Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Onbelast bijverdienen: wat u moet weten

Vanaf 15 juli kan u onbelast bijverdienen. We sommen voor u op wat wel en niet kan.
©Dolp Cantrijn / HH

Onbelast bijklussen is een van de onderdelen van het Zomerakkoord dat intussen bijna een jaar geleden door de federale regering werd voorgesteld. Oorspronkelijk moest dit fiscaal gunstige werkregime al in februari van dit jaar gelanceerd worden. Door een aanslepende politieke discussie werd het onbelast bijverdienen echter een aantal maanden uitgesteld. Vanaf 15 juli gaat het nieuw statuut 'plussen' eindelijk van start. 

Hoeveel kan er onbelast worden bijverdiend?

Verdient u meer dan 6.000 euro per jaar bij, dan wordt het bedrag integraal bij uw andere inkomsten geteld en belast.

Advertentie

U kan tot 500 euro per maand, met een maximum van 6.000 euro per kalenderjaar, bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. 

Er werd een uitzondering voorzien voor de sportclubs: een voetbaltrainer mag 1.000 euro per maand bijverdienen, weliswaar zonder het jaarplafond van 6.000 euro te overschrijden.

Voor wie bijverdient in de deeleconomie, telt alleen het jaarplafond.

Vermijd wel van boven het jaarlijkse toegestane bedrag van 6.000 euro uit te komen, want in dat geval wordt het integrale bedrag belast.

Welke klussen komen in aanmerking?

- Occasionele diensten aan particulieren. Het betreft hier bijvoorbeeld kleine onderhoudswerken aan de woning, gras maaien, bijlessen en administratieve bijstand. Het moet gaan om occasionele klussen: het is niet toegestaan om elke week het gras te maaien of op vaste basis bijles te geven. Een ander voorbeeld is het ophalen van kinderen aan school en hen een maaltijd klaarmaken terwijl de ouders nog op het werk zijn.  

©ANP

-Verenigingswerk of met andere woorden activiteiten die het midden houden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. Het gaat bijvoorbeeld over sportcoaching, culturele activiteiten of buitenschoolse kinderopvang. De diensten mogen niet professioneel zijn. Wie voor een vereniging bijklust, mag dat wel met een vaste regelmaat doen.

Wie actief is in de jeugdbeweging of in de speelpleinwerking valt niet onder de nieuwe regeling. 

-De deeleconomie. Door een fiscale gunstmaatregel kunnen werknemers sinds maart 2017 hun diensten via een door de overheid erkend platform aanbieden aan particulieren. Op die manier kunnen ze tot 5.000 euro per jaar bijverdienen. Op dat bedrag betalen ze dan maar 10% belastingen en ze ontsnappen aan alle btw- en de socialezekerheidsverplichtingen. Dat systeem verdwijnt nu. Door de nieuwe maatregel wordt het plafond opgetrokken naar 6.000 euro en hoeven op dat bedrag geen belastingen betaald te worden. De lijst met erkende platformen vindt u hier.

Mag iedereen onbelast bijverdienen?

Iedereen mag bijverdienen via een deeleconomieplatform.

Voor occasionele diensten aan particulieren en verenigingswerk moet u een betaalde, professionele hoofdactiviteit hebben. Studenten, huisvrouwen, huismannen of werkzoekenden kunnen geen gebruik maken van deze regeling. 

-Wie als werknemer aan de slag is, moet minstens vier vijfde werken om onbelast bij te verdienen. Ontvangt u een premie van de RVA voor 1/5de tijdskrediet of thematisch verlof, dan zult u bij de RVA moeten aftoetsen of de activiteit waarmee u wil bijklussen cumuleerbaar is met uw premie.

-Ook gepensioneerden kunnen tot 6.000 euro onbelast bijverdienen. Voor bruggepensioneerden, de mensen die onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vallen, ligt de zaak iets ingewikkelder. Voor hen zijn er een aantal beperkingen die gekoppeld zijn aan het tijdstip en de omstandigheden van het ontslag. U kunt dus best navragen of u in uw specifiek geval inkomsten bovenop uw uitkering mag hebben.

-Ook zelfstandigen mogen onbelast bijverdienen. Het is evenwel niet de bedoeling dat ze binnen hun vakgebied gaan bijklussen om op die manier belastingen te ontwijken. Daarom mag het bijklussen niet in het verlengde liggen van de zelfstandige activiteit. Een zelfstandige loodgieter zal bijvoorbeeld op vrijdag niet onbelast mogen bijverdienen als loodgieter.

Kan ik zomaar meteen beginnen bijklussen?

Vanaf 15 juli moeten klussen tegen betaling aangegeven worden via de nieuwe onlinedienst Bijklussen.

Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen. 

Als u in uw vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, moet u zelf aangifte doen. Het volstaat dat u mondeling afspreekt wat de taak is en hoeveel ervoor wordt betaald.

Deeleconomieplatformen communiceren uw inkomsten zelf met de overheid. Naast uw netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het bedrag dat u ontvangen hebt. Inkomsten die u krijgt via een deeleconomieplatform moet u aangeven op uw jaarlijkse belastingaangifte.

Moet ik een extra verzekering afsluiten?

Als u werkt voor een vereniging, dan is het de vereniging die een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade moet hebben. 

Als u gaat klussen voor een andere burger, dan moet u zelf een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen afsluiten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.