Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kan uw werkgever u dwingen tot vaccinatie?

Zowat de helft van het zorgpersoneel in vooral Waalse en Brusselse woon-zorgcentra staat weigerachtig tegenover een Covid-19-vaccinatie. Ze kunnen niet verplicht worden en ze mogen, net als alle andere werknemers, op grond van hun weigering niet worden ontslagen.
De werkgever is niet verplicht werknemers vrij te geven als ze naar het vaccinatiecentrum moeten. ©Photo News

Kan een werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

Iedereen heeft de vrije keuze of hij zich wel of niet laat vaccineren. Een werkgever kan zijn werknemers bijgevolg niet verplichten om zich te laten vaccineren, ook niet in de zorgsector. ‘In bepaalde sectoren bestaat wel de verplichting om zich te laten inenten tegen bepaalde ziektes’, zegt Eline De Ryck, advocate bij Loyens & Loeff. ‘In de gezondheidssector is er bijvoorbeeld de verplichte inenting tegen hepatitis B en in de afvalverwerkingssector tegen tetanus. Wie weigert kan dan een bepaalde functie niet uitoefenen. Maar een gelijkaardige verplichting is er niet voor het Covid-19-vaccin.’

Mag een werkgever een vaccinatiebewijs vragen en de vaccinatiegegevens van zijn werknemers registreren?

 Gezondheidsgegevens worden beschouwd als gevoelige gegevens waarvoor de verwerking slechts in uitzonderlijke situaties mogelijk is. 'De Gegevensbeschermingsautoriteit liet al weten in het kader van temperatuurmetingen en tests dat zij geen legitieme verwerkingsgrond zien', zegt Eline De Ryck. 'In België bestaat er momenteel geen wettelijke basis hiervoor en die zal er naar alle waarschijnlijkheid ook niet komen. Werkgevers die hier tegen zondigen riskeren erg zware administratieve sancties.'

Dreigt ontslag voor een werknemer die zich niet laat vaccineren?

Een werkgever kan met zijn werknemers bijvoorbeeld een bonus afspreken als 80 procent van alle werknemers zich heeft laten vaccineren.
Kris De Schutter
Advocaat Loyens &Loeff

Een werknemer kan niet worden ontslagen als hij zich niet laat vaccineren. ‘Ontslag kan wel volgen als de werknemer ook de andere welzijnsmaatregelen niet naleeft,’ zegt Eline De Ryck. De Antwerpse arbeidsrechtbank besliste dat een ontslag om dwingende reden wegens het niet dragen van een mondmasker gerechtvaardigd kan zijn, rekening houdend met de bijzondere hygiëne- en veiligheidsvoorschriften die golden voor het concrete bedrijf.’

Mag een werkgever een onderscheid maken tussen werknemers die wel en niet gevaccineerd zijn?

Een werkgever zou kunnen beslissen om de toegang tot de werkvloer te ontzeggen te aan werknemers die niet gevaccineerd zijn. ‘Dat kan in principe niet’, zegt Eline De Ryck. ‘Dit zou kunnen worden beschouwd als een discriminatie op grond van de gezondheidstoestand met mogelijk een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon.

Een uitzondering hierop zijn de transportbedrijven of luchtvaartmaatschappijen die landen aandoen waar mensen wel verplicht gevaccineerd moeten zijn. ‘In dat geval kan een werknemer die niet gevaccineerd is niet worden ingezet en is er een onmogelijkheid de overeengekomen functie uit te voeren. Maar het gaat hier echt wel om uitzonderlijke gevallen’, beklemtoont advocate Eline De Ryck.

Moet een werkgever zijn werknemers vrij geven voor de vaccinatie?

De werkgever is niet verplicht om werknemers vrij te geven als ze naar het vaccinatiecentrum moeten. In principe dient dat net als andere medische onderzoeken te gebeuren tijdens de vrije tijd. Maar het staat de werkgever natuurlijk vrij om intern een vaccinantiecampagne te starten en bijvoorbeeld ruimte binnen de werkuren te creëren en op die manier de bereidheid om zich te laten vaccineren te stimuleren.

Bedrijven die liefst zoveel mogelijk werknemers gevaccineerd willen zien, kunnen eventueel nog een stuk verder gaan in hun stimulatie.  De terbeschikkingstelling van het vaccin door de werkgever is op zich een vrijgesteld voordeel voor de werknemer.

‘Een werkgever zou met zijn werknemers ook kunnen afspreken dat een parafiscaal gunstige bonus met toepassing van de CAO nr. 90 wordt gegeven als bijvoorbeeld 80 procent van alle werknemers zich heeft laten vaccineren,’ zegt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. ‘Een aantal bedrijven onderzoekt momenteel die mogelijkheid.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud