Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Winwinlening kent stijgend succes

De Winwinlening waarbij particulieren geld kunnen lenen aan een kmo, kent een stijgend succes. De Vlaamse overheid registreerde vorig jaar 1668 Winwinleningen voor een totaalbedrag van 46,5 miljoen euro, bijna een derde meer dan in 2012.
Advertentie
©Photo News

Sinds september 2006 kunnen particulieren kmo’s steunen door een lening toe te kennen tegen fiscaal vriendelijke voorwaarden. Op die manier wil de Vlaamse overheid kmo’s helpen die anders moeilijk aan een financiering geraken. Kmo’s vallen immers al eens uit de boot bij business angels, risicokapitaalfondsen en bij de banken.

Hoewel de Winwinlening aanvankelijk alleen was bedoeld om startende ondernemingen een duwtje in de rug te geven, staat ze sinds 2011 ook open voor bestaande kmo’s. De verruiming van het toepassingsgebied leidde de voorgaande jaren al tot een stijgend succes. Bovendien werden de bedragen die kmo’s via de formule kunnen ontlenen verhoogd van 100.000 euro in 2006 tot 200.000 euro in augustus 2003.

De NV Waarborgbeheer, de instantie die toekijkt op de naleving van de voorwaarden, registreerde vorig jaar 1.668 leningen tegenover 1.314 in 2012, een stijging met 27 procent. Het totaal van de geregistreerde leningen kwam vorig jaar uit op 46.553.086 euro tegenover 36.065.313 euro in 2012, bijna een derde meer. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg.

Klik op het beeld om te vergroten.

Het gemiddelde bedrag van het toegekende krediet steeg echter nauwelijks: van gemiddeld 27.446 euro in 2012 tot 27.909 euro vorig jaar.

Net als in 2012 ging slechts de helft van de toegestane financieringen naar starters.

Modaliteiten

Wie een Winwinlening toekent kan rekenen op een belastingkorting van 2,5 procent van het gemiddelde openstaande bedrag in een bepaald inkomstenjaar.

Om ontsporingen te vermijden, mag de rentevoet van de toegekende lening niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet op datum dat de lening wordt toegekend. Ze mag ook niet lager zijn dan de helft ervan. Net zoals in 2013 is de wettelijke rentevoet dit jaar 2,75 procent.

Het gaat telkens om een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar. Achtergesteld wil zeggen dat de andere schuldeisers eerst moeten worden terugbetaald. Als de kmo over de kop gaat, is de kredietverlener dus zo goed als zeker zijn centen kwijt. Om die pil te vergulden, krijgt de kredietverlener een eenmalige belastingvermindering van 30 procent op voorwaarde dat hij zijn lening opeisbaar stelt.

In de periode van 1 januari 2011 ( voordien bestond er geen meldingsplicht) tot eind 2013 dienden amper 22 particulieren een dossier in om van die belastingvermindering gebruik te maken en dat voor een totaal bedrag van 495.496 euro. Volgens Ben Jehaes, de woordvoerder van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV geven die cijfers een vertekend beeld van het aantal kredietnemers dat ondertussen toch is gestopt of failliet ging. ‘Ook al omdat niet alle ouders zo happig, zijn om aan te geven dat een kind, aan wie ze geld hebben geleend, de boeken neerlegt. Sommige ouders slikken de pil liever in één keer door en maken nog liever geen gebruik van de belastingvermindering, warm Vlaanderen’.

Omgekeerd, liepen er in diezelfde periode 38 meldingen binnen van dossiers die vervroegd werden terugbetaald.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud