Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Let op voor consumentenkredieten

Zo’n 5.000 mensen die consumentenkredieten verkopen, moeten dit jaar een examen afleggen. Slagen ze niet, dan is het afgelopen met hun krediethandel. Ook als consument weet u maar beter waaraan u begint als u een consumentenkrediet afsluit.

Het kabinet van minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkt aan strengere regels voor kopen op afbetaling. De nieuwe wetgeving viseert vooral kredietkaarten die winkelketens aanbieden om producten af te betalen, zoals de Visakaart van Carrefour, de Budget Card van Krëfel of de Master Card van Media Markt. Volgens de minister zijn die kaarten gevaarlijk en kunnen ze ertoe leiden dat nog meer kredieten niet worden terugbetaald. Hij wil ze dan ook beter omkaderen. Het zal bijvoorbeeld niet langer mogelijk zijn om aan de kassa tegelijk een product te kopen en een krediet aan te gaan. Voorts moeten de personen die zulke kredietkaarten aan de klanten ‘verkopen’, daarvoor opgeleid zijn en zullen ze regelmatig gecontroleerd worden.

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) heeft niet op de nieuwe wet gewacht. Vorige week besliste ze een verplicht examen voor kredietbemiddelaars in te voeren. Alle bemiddelaars moeten het examen tegen 1 januari 2014 hebben afgelegd. Zakken ze voor de proef, dan mogen ze die kredieten niet langer aan de man brengen.

Schulden vermijden blijft natuurlijk het beste. Maar toch neemt het aantal kredieten jaar na jaar toe. Als u echt geld moet lenen, bent u maar beter op de hoogte van alle mogelijke adders onder het gras.

De populairste

Consumentenkrediet is een verzamelnaam voor allerhande soorten leningen. Alleen een hypothecair krediet voor vastgoed valt niet onder die noemer.

  • De lening op afbetaling: een financiële instelling stelt u gedurende een bepaalde periode een bedrag ter beschikking dat al dan niet voor een specifieke aankoop bestemd is. U betaalt de geldsom terug met vaste, meestal maandelijkse stortingen. Die kredietvorm wordt meestal aangegaan om een nieuwe wagen te kopen of op reis te gaan.
  • De verkoop op afbetaling: u koopt een product of dienst en betaalt met periodieke stortingen. Met de Visakaart van Carrefour kunt u een bepaald artikel bijvoorbeeld in drie of twaalf keer afbetalen zonder kosten (respectievelijk voor een bedrag van meer dan 75 euro of meer dan 350 euro). Koopt u een product van meer dan 999 euro, dan biedt de kaart u de mogelijkheid om in 24 maanden terug te betalen, maar ‘tegen een vaste promotiedebetrentevoet van 7,08 procent en 2,40 procent jaarlijkse kaartkosten’. Stel dat u een computer van 1.000 euro wilt kopen. Volgens de simulatie van Carrefour betaalt u dan in totaal 1.101,60 euro. Dat is dus 101,50 euro meer dan wanneer u contant betaalt.
  • De kredietopening: u krijgt een financiële reserve die u op het juiste moment kunt aanspreken. Als u de reserves aanspreekt, mag u uw betalingen over meerdere maanden spreiden. Op voorwaarde dat u periodiek intresten betaalt. U begrijpt meteen waar de slogan ‘Geld lenen kost ook geld’ vandaan komt. Een voorbeeld van die kredietvorm is de MasterCard die u aan het onthaal van de Media Markt-winkels kunt aanvragen. Als uw dossier wordt aanvaard, krijgt u een kredietopening van onbepaalde duur die u om het even waar kunt gebruiken. Volgens de organisatoren van de ‘Dag zonder Krediet’ schuilt net daarin het gevaar van een consumentenkrediet. ‘Omdat kredietopeningen bijna altijd van onbepaalde duur zijn, zadelen ze de consument vaak op met een permanente schuldenlast.’

Jaarlijks kostenpercentage

De kostprijs op jaarbasis van een consumentenkrediet wordt uitgedrukt via het zogenaamde JKP of ‘jaarlijks kostenpercentage’. Iedere kredietverlener mag het JKP vrij bepalen, zolang hij binnen de grenzen van de wettelijke maxima blijft (zie tabel hieronder).

Vergis u niet, ook een kredietvoorstel met een JKP van 0 procent is niet gratis. Sluit u bijvoorbeeld een krediet af met een JKP van 0 procent om een nieuwe auto te financieren, dan zal de concessiehouder dat op een andere manier trachten te compenseren. Bijvoorbeeld door een kleinere korting toe te kennen of minder voordelen of gratis opties te geven. ‘Vraag hoeveel u maandelijks moet terugbetalen indien u bij de aankoop een grotere korting krijgt. Vergelijk vervolgens dat bedrag met de intresten die u moet betalen voor een lening bij een andere bank’, adviseert Test-Aankoop.

Test-Aankoop raadt ook aan simulaties te maken met een ander bedrag en een andere duurtijd. ‘Het is soms voordeliger iets meer te lenen dan strikt noodzakelijk, omdat u dan in een schijf met een lager JKP valt. Het JKP voor een lening van 10.000 euro kan hoger zijn dan voor een lening van 10.001 euro.’

Laat u ook niet vangen door tijdelijke promoties met rentetarieven die lager liggen dan de rest van de markt. Afgelopen zomer boden verscheidene kredietinstellingen een ‘goedkope’ vaste rentevoet van 5,70 procent aan voor een lening op afbetaling. Maar dat is slechts een manier om klanten te lokken. Want hoe hoger het aantal maandelijkse afbetalingen, hoe hoger het JKP. En die interessante rentevoet werd slechts toegekend voor een lening van 10.000 euro, die in twaalf maanden moest worden terugbetaald aan Cofidis. Voor een terugbetaling over een periode van 36 maanden liep het JKP op tot 11,5 procent.

Vergelijk en onderhandel

Vermijd in eerste instantie om op krediet te kopen. Vooral kredietopeningen zijn gevaarlijk. Leer geduld te oefenen en te sparen. De tijd brengt raad, en uw portemonnee zal u dankbaar zijn.

Moet u toch dringend een noodzakelijke aankoop doen, zoals een nieuwe auto of een koelkast? Kies dan voor een lening of een verkoop op afbetaling. Zeker als u uw betalingen kosteloos kunt spreiden.

Weet u hoeveel geld u precies moet lenen, ga dan op onderzoek uit. Vergelijk de verschillende leningen op de markt. Maar wees niet tevreden met de officieel geafficheerde tarieven. Stap met de goedkoopste drie rentetarieven op zak een aantal banken of financiële instellingen binnen en tracht nog een beter voorstel te bekomen. Net zoals u dat zou doen voor uw hypothecaire lening.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud