Waarom een win-winlening u meer gemoedsrust geeft

©BELGA

U wilt uw nichtje geld lenen om haar tandartspraktijk in te richten? Dat kunt u rechtstreeks met haar regelen, maar het kan ook met een win-winlening. Die biedt een fiscaal voordeel en een garantie als het misgaat.

De win-winlening van de Vlaamse overheid bestaat sinds 2006 en is bedoeld voor mensen die met relatief kleine bedragen de zaak van een vriend of een familielid een financieel steuntje willen geven. Aanvankelijk konden alleen startende ondernemingen (jonger dan drie jaar) een win-winlening afsluiten. In 2011 werd de win-winlening toegankelijk voor alle kmo’s, maar het blijft vooral een financieringsvorm voor kleinere projecten.

Het gemiddelde leningsbedrag bedroeg vorig jaar 23.581 euro. Er werden 2.555 contracten afgesloten, zo’n 20 procent meer dan in 2016. Het succes van de win-winlening heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het groeiende besef dat je daarmee een extra garantie en een interessante opbrengst krijgt zonder dat er extra kosten tegenover staan. De win-winlening wordt namelijk kosteloos geregistreerd door Waarborgbeheer, een dochter van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Praktisch

Wie mag een krediet aangaan?

→ Alle in Vlaanderen gevestigde kmo's komen in aanmerking voor een win-winlening. Voor Brusselse bedrijven geldt de mogelijkheid niet.

Wie mag een krediet verstrekken?

→ De geldschieter of kredietgever is een natuurlijke persoon (dus geen vennootschap) die fiscaal gedomicilieerd is in Vlaanderen en de win-winlening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten. Hij mag geen werknemer, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de ondernemer zijn.

Wie via een win-winlening geld ter beschikking stelt, mag geen begunstigde zijn van een andere win-winlening.

In het kader van een win-winlening kan de kredietnemer tot 200.000 euro ophalen. De geldschieter kan maximaal 50.000 euro inleggen. De lening heeft altijd een looptijd van acht jaar. Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig na acht jaar. Een eenmalige vervroegde terugbetaling van het resterende leningsaldo is altijd mogelijk.

De rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de win-winlening gesloten wordt en mag niet lager zijn dan de helft ervan. De wettelijke rentevoet wordt jaarlijks vastgelegd. Voor 2018 bedraagt de rentevoet minimaal 1 procent en maximaal 2 procent. Daarbovenop komt nog een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.

Slaagkansen

PMV doet geen doorlichting van het zakelijke project waarvoor u geld ter beschikking stelt. Het oordeel over de slaagkansen moet dus van uzelf komen. Maar doorgaans staan de geldschieters zo dicht bij de ondernemer dat ze een klaar zicht hebben op zijn capaciteiten om van de zaak een succes te maken.

Een addertje onder het gras is dat de win-winlening een achtergestelde lening is. Dat betekent dat u bij een eventueel faillissement helemaal achteraan in de rij staat. U kunt in dat geval wel 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag recupereren via een belastingvermindering. U verliest dus maximaal 70 procent van het geld dat u ter beschikking hebt gesteld.

Het aantal leningen die problemen opleveren, valt mee. Vorig jaar werden 43 leningen stopgezet waarbij een beroep werd gedaan op het fiscale voordeel van 30 procent. 2,5 procent van de totale openstaande portefeuille is daar tot nu toe op uitgedraaid. Om die belastingvermindering te genieten moet de uitlener de ondernemer eerst in gebreke stellen. Dat betekent een aanmaning sturen om de achterstallen te betalen en het openstaande saldo bewijzen.

Daar hoort wel een kanttekening bij. Soms wordt een en ander gewoon met de mantel der liefde bedekt en dan blijft zo’n stopgezette lening buiten de statistieken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect