Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

5 vangnetten voor zelfstandigen

Het pad van een zelfstandige loopt niet altijd over rozen. Velen aarzelen om de sprong te wagen omdat ze niet weten wat hen te wachten staat. Er bestaan nochtans heel wat 'vangnetten' om zelfstandigen te beschermen.

 

(netto) – De faillissementscijfers spreken voor zich. Nooit eerder gingen zoveel bedrijven failliet als in september 2009. Dat blijkt uit de cijfers van onderzoeksbureau Graydon. In de maand september werden in ons land 1.015 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 93 meer dan in september 2008... Tijdens de eerste drie kwartalen van 2009 sloten in totaal 6.981 bedrijven hun deuren. Dat is een verhoging van 14,18 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Advertentie

Uit andere statistieken blijkt dan weer dat zelfstandigen het erg moeilijk hebben om kredieten te verkrijgen. De barometer van het Kenniscentrum voor Financiering van kmo (KefiK), die meet in welke mate kleine ondernemingen toegang hebben tot bancair krediet, toont aan dat het verkrijgen van een krediet nog altijd een echte lijdensweg is…

De faillissementen hebben natuurlijk niet alleen betrekking op kleine zelfstandigen en het spreekt voor zich dat niet alle zelfstandigen hun krediet geweigerd zien... Maar toch stellen we vast dat het leven van een zelfstandige allesbehalve rozengeur en maneschijn is... Als men het zelfstandigenstatuut wil promoten en wil voorkomen dat het ondernemerschap afgeremd wordt omdat de risico’s te groot zijn, is het hoog tijd om de zelfstandigen een ‘parachute’ aan te reiken voor als er iets misloopt!

Bescherming!

1. De eerste bescherming (weliswaar alleen voor de echtgeno(o)t(e)) is het huwelijkscontract. Wie een zelfstandige activiteit uitoefent, kan het best een huwelijkscontract met zuivere scheiding van goederen afsluiten. Dat huwelijksstelsel houdt rekening met het eigen vermogen van beide partners.

2. Bescherming van de gezinswoning: sinds juni 2007 is de woning van de zelfstandige beschermd tegen beslag! Maar die bescherming slaat enkel op het hoofdverblijf. Eventuele tweede verblijven kunnen nog altijd in beslag genomen worden. Opdat de bescherming ook effectief zou zijn, moet er een notariële akte worden opgesteld. Zodra die verklaring is geregistreerd bij de hypotheekbewaarder, is de zelfstandige beschermd tegen schuldvorderingen die daarna ontstaan.

Die wet is enkel van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en aan het hoofd van een eenmanszaak (met andere woorden zelfstandigen die in hun eigen naam actief zijn).

3. De faillissementsverzekering: die bestaat sinds 1997. Dankzij die verzekering kunnen zelfstandigen, onder bepaalde voorwaarden, voor een bepaalde tijd hun sociale rechten behouden. De verzekering omvat:

  • het behoud van het recht op kinderbijslag en gezondheidszorgen voor maximaal 4 kwartalen zonder dat u dat jaar bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse vergoeding voor een jaar. Groot nadeel van die beschermingsmaatregel is wel dat het faillissement uitgesproken moet zijn...

Anticrisismaatregelen

De crisis maakt ook bij de zelfstandigen slachtoffers... Daarom keurde de Kamer begin juni, in het kader van de anticrisiswet, bijkomende maatregelen voor zelfstandigen goed.

Die maatregelen zijn:

4. Uitbreiding van de faillissementswet: de zelfstandige beschikt nu over twee kwartalen vanaf de datum van het faillissement om een aanvraag bij de faillissementsverzekering in te dienen.

5. Faillissementsverzekering ‘canada dry’: zelfstandigen in moeilijkheden (dus nog vóór een effectief faillissement is uitgesproken) kunnen tijdens een periode van maximaal 6 maanden een beroep doen op een uitkering die gelijk is aan die van de faillissementsverzekering. Om recht te hebben op die uitkering moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Die maatregelen zullen in de nabije toekomst misschien nog verder uitgebreid worden. Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle maakte vrijdag 9 oktober enkele nieuwe voorstellen ten gunste van zelfstandigen bekend. Die worden momenteel besproken. Maar het is nog zeer de vraag of die, in deze tijden van begrotingsperikelen, goedgekeurd worden...

 

 

 

 

 

Dossier 'starters'

Ondanks een moeilijke conjunctuur wordt alles in het werk gesteld opdat u uw eigen zaak kan opstarten en laten floreren.
Netto geeft u praktische tips mee om leningen te krijgen en uw verkoopcijfers te verbeteren in crisistijd.

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.