Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Loont het om uw woonlening nu te herfinancieren?

De voorbije maanden is de hypotheekrente blijven zakken. Is het herfinancieren van uw woonkrediet aan de orde?
©era

De rentebarometer van de kredietadviseur Immotheker vergelijkt de formules van 16 banken en toont momenteel een gemiddelde vaste rente voor een lening op 20 jaar van 1,24 procent per jaar. In juli 2020 bedroeg de gemiddelde jaarrente nog 1,35 procent.

Die gemiddelde jaarrente geldt voor leningen met een quotiteit - de verhouding tussen het geleende bedrag en de aankoopwaarde van de woning - tot 80 procent. Wilt u meer lenen, dan ligt de gemiddelde jaarrente op 1,44 procent.

Op de vergelijkingssite Spaargids.be, waarop bezoekers zelf hun verkregen tarief van hun bank publiceren, worden nog lagere tarieven gemeld. Zo staat er momenteel een lening met een looptijd van 20 jaar en een jaarrente van 0,76 procent bovenaan de lijst te pronken. Weet wel dat zo’n bodemtarief eerder uitzondering dan regel is. Bovendien krijgt u geen inzicht in het volledige dossier en is het gissen welke elementen hebben meegespeeld bij het toekennen van die rente.

‘U mag zich zeker niet verkijken op die tarieven’, zegt John Romain van Immotheker. ‘Tarieven zijn afhankelijk van alle verplichtingen die iemand op zich neemt. Er bestaan gebundelde kortingen, individuele kortingen, een beleggingsportefeuille die meespeelt in de onderhandelingen en ga zo maar door. Bovendien krijgen herfinancieringen zelden de laagste rente.’

Romain beklemtoont dat je naar het hele kostenpakket moet kijken. ‘Je bent als kredietnemer ook ouder op het moment van een herfinanciering, wat betekent dat je schuldsaldoverzekering duurder zal zijn als je die opnieuw moet afsluiten.’

Wie tussen 2006 en 2015 een lening aanging tegen een rente van 3,5 procent of meer ka in aanmerking komen.
John Romain
Oprichter Immotheker

Maar met de lage rentestanden is het momenteel in ieder geval zinvol om uit te zoeken wat een herfinanciering u kan opleveren. ‘Heel wat mensen komen vandaag in aanmerking voor een herfinanciering’, zegt Romain. ‘Wie tussen 2006 en 2015 een lening aanging tegen een jaarrente van 3,5 procent of meer kan in aanmerking komen. Volgens mijn schatting is het zinvol voor 40 tot 45 procent van de woonkredieten.’

U moet bij een herfinanciering wel rekening houden met een aantal kosten. Ten eerste betaalt u aan uw bank een wederbeleggingsvergoeding, die neerkomt op drie maanden interest op het nog openstaande kapitaal. Daarnaast hebt u de kosten voor de handlichting - of anders gezegd: de schrapping - van uw hypotheek plus het bedrag dat u betaalt voor het registreren van een nieuwe hypotheek. Al die bedragen samen lopen op, maar kunnen de investering waard zijn.

Als u bijvoorbeeld een lening op 30 jaar uit 2008 tegen een rente van 5,38 procent wilt herfinancieren, dan kost u dat 2.008 euro aan wederbeleggingsvergoeding, 1.100 euro voor de handlichting en 4.891 euro voor de nieuwe hypotheek. Maar als u bij de resterende 153.000 euro van uw oorspronkelijke lening van 200.000 euro de herfinancieringskosten van 8.000 euro optelt en die som van 161.000 euro wil herfinancieren met een looptijd tot 2038, dan komt u meer dan ruim uit de kosten.

Vanaf een nieuwe rentevoet van 4,70 procent bent u al uit de kosten, maar gerekend tegen een jaarrente van 1,21 procent tikt de winst aardig aan. Met uw oude lening zou u nog een rentekost van 82.543 euro tot vervaldag hebben, terwijl dat na de herfinanciering slechts 18.077 euro is. U spaart dus ruim 64.000 euro intresten uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud