarvoor een twaalfpuntenplan klaar heeft.

(netto) – Op 15 maart was het de internationale dag van de consument. Voor minister Van Quickenborne was dat het ideale moment om een actieplan met verschillende maatregelen voor te stellen om de kredietverlening aan banken te optimaliseren. "Belangrijk daarbij is dat de bescherming van de consument voorop moet staan", vindt Van Quickenborne.

12 maatregelen
 1. Verbod op reclame voor kredietgroepering
 2. Verbod op het overhandigen van geleende sommen in cash geld
 3. Langere bedenktijd voor afsluiten kredietovereenkomst
 4. Terugbetalingstermijnen voor consumentenkredieten eenvoudiger en meer op maat van de consument
 5. Minnelijke regeling mogelijk tussen kredietverlener en consument binnen bestaande kredietovereenkomst
 6. Geen doorrekening kosten aan consument bij een minnelijke invordering van schulden
 7. Meer controles op naleving wetgeving
 8. Zwaardere boetes bij overtreding wetgeving
 9. Duidelijke informatiefiche in plaats van onleesbare prospectus
 10. Verplichte informatie over effectief te betalen bedragen
 11. 'Geld lenen kost geld': verplichte vermelding in elke reclame voor consumentenkrediet
 12. Publicatie op website FOD Economie van de lijst van ingeschreven kredietbemiddelaars
Waarom wordt uw lening
niet goedkoper?
Lees meer

Overkreditering tegengaan

Een van de speerpunten van Van Quickenbornes plan is het verbod op reclame voor kredietgroepering waarbij kredietverstrekkers aanbieden om allerlei leningen samen te brengen in een nieuw krediet. Voorts wil de minister een verbod op het uitkeren van geleende sommen in cash geld, een langere bedenktijd
(14 dagen in plaats van 7) en een vereenvoudiging van terugbetalingstermijnen voor consumentenkredieten van bepaalde duur met vaste maandelijkse aflossingen. Nu zijn er 10 verschillende termijnen, die wettelijk bepaald zijn, afhankelijk van het bedrag. Van Quickenborne wil nog 5 termijnen overhouden.

Hoeveel kan
u lenen?
Lees meer

Betere bescherming

Ook een minnelijke schikking moet mogelijk zijn om een kredietovereenkomst te herzien. Nu kan enkel de vrederechter dat. Bij een minnelijke invordering van schulden mogen geen kosten meer doorgerekend worden. Nu rekent de deurwaarder die kosten aan de schuldenaar aan. Bij een incassobureau zijn de kosten al voor de opdrachtgever.

Optreden tegen 'malafide' of 'agressieve' praktijken

Van Quickenborne wil ook strenger optreden tegen malafide of agressieve praktijken. Daarvoor wil hij de controles van de Taskforce kredietreclame van de FOD Economie verdubbelen en zwaardere boetes laten heffen als kredietverstrekkers de wet herhaaldelijk overtreden.

5 blunderformules
bij leningen
Lees meer

Duidelijke informatie

Tot slot wil de minister meer transparantie en informatie. Zo moeten er duidelijke informatiefiches komen, moet er verplichte informatie komen over het reëel te betalen bedrag (met een voorbeeld). Nu wordt enkel het jaarlijks kostenpercentage vermeld. Naar Nederlands voorbeeld moet er bij reclame ook een verplichte slogan komen (net zoals op pakjes sigaretten), bijvoorbeeld 'Geld lenen kost geld'.

Let op voor kredietgroepering

Sommige kredietverstrekkers bieden aan om allerlei leningen samen te brengen in één overkoepelend krediet. Daarmee wordt vooral gemikt op mensen die al moeilijkheden hebben om hun leningen af te betalen. "Bepaalde kredietverleners spelen daarop in met formules van kredietgroepering maar vertellen er niet bij dat ze de afbetalingstermijn gewoon verlengen, zodat de consument aan de eindstreep nog meer betaald zal hebben", waarschuwt Van Quickenborne.

Een voorbeeld. U leent 60.000 euro op 10 jaar tegen een jaarlijks kostenpercentage van 4,5 procent. De maandelijkse afbetaling komt daarbij uit op 620 euro per maand. Na 5 jaar wilt u de afbetalingslasten verminderen door de kredietgroepering te nemen. Daarmee kan u de overblijvende 33.780 euro afbetalen over 20 jaar tegen een jaarlijks kostenpercentage van 6,5 procent. Door de techniek van kredietgroepering valt de maandelijkse afbetaling terug tot 250 euro. Op lange termijn valt de kostprijs echter veel hoger uit. Zo zal u aan de eindmeet 100.000 euro hebben afbetaald… voor een lening van 60.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud