Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Beschermingsvergoeding kan alleen op basis van loon voor voltijds werk

Wanneer een voltijds werknemer tijdens zijn deeltijds ouderschapsverlof onwettig wordt ontslagen, moet de vergoeding berekend worden op basis van zijn loon voor voltijds werk. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld.
Advertentie
©ANP XTRA

Op vraag van het Arbeidshof in Antwerpen boog het Europese Hof zich over de zaak van een Belgische werkneemster van Lyreco, een bedrijf dat handelt in kantoorbenodigdheden. De dame werd vijf jaar geleden ontslagen bij aanvang van een periode van vier maanden halftijds ouderschapsverlof. Het bedrijf wou de vergoeding berekenen op basis van het loon op het moment van ontslag, toen ze slechts loon voor halftijdse arbeidsprestaties ontving.

Het Europees recht beschermt werknemers tegen ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof. De Belgische uitvoeringswet bepaalt op zijn beurt dat elke werkgever die zonder dringende of een voldoende reden een arbeidsovereenkomst beëindigt aan de werknemer een forfaitaire beschermingsvergoeding moet betalen die gelijk is aan zes maanden loon.

Volgens het Europees Hof vormt die vergoeding effectief een maatregel die werknemers kan beschermen tegen onwettig ontslag wegens ouderschapsverlof, maar de maatregel "zou haar nuttige werking grotendeels verliezen indien de vergoeding niet werd bepaald op basis van het loon van een voltijdse arbeidsbetrekking, maar op basis van het verminderde loon dat tijdens een deeltijds ouderschapsverlof is betaald".

Een berekening op basis van het loon voor deeltijds werk zou de door het Europees recht ingevoerde beschermingsregeling "grotendeels uithollen" en "afbreuk doen aan de door de werknemer verworven rechten", zo besluit het Hof.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud