Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Welk verlof kunt u nemen nu de scholen de lessen opschorten?

Vanaf maandag geven de scholen geen les meer. Wel is nog in opvang voorzien. Maar wat als u verkiest dat uw kind gewoon thuis blijft? Welke verlofmogelijkheden hebt u?
Advertentie
Scholen gaan vanaf vrijdag middernacht dicht om het coronavirus in te dijken. ©Siska Vandecasteele

De standaardoplossingen zijn wettelijke vakantie of recuperatiedagen opnemen, of van thuis werken, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Bovendien moet dat telkens in overleg met de werkgever gebeuren.

Verlof om dwingende redenen kunt u voor maximaal tien dagen per jaar opnemen.
Geert Vermeir
Juridisch expert bij hr-dienstenverlener SD Worx

Een alternatief is daarom verlof op te nemen om ‘dwingende redenen’. Daar hebt u als werknemer recht op en de werkgever kan het niet weigeren. Een dwingende reden is een onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vraagt. U moet er in dit systeem wel rekening mee houden dat u tijdens deze dagen geen loon krijgt, want dat verlof is niet betalend. Bovendien is het verlof beperkt tot tien dagen per jaar. Voor wie deeltijds werkt, is dat pro rata.

'De vraag is natuurlijk wat als noodzakelijk kan worden bestempeld’, zegt Geert Vermeir, juridisch expert bij de hr-dienstenverlener SD Worx. ‘Als de school nog in opvang voorziet, dan zou je kunnen zeggen dat verlof niet dwingend is. Het is afwachten hoe de praktische uitwerking in de scholen gebeurt. We gaan ervan uit dat de werkgever in de tussentijd wel een pragmatische aanpak hanteert, zeker omdat het over niet-betaald verlof gaat en werknemers hier wellicht geen misbruik van maken.'

Zonder wedde

Verlof om dwingende redenen mag niet verward worden met het regime ‘verlof zonder wedde’. Dat laatste is niet afdwingbaar, en daar hebt u dus de goedkeuring van de werkgever voor nodig. Hier geldt wel geen limiet, als beide partijen tenminste overeenkomen.

8
jaar
Gemotiveerd tijdskrediet kan opgenomen worden voor opvang voor kinderen jonger dan 8 jaar.

Een laatste oplossing bestaat erin te kiezen voor ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet om voor een kind jonger dan respectievelijk 12 of 8 jaar te zorgen. ‘In die regimes geldt wel een strikt juridisch kader. Er is bijvoorbeeld een anciënniteitsvoorwaarde. Voor tijdskrediet geldt bovendien dat maximaal 5 procent van het personeel er tegelijk van gebruik kan maken.’ Bovendien moet u ook rekening houden met de aanvraagtermijnen. ‘Die bedragen in principe drie tot zes maanden, maar de werkgever kan daar soepel mee omspringen, en in het extreme geval zelfs het regime in één dag goedkeuren.’ Positief aan de beide regimes is dat u ook een RVA-uitkering krijgt, die weliswaar lager ligt dan uw loon.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud