Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Uw woonlening groeit uit tot een kameleon

Vanaf deze zomer bepaalt niet langer de federale overheid maar wel Vlaanderen het belastingvoordeel voor de lopende hypotheekleningen. En die lening dreigt een ware kameleon te worden, die bij naargelang de omstandigheden van gedaante verandert. Wat zijn gevolgen voor uw lopende lening? En wat levert ze in de toekomst nog op?
Advertentie
©rv doc

U vond uw belastingaangifte al ingewikkeld? Het is klein bier in vergelijking met wat u volgend jaar voorgeschoteld zult krijgen. En de gemiddelde Belg wordt geraakt op een bijzonder gevoelige plek: het fiscale voordeel van zijn woonlening. Een belangrijke post in het budget van een koop- of bouwlustige.

De boosdoener is de zesde staatshervorming: die draagt de fiscale bevoegdheid voor huisvesting over van de federale overheid naar het Vlaams, Waals en Brussels Gewest. Elk gewest kan vanaf deze zomer autonoom het fiscale voordeel voor de woning die men zelf bewoont bepalen. Zorgen voor later? Niet echt, want de nieuwe regels gelden al voor de intresten en kapitaalaflossingen die u sinds begin dit jaar betaalt.

‘Een aardverschuiving’, zo omschreef fiscalist Jef Wellens de impact van de zesde staatshervorming op de personenbelasting eerder deze week tijdens een studienamiddag van Kluwer. Al liggen alle regels nog niet helemaal vast. De besprekingen over het wetsontwerp dat het fiscale wetboek aanpast aan de zesde staatshervorming zijn deze week begonnen. Wellicht wordt het na de paasvakantie goedgekeurd.

Woonplaats bepalend

Wat verandert er? Vanaf volgend jaar betaalt u niet enkel ‘federale’ belastingen aan de Belgische staat, maar ook nog aanvullende ‘gewestelijke’ belastingen. Zal u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië belastingen betalen? En welke fiscale voordelen geniet u? Dat wordt bepaald door uw fiscale woonplaats. Dat is niet de plek waar u woont op het moment dat u volgend jaar uw belastingaangifte invult, maar wel die op 1 januari 2015. Bent u op die datum inwoner van Vlaanderen, dan betaalt u Vlaamse belastingen op al uw inkomsten van 2014 en geniet u de Vlaamse belastingverminderingen voor uw uitgaven van 2014. Ook als u amper vijf dagen eerder, op 27 december 2014, verhuist naar Vlaanderen vanuit een ander gewest, dan betaalt u dus Vlaamse belastingen.

Let wel, het gaat om uw werkelijke verblijfplaats. Die valt niet noodzakelijk samen met het adres waarop u gedomicilieerd bent. Om het aanschouwelijker te maken, geven we het voorbeeld van Pieter. Hij studeerde aan de universiteit van Gent en vond er nadien ook werk. Pieter bleef wonen in zijn studio in de Gentse Kuip, maar officieel is hij nog altijd gedomicilieerd bij zijn ouders in Brussel. Omdat hij werkelijk in Gent woont, heeft hij zijn fiscale woonplaats in Vlaanderen en zal hij de Vlaamse aanvullende belasting betalen.

Eigen woning naar gewest

Het belangrijkste fiscale voordeel voor de doorsnee-Belg is dat voor de lening voor zijn gezinswoning, de woning waar hij effectief woont. Leningen sinds 2005 genieten doorgaans de woonbonus, voor oudere leningen is dat de belastingvermindering voor het bouwsparen en bijkomende intrestaftrek.

De staatshervorming draagt de bevoegdheid voor die eigen woning over naar de gewesten. Een woning in Vlaanderen geniet dus het Vlaamse belastingvoordeel en een pand in Wallonië de Waalse, zou je dan denken. ‘Zo eenvoudig liggen de zaken helaas niet’, zegt Wellens. ‘Het bevoegde gewest is niet noodzakelijk het gewest waar de woning gelegen is.’ Jasper uit Oostende is een treffend voorbeeld. Hij heeft er een villa dicht bij de kustlijn. Maar omdat Jasper in Brussel werkt en dagelijks pendelen tussen Brussel en Oostende niet ziet zitten, huurt hij een appartement in Brussel. Dat maakt dat Jasper werkelijk in Brussel woont en daardoor onderworpen zal zijn aan de belastingregels van dat gewest. ‘De Brusselse en niet de Vlaamse belastingvoordelen zullen dan van toepassing zijn op zijn villa in Oostende, die fiscaal de ‘eigen’ woning blijft, ook al woont Jasper er niet’, zegt Wellens.

Tweede verblijf federaal

De gewesten worden enkel bevoegd voor de woning of het appartement waar u zelf woont. Leende u voor een tweede verblijf of voor een pand dat u verhuurt? Of leende u destijds voor uw eigen woning, maar bent u intussen verhuisd? Dan blijft de federale overheid de fiscale voordelen voor die leningen bepalen. De achterliggende filosofie is dat een tweede of derde woning een vorm van pensioenopbouw is. ‘Op termijn is het dus niet ondenkbaar dat een tweede verblijf een groter fiscaal voordeel oplevert dan een gezinswoning, als de gewesten de eigen fiscale voordelen zouden terugschroeven’, merkt Wellens op.

De opbrengst

Hoeveel brengt een lening voor uw eigen woning op? Voor de lopende leningen, gesloten vóór 2015, verandert voorlopig niets. Dat is het adagio dat de voorbije maanden meermaals werd verkondigd: de lopende leningen zitten volledig safe en behouden de bestaande fiscale voordelen. ‘Die bewering moet haar waarde nog bewijzen’, zegt Wellens. ‘De gewesten mogen inderdaad het bestaande belastingvoordeel behouden, maar ze hoeven dat helemaal niet. Niemand kan voorspellen welke beslissing een nieuwe gewestregering in de toekomst neemt.’

Door de verkiezingen zal er ten vroegste in het najaar een bijsturing komen. Zolang het gewest geen eigen regime uitstippelt, hangt het voordeel van de woonbonus af van uw inkomen. Tot nu toe is dat een aftrek die een voordeel oplevert tussen 25 en 50 procent van de leningsuitgaven. Na de staatshervorming wordt dat een gewestelijke belastingvermindering tegen minimaal 30 en maximaal 50 procent van de uitgaven. Dat voordeel geldt ook voor de leningen onder het oude fiscale stelsel die recht geven op de vermindering voor bouwsparen en de bijkomende intrestaftrek.

En wat met leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015? Voor zover de gewesten tegen eind 2015 geen eigen regeling hebben uitgewerkt, levert de gewestelijke woonbonus een belastingvermindering op tegen een vast tarief van 45 procent. Datzelfde voordeel geldt dan ook voor leningen onder het oude stelsel.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud