netto

Heeft uw uiterlijk een invloed op uw loon?

Een goed diploma, ervaring of een grote productiviteit volstaan niet om meer te verdienen dan gemiddeld. Er komen nog andere factoren bij kijken.

(netto/l’actualité) – Het is algemeen bekend dat er loonverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. De loonkloof in België bedraagt momenteel zelfs 23,46 procent.
Maar worden die loonverschillen nog door andere factoren beïnvloed? Jammer genoeg wel. Volgens verschillende onderzoeken zou het zuiver uiterlijke aspect zelfs een belangrijke rol spelen. Hierna vindt u enkele resultaten van een onderzoek in Noord-Amerika.

  • Invloed van schoonheid: Op het vlak van schoonheid wordt geen discriminatie op basis van het geslacht vastgesteld. Zowel mannen als vrouwen die er goed en verleidelijk uitzien, verdienen ongeveer 7,5 procent meer dan gemiddeld. Onaantrekkelijke mensen verdienen 12,5 procent minder dan gemiddeld.
  • Invloed van het gewicht: In tegenstelling tot schoonheid leidt overgewicht vooral bij vrouwen tot discriminatie. Met eenzelfde lengte en eenzelfde productiviteit verdient een vrouw met een gewicht van 100 kg zo’n 9 procent minder dan haar collega die slechts 70 kg weegt.
  • Invloed van de lengte: Bij mannen is net hun gestalte van belang. Bij een gelijke opleiding, ervaring en productiviteit verdient een man van minstens 1,83 meter 6 procent meer dan een man die kleiner is dan 1,75 meter.

Welke verklaringen?

In de studie 'Beïnvloedt de lichaamsmassa het loon? Bewijzen rechtstreeks uit Europa' stellen de auteurs een negatief verband vast tussen de Body Mass Index (BMI) en het salarisniveau. "Een verhoging van de BMI met ongeveer 10 procent leidt bij mannen tot 3,27 procent minder inkomsten. Bij vrouwen is dat 1,86 procent." In Europa vormt het gewicht dus een groter probleem voor mannen dan voor vrouwen. Dat heeft vooral te maken met de perceptie van de werkgevers. Heel wat werkgevers menen immers dat dikkere werknemers minder productief zijn en in minder goede gezondheid verkeren dan hun slankere collega’s.

Pierre Fontin, auteur van het artikel 'Le physique de l’emploi', stelt vast dat normaal gebouwde of slanke mensen, die groot zijn en er goed uitzien, meer zelfvertrouwen hebben en goed kunnen communiceren. Zulke werknemers komen trouwens ook beter over bij klanten. In sommige beroepen rechtvaardigt dat volgens hem zelfs een bekwaamheidspremie.
Fontin: "Werkgevers en kaderleden houden soms rekening met de lengte, het gewicht of de schoonheid van sollicitanten of kandidaten voor een promotie, zonder te kijken naar hun productiviteit. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Maar dat neemt niet weg dat zulk gedrag discriminerend is en dus met alle middelen bestreden moet worden."

Hoe langer u studeert, hoe rijker uw kinderen

Ook in ons land heeft uw afkomst nog altijd een grote invloed op uw toekomst. Uit een onderzoek blijkt dat de scholing van de ouders een grote impact heeft op de job van de kinderen later en zelfs één vijfde van hun loon bepaalt. Lees meer

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect