Netto Het antwoord op al uw geldvragen

5 tips voor zelfstandigen in moeilijkheden

Steeds meer zelfstandigen kampen met financiële problemen. Ze zijn niet meer in staat om hun sociale bijdragen te betalen. Bestaat er een oplossing? En hoe kunt u zulke problemen voorkomen?

(netto) – De socialeverzekeringskas van de Franstalige middenstandsorganisatie UCM trekt aan de alarmbel: van de 650.000 Belgische zelfstandigen in hoofdberoep kunnen er circa 100.000 hun sociale bijdragen niet meer betalen. Dat is één op de zes zelfstandigen. Steeds meer zelfstandigen vragen uitstel of zelfs een vrijstelling van de sociale bijdragen. Het aantal zelfstandigen dat uitstel van betaling vraagt, is gestegen van 21.521 in 2008 tot 27.528 in 2009. Dat is een stijging van 30 procent, blijkt uit de cijfers van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle. Die tendens houdt ook aan in 2010.

Volgens Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), heeft de economische crisis heel wat zelfstandigen getroffen. Velen bevinden zich in een precaire financiële toestand en zien zich dan ook verplicht om een vrijstelling van de sociale bijdragen te vragen.

De regering is te vroeg gevallen

Die problemen zouden gedeeltelijk kunnen voorkomen worden als men de sociale bijdragen zou berekenen in functie van de inkomsten van het lopende jaar. Nu worden de sociale bijdragen berekend op basis van het inkomen van 3 jaar voordien. De bijdragen die de zelfstandige in 2010 moet betalen, zijn gebaseerd op het inkomen van 2007. "Dat stemt niet overeen met de werkelijkheid. 2007 kan voor de zelfstandige een erg gunstig jaar zijn geweest, waardoor nu in crisistijd hoge bijdragen betaald moeten worden", betreurt Christine Mattheeuws.
En ze voegt daaraan toe: "De regering is een week te vroeg gevallen. In samenspraak met minister Laruelle stonden we op het punt om de berekeningsbasis van de bijdragen te wijzigen. Het was de bedoeling om ze te baseren op het inkomen van het lopende jaar. Wij hebben van de crisis geprofiteerd om het dossier vooruit te laten gaan. Maar nu de regering gevallen is, moeten we weer van nul herbeginnen. Ook heel wat experts denken er zo over."

Te dure kaskredieten

Volgens Benoît Rousseau, juridisch directeur van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s (SDZ), zijn de financiële problemen waarmee de zelfstandigen kampen, ook deels te wijten aan de veel te dure kaskredieten. Een kaskrediet is een kredietopening die meestal wordt gebruikt om tijdelijke liquiditeitsbehoeften op te vangen. Heel wat zelfstandigen hebben dan ook een kaskrediet aangevraagd.
"Een kaskrediet moet beschouwd worden als een tijdelijk krediet, als een tussentijdse oplossing voor een financieel probleem van voorbijgaande aard. Maar we stellen vast dat het vaak de enige bron van financiering is die de banken aanbieden. Het kaskrediet wordt dan gebruikt als permanent bedrijfskapitaal om de sociale of fiscale lasten te financieren. Soms dient het zelfs om een investering te financieren." Dat zegt het Kenniscentrum voor Financiering van KMO’s (Kefik).
Maar volgens het Kefik zijn kaskredieten in België overdreven duur. "Bijna de helft van de ondernemingen betaalt 10 procent en meer voor een kaskrediet. Als we de banken daarover aanspreken, krijgen we maar weinig respons. De referentierentevoeten op de markt staan op een historisch laag niveau en daardoor zijn ook de andere rentevoeten gedaald… behalve die van het kaskrediet. Begrijpe wie begrijpen kan! De rentevoet die momenteel op het kaskrediet wordt toegepast, is op termijn onhoudbaar", besluit het Kefik.

5 tips van Netto

Afhankelijk van de omvang van de financiële problemen waarmee de ondernemer geconfronteerd wordt, kan hij zich op verschillende manieren beschermen.

  1. Faillissementsverzekering: Een zelfstandige die zijn schulden niet kan afbetalen, moet daarom niet noodzakelijk de boeken neerleggen. Hij kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijk aanspraak maken op de faillissementsverzekering. Hij ontvangt dan 6 maanden lang een maandelijkse uitkering van 920,62 euro of 1.213,44 euro als hij een gezin ten laste heeft. Maar opgelet: de faillissementsverzekering is een anticrisismaatregel. De zelfstandige moet ze dus vóór 1 juli 2010 aanvragen.
  2. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: Ook dat is een anticrisismaatregel die zelfstandigen in moeilijkheden de mogelijkheid geeft om de betaling van hun sociale bijdragen, zonder enige boete, uit te stellen tot uiterlijk 15 december 2010. "Een zelfstandige die verwacht dat zijn financiële problemen tegen december opgelost zullen zijn, doet er goed aan uitstel te vragen en geen vrijstelling", zegt Christine Mattheeuws, voorzitster van het NSZ. Wie een vrijstelling van sociale bijdragen krijgt, verliest de toekomstige pensioenrechten voor de periode in kwestie. "Als u een vrijstelling vraagt voor 4 kwartalen verliest u dus een 45ste van uw loopbaan (op basis van een volledige loopbaan uiteraard)", preciseert Benoît Rousseau, juridisch directeur van het SDZ.
  3. Vrijstelling van sociale bijdragen: "Zelfstandigen die op korte termijn geen verbetering van hun financiële toestand verwachten, kunnen beter een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen." Maar zelfs als die vrijstelling wordt toegestaan, kan de zelfstandige volgens Benoît Rousseau zijn pensioenbijdrage blijven betalen als hij daar de middelen voor heeft. Niet alles is dus verloren.
  4. Maar zelfstandigen kunnen zulke situaties ook voorkomen. Christine Mattheeuws en Benoît Rousseau geven zelfstandigen de raad om zich meer bezig te houden met de administratie en de boekhouding. "De zelfstandige moet de tijd nemen om de balans en de cijfers van het bedrijf te analyseren. Hij mag schuldvorderingen en schulden niet laten aanslepen", zegt de voorzitster van het NSZ. Rousseau voegt daar nog aan toe: "Steeds meer accountants en boekhouders beperken zich tot het boeken van de cijfers zonder daarbij enig advies te geven. Daardoor komen zelfstandigen soms voor onaangename verrassingen te staan."
  5. Benoît Rousseau besluit als volgt: "Wilt u als zelfstandige weten of u er belang bij hebt om uw kaskrediet te gebruiken om uw sociale bijdragen te betalen, dan moet u per geval berekenen hoeveel uw kaskrediet kost en welke kosten eventueel verbonden zijn aan het te laat betalen van uw bijdragen. De socialeverzekeringskassen zijn wettelijk verplicht om 3 procent aan te rekenen voor elk kwartaal waarvoor de zelfstandige zijn bijdragen niet of te laat betaalt. Op het einde van het jaar wordt het bedrag van de nog onbetaalde schulden bepaald. Op dat bedrag wordt dan nog eens bijkomend 7 procent aangerekend."

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud