netto

Wanneer hebben we recht op klein verlet?

Een communie, een huwelijk of een begrafenis,... Allemaal gelegenheden waarvoor u in de meeste gevallen recht hebt op klein verlet. Maar hoe vaak kan u daar gebruik van maken en geldt dat enkel voor gehuwden of ook voor samenwonenden?

(Netto, Test-Aankoop) – 'Klein verlet' of 'kort verzuim' kent u misschien beter onder de benaming 'omstandigheidsverlof'. Dat is kort samengevat waar het over gaat: uw werkgever is volgens de wet verplicht u in bepaalde omstandigheden een of meerdere verlofdagen toe te staan. Tijdens die dag moet hij uw loon doorbetalen, met als enige uitzondering het vaderschapsverlof, waar u na 3 betaalde dagen van 'klein verlet' terugvalt op een vergoeding van het ziekenfonds.

Belangrijk is het te weten dat er geen maximum staat op het aantal dagen klein verlet, al kan uw werkgever u natuurlijk wel vragen een bewijsstuk voor te leggen. Dat houdt ook in dat u de verlofdag enkel voor de opgegeven reden mag gebruiken. Wanneer het gaat om de begrafenis van een familielid waar u al jaren geen contact meer mee hebt en u niet eens een uitnodiging hebt ontvangen, dan hebt u geen recht op het klein verlet.

Hoeveel dagen?

De duur van het omstandigheidsverlof hangt af van de gebeurtenis. Bovendien geldt dat er wettelijk enkel een minimumtermijn is bepaald. Het kan dus dat in uw bedrijf of sector een gunstigere regeling van toepassing is, waardoor u recht hebt op meer dagen. Sommige collectieve arbeidsovereenkomsten bevatten ook meer omstandigheden dan enkel de wettelijke, zoals uw verhuizing.

Een overzicht van de wettelijke gebeurtenissen, de duur en het termijn waarbinnen u die dagen mag opnemen, vindt u in dit overzicht:

Ook voor samenwonenden?

Voor wettelijk samenwonenden gelden dezelfde rechten als gehuwde koppels, dus daarover bestaat geen discussie. Anders is het wanneer u geen schriftelijke verklaring hebt afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en dus enkel feitelijk samenwoont. In dat geval kan u geen rechten laten gelden, al zijn er een aantal sectoren die een uitzondering maken. De belangrijkste is zonder twijfel PC 218.00, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden (ANPCB). Ook voor PC 112.00 (garagebedrijf), PC 121.00 (schoonmaak) en PC 220.00 (voeding) volstaat het te kunnen aantonen dat u en uw partner op hetzelfde adres wonen.

Die regels gelden ook voor interimpersoneel, jobstudenten en deeltijdse werknemers op voorwaarde dat de gebeurtenis valt op een dag waarop u normaal had moeten werken.

Let op!

De wetgeving over klein verlet is nog niet altijd even goed aangepast aan de moderne manier van leven en nieuw samengestelde gezinnen. "Er wordt wel rekening gehouden met het feit dat mensen nu vaker hertrouwen”, legt Dirk Derwael, juridisch adviseur bij SDWorx uit. "De wet voorziet uitdrukkelijk dat het overlijden van uw stiefvader of stiefmoeder recht geeft op klein verlet, ongeacht het feit of dat nu het tweede, derde of zelfs vijfde huwelijk is. Anders is het met de verhouding tussen stiefgrootouders en stiefkleinkinderen. Is uw zoon of dochter hertrouwd met een partner die al kinderen had en hebt u op die manier stiefkleinkinderen, dan hebt u geen recht op klein verlet wanneer die trouwen. Er is immers geen verwantschap. Anderzijds krijgt een stiefkleinkind ook geen omstandigheidsverlof wanneer de stiefgrootouder begraven wordt."

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect