Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wordt ook úw lening goedkoper?

De lage rentetarieven zijn een kwelling voor de spaarders, maar een zegen voor leningen. Niet alleen nieuwe leningen, maar ook uw bestaande lening kan fors goedkoper worden.

(netto) - Op het moment dat u een hypothecaire lening aangaat voor het (ver)bouwen of kopen van een huis hebt u de keuze tussen een vaste en een variabele rente. Kiest u voor een vaste rente, dan blijft die rente gelijk voor de volledige looptijd van uw krediet. Geen verrassingen dus. Kiest u voor een variabele rente, dan wordt het tarief op regelmatige tijdstippen herzien. De meest gangbare systemen zijn jaarlijkse en vijfjaarlijkse herzieningen.

Variabele rente fors lager

De rentetarieven gehanteerd voor kredieten met vaste en variabele rente verschillen en dat verschil loopt momenteel op tot 2 procent en meer. De variabele rentes bereikten in maart een historisch dieptepunt en liggen nog altijd in die buurt, maar dat geldt niet voor rentes van leningen met een vaste rente. Het officiële geafficheerde tarief bij KBC bijvoorbeeld is voor een lening op 20 jaar met vaste rentevoet 5,87 procent, voor een jaarlijks herzienbare 3,68 procent.

Voorkeur voor variabel

Die ontwikkeling van de rentetarieven op korte en lange termijn leidt tot een sterke toename van het aantal leningen met een variabele rente. De grootbanken merken sinds maart een duidelijke opmars van de variabele rente. Van de in juni afgesloten kredieten had 59 procent bij KBC een variabele rente (jaarlijkse of vijfjaarlijkse herziening). In juni vorig jaar vertegenwoordigden die nog slechts 21 procent van kredieten. Een gelijkaardige tendens zien we bij BNP Paribas Fortis. In juni had 44 procent van de contracten een rente die elk jaar of om de 5 jaar werd herzien. Dat is een stuk meer dan de kredieten met een vaste rente tussen 20 en 30 jaar (28 procent).

Ook voor lopende leningen

Hebt u al een lening lopen en koos u destijds voor een jaarlijks herzienbare rente? Dan zal een renteherziening goed nieuws zijn. Voor kredieten die nu herbekeken worden, kan de intrestlast meer dan behoorlijk dalen. Momenteel bedraagt het gemiddelde bodemtarief, het laagste tarief dat de banken toekennen, volgens de Rentebarometer van Immotheker 3,07 procent. Dat is ongeveer de helft van de geldende rente van vorig jaar!

Is variabel nog steeds interessant?

Door de historisch lage tarieven mag u renteverhogingen verwachten tijdens de looptijd van uw krediet. Toch is die stijging nog steeds beperkt. In ons land zijn de renteherzieningen gereglementeerd. De mogelijke stijging (en daling) is begrensd. In het vakjargon spreekt men van de 'cap'. Sommige instellingen bieden tevens de mogelijkheid bij een renteherziening, zonder enige vergoeding, over te schakelen op een formule met vaste rente. Daarmee kan u uw risico inperken.

Een lage rente of niet, de tarieven van de verschillende financiële instellingen vergelijken met elkaar kan u een flinke stuiver opleveren. Stel u zeker niet tevreden met het officieel geafficheerde tarief, maar onderhandel. Ga daarbij niet uit van de veronderstelling dat uw huisbankier u automatisch het beste tarief zal toekennen. Het is eveneens een misvatting dat een bank waar u nog geen klant bent u nooit een voordeeltarief zal toekennen.

Meer hypothecaire leningen ondanks crisis

De crisis leidde ertoe dat in januari en februari opvallend weinig vastgoed werd verhandeld en dus gefinancierd. Maar die trend lijkt gekeerd. Bij BNP Paribas Fortis werd er in het tweede kwartaal van 2009 een toename van 22 procent ondertekende contracten geregistreerd in vergelijking met het eerste kwartaal. "Traditioneel worden in juni veel kredieten afgesloten. Dat heeft te maken met Batibouw. De kredietaanvragen van de maand maart worden in juni afgesloten", verduidelijkt de bank. Maar ondanks de evolutie werden dit jaar meer kredieten afgesloten dan in dezelfde periode van vorig jaar. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2008 werden dit jaar 8 procent meer kredieten afgesloten.

Die toename van de activiteit op de vastgoedmarkt wordt door de Notarisbarometer bevestigd. Ook het notariaat merkt sinds maart 2009 een sterke heropleving op, na de sombere resultaten van januari en februari. De activiteiten stabilseerden in april en mei. Die van juni kenden een duidelijke heropleving.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud