Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zo verlengt u de betaalpauze voor uw woonkrediet

Particulieren die door de coronacrisis moeite hebben om hun woonkrediet elke maand netjes af te lossen, kunnen de betaalpauzeknop langer induwen. U wacht beter niet te lang met die aanvraag.
©Photo News

De banken verleenden sinds april al in 122.815 dossiers coronabetalingsuitstel aan particulieren die het moeilijk hebben om hun hypothecaire lening af te lossen. Denk aan werknemers die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn, of aan zelfstandigen die zonder inkomsten zaten omdat ze hun zaak (tijdelijk) moesten sluiten.

Ze konden maximaal zes maanden uitstel van betaling krijgen voor zowel de intresten als de kapitaalaflossingen van het krediet. Aanvankelijk kon u de betaalpauzeknop tot eind oktober induwen. Maar begin juli kwamen de banken en de federale regering overeen dat dat tot eind december verlengd wordt. U moet wel vooraf aan uw bank laten weten dat u uitstel wilt.

31
december
Wie door de coronacrisis zijn woonkrediet niet kan terugbetalen, kan een verlenging van betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen.

‘De aanvraag om het betalingsuitstel te verlengen moet gebeuren tussen 1 en 20 september’, zegt Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van bankenfederatie Febelfin. ‘U kan uiteraard nu al contact opnemen met uw bank, om de aanvraag dan tussen 1 en 20 september te finaliseren.’ En logisch: u kunt de verlenging alleen aanvragen als u al van het coronabetalingsuitstel geniet. ‘Wie al onder het initiële charter betalingsuitstel verkreeg, kan een verlenging aanvragen tot 31 december als hij op het moment van de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor het initiële betalingsuitstel’, zegt de Pierpont.

Sprong u nog niet op de kar en wilt u alsnog betalingsuitstel voor uw woonkrediet vragen, dan verschilt de aanpak van bank tot bank. Bij BNP Paribas Fortis, de marktleider in woonkredieten, hebt u tot 20 augustus om een eerste aanvraag in te dienen. ‘Vanaf 21 augustus kunt u geen nieuwe aanvraag meer doen’, zegt Valéry Halloy, woordvoerder van de bank.

Bij Belfius kunt u nog voor de vervaldagen van 1 september en 1 oktober een betalingsuitstel vragen. ‘Dat doet u beter ten laatste een week voor de eerste vervaldag die u wilt uitstellen’, klinkt het. Bij KBC kunt u - ook als het voor de eerste keer is - uw aanvraag tot 20 september indienen.

Hoewel de meeste aanvragen kort na de invoering van de maatregel zijn ingediend, krijgen banken nu nog aanvragen binnen. ‘Dat aantal is wel sterk afgenomen’, zegt Belfius. ‘In juli waren er ruim 200 aanvragen tegenover meer dan 10 000 in april.’ Eenzelfde geluid bij KBC: ‘De meeste aanvragen hebben we voor eind mei binnengekregen. Het aantal nieuwe aanvragen is sindsdien heel beperkt.’

We zetten nog even op een rij wat u moet weten over het betalingsuitstel.

Wie kan de verlenging aanvragen?

Om recht te hebben op de verlenging moet u voldoen aan de voorwaarden voor het initiële betalingsuitstel. Uw inkomen moet door de coronacrisis zijn teruggevallen, door tijdelijke werkloosheid - ook al is dat deeltijds -, door het sluiten van uw zaak of omdat u Covid-19 opliep. Bij koppels volstaat het dat een van de partners zijn inkomen ziet wegvallen of dalen.

Daarnaast mocht u op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben voor het krediet waarvoor u uitstel vraagt. U mag ook geen al te grote spaarbuffer hebben. De banken hanteren per gezin een drempel van 25.000 euro op zicht-, spaar- en effectenrekeningen. Pensioensparen telt niet mee. Als uw spaargeld over meerdere banken is gespreid, moet u die centen bij elkaar optellen. Weet ook dat u alleen uitstel van betaling kunt vragen voor de hypothecaire lening voor de gezinswoning, niet voor een tweede verblijf.

Wat wordt verstaan onder uitstel van betaling?

Banken kennen u een betaalpauze toe. U moet dan uitzonderlijk intresten noch kapitaal terugbetalen. Als de betaalpauze achter de rug is, lost u uw lening verder af. Uw krediet schuift dus met x-aantal maanden op.

Let wel: er is een verschil in de verrekening van de intresten. Een gezin met een nettomaandinkomen dat lager of gelijk is aan 1.700 euro zal wanneer de kredietaflossingen hervatten dezelfde maandlast als voordien betalen. Is uw nettogezinsinkomen - het maandinkomen van februari 2020 inclusief alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld en na aftrek van eventuele consumentenleningen en uw hypothecair krediet - hoger dan 1.700 euro, dan hernemen de betalingen met een iets hogere maandlast. Omdat voor die groep de uitgestelde intresten wel over de resterende looptijd verrekend worden.

Voor het betalingsuitstel worden geen dossier- of administratieve kosten in rekening gebracht.

Hoelang kunt u uitstel krijgen?

Tot 31 december 2020. KBC laat weten dat het alle klanten contacteert - telefonisch of via een bericht in de app - die de betaalpauzeknop induw(d)en, met de boodschap dat ze een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen. ‘Als de eerste aanvraag na 1 september gebeurt, kennen we het uitstel automatisch tot 31 december toe.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud