Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belg verdiende gemiddeld 3.300 euro bruto per maand in 2013

In 2013 verdiende een Belg die voltijds werkt, gemiddeld 3.300 euro bruto per maand. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Wie in Brussel aan de slag is, heeft een streepje voor op de rest: de lonen liggen er 16 procent hoger dan gemiddeld.
In de horeca liggen de gemiddelde lonen het laagst. ©Peter Hilz

Achter het gemiddeld brutoloon van 3.300 euro gaan heel wat andere cijfers schuil. Tien procent van de werknemers verdient minder dan 2.049 euro bruto, terwijl tien procent meer dan 5.038 euro per maand verdient.

De meeste werknemers (50 procent) verdienen een bruto maandloon ergens tussen 2.000 en 3.000 euro bruto per maand. De mediaan ligt op 2.854 euro bruto per maand: de helft van de werknemers verdient minder, de helft verdient meer.

Wie wat verdient hangt van veel factoren af. Het uitgeoefende beroep beïnvloedt in grote mate hoeveel in het loonzakje zit: de hoogste lonen zijn voor directeurs van grote ondernemingen (gemiddeld 9.018 euro), de laagste lonen zijn voor kelners en barmannen (2.129 euro).

Voorts speelt ook de sector een aanzienlijke rol. De petrochemie betaalt de hoogste salarissen, de horeca de laagste.

Leeftijd blijft een grote rol spelen bij de loonvorming, maar het effect speelt sterker bij bedienden dan bij arbeiders.

Het geslacht is nog steeds een bepalende factor, blijkt voorts uit rapport. Het gemiddelde maandloon van een voltijds tewerkgestelde vrouw ligt 7 procent onder het bedrag waarop mannen mogen rekenen.  Als ook rekening wordt gehouden met deeltijdse arbeid, neemt de loonkloof tussen vrouwen en mannen zelfs toe tot 20 procent.

Vanuit financieel oogpunt kun je best in Brussel werken. Het gemiddeld loon bedraagt er 3.813 euro of zo'n 500 euro meer dan in het hele land. In het arrondissement Dinant verdienen werknemers het minst.

©Mediafin

Tot slot blijkt ook uit het rapport dat studeren loont. Wie een masterdiploma heeft, verdient 56 procent meer dan de doorsnee Belg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud