Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Bijscholen met een duwtje in de rug van de overheid

Een derde van de vaardigheden die een werknemer heeft, is na vier jaar nutteloos voor zijn bedrijf. Dat zei Adecco-topman Alain Dehaze vorige week. Herscholing is dus een must. Met welke hulpmiddelen stimuleert de overheid u om bij te scholen?
Wie een opleiding tot een knelpuntberoep volgt, kan via het systeem van opleidingscheques profiteren van een volledige terugbetaling door de overheid. ©HH

Levenslang leren, loopbaanbegeleiding, herscholing… Het zijn termen die de voorbije weken niet weg te slaan waren uit de actualiteit. België loopt hopeloos achter in het bijscholen van personeel. De overheid reikt wel hulpmiddelen aan, maar die zijn heel gefragmenteerd.

‘Werknemers stimuleren om een opleiding te volgen, gebeurt nu op twee manieren’, zegt Lieve De Lathouwer van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie. ‘Ofwel door hen tijd te geven in de vorm van betaald educatief verlof, ofwel door een tussenkomst in de kostprijs van de opleiding. Denk daarbij aan de opleidingscheques van de VDAB. Vorig jaar werden 27.082 cheques aangevraagd, 2.455 minder dan in 2017.

Als u in Vlaanderen of Brussel woont en niet hooggeschoold bent, kunt u - mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet - elk jaar voor 250 euro opleidingscheques kopen. Daarmee kunt u een opleiding volgen bij een erkend opleidingscentrum. U betaalt de helft van het inschrijvingsgeld en cursusmateriaal, de Vlaamse overheid de andere helft - goed voor een tussenkomst van 125 euro dus.

Volgt u een opleiding in het kader van een knelpuntberoep of om een diploma middelbaar of hoger onderwijs te halen, dan betaalt de overheid 250 euro.

Loopbaancheque

Behalve opleidingscheques biedt de VDAB ook loopbaancheques aan. Die dienen niet om een opleiding te financieren, maar om loopbaanbegeleiding te volgen in een erkend centrum. Zo’n traject laat toe om te zien of de job die u uitoefent nog wel bij u past.

Steeds meer mensen vragen zich af of hun huidige job hen nog ligt. Sinds juli 2013 hebben 100.000 Vlamingen loopbaanbegeleiding gevolgd.

Steeds meer Vlamingen stellen zich die vraag. Sinds de lancering van de loopbaancheque in juli 2013 hebben al bijna 100.000 Vlamingen loopbaanbegeleiding gevolgd, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie woont in Vlaanderen of Brussel heeft om de zes jaar recht op acht uur loopbaanbegeleiding. Een cheque is goed voor vier uur begeleiding. Zo’n cheque heeft een waarde van 550 euro, maar u betaalt er slechts 40 euro voor. De rest wordt bijgepast door de Vlaamse overheid.

Behalve een financiële tegemoetkoming voorziet de overheid ook in tijd om een opleiding te volgen. ‘Dat landschap is sinds de zesde staatshervorming in 2014 wel wat complexer geworden’, zegt De Lathouwer. Het systeem voor de privésector verschilt van dat in de publieke sector.

In de privésector kan een werknemer verlof nemen om een opleiding te volgen via het (federale) systeem van tijdskrediet met motief. Een van die motieven is het volgen van een erkende opleiding. Concreet kunt u uw loopbaan voltijds, halftijds of met een vijfde onderbreken om bijvoorbeeld een talencursus of een IT-opleiding te volgen. Er is geen lijst van opleidingen die u wel of niet mag volgen, maar de cursus moet wel erkend zijn door de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap, én minstens 360 lesuren per jaar tellen (of 120 per schooltrimester).

Durfde u in uw studententijd wel eens te spijbelen, dan kan dat niet als u tijdskrediet opneemt. U moet uw werkgever en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die instaat voor de uitkering die u dan krijgt, een attest bezorgen dat u de opleiding regelmatig bijwoont.

Vorig jaar namen elke maand gemiddeld 958 Belgen tijdskrediet op om een erkende opleiding te volgen, onder wie 379 in een voltijds regime.

Als u in Vlaanderen werkt, dan kunt u boven op uw onderbrekingsuitkering van de RVA een aanvullende aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als u een vijfde tijdskrediet opneemt om een opleiding te volgen, hebt u voorlopig geen recht op die premie. U moet uw loopbaan halftijds of voltijds onderbreken. Maar vanaf 1 september - op het moment dat de aanvullende aanmoedigingspremie wordt hervormd tot het opleidingskrediet - hebt u ook recht op de premie als u uw loopbaan met een vijfde onderbreekt.

Het bedrag van de aanmoedigingspremie hangt onder meer af van uw huidige tewerkstellingsregime en uw gezinssituatie. Werkte u voor uw onderbreking minstens 75 procent en neemt u voltijds tijdskrediet op, dan bedraagt de premie maandelijks netto 179,68 euro. Gaat het om halftijds tijdskrediet, dan krijgt u 119,79 euro. Alleenwonenden krijgen 43,45 euro extra.

Vanaf september wordt de premie ook verhoogd. Afhankelijk van de persoonlijke situatie gaat het om een stijging van gemiddeld 200 euro (in geval van een vijfde onderbreking) tot een stijging met 365 euro (in geval van voltijdse onderbreking).

De Vlaamse overheid voorziet ook in betaald educatief verlof. Dat geeft werknemers uit de privésector het recht een erkende opleiding te volgen en afwezig te zijn op het werk, met behoud van loon. De werkgever kan dat verlof niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning ervan. Tijdens het schooljaar 2016-2017 maakten 51.060 werknemers gebruik van het systeem. ‘Het betaald educatief verlof wordt vanaf 1 september ook hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof’, aldus De Lathouwer. Elke werknemer in de privésector kan vanaf volgend school- en academiejaar 125 uur opleidingsverlof nemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten terug aan de werkgever.

Ambtenaren

Ook ambtenaren kunnen verlof nemen om zich bij of om te scholen. ‘Sinds de zesde staatshervorming zijn de regio’s bevoegd om een eigen stelsel uit te werken voor hun personeel.’

Tot dan kon wie in de publieke sector werkte loopbaanonderbreking nemen - een stelsel dat overeenkwam met het tijdskrediet voor werknemers op federaal niveau. ‘Vlaanderen heeft die bevoegdheid opgenomen, en in 2016 het Vlaams zorgkrediet ingevoerd. Wallonië en Brussel hebben die oefening niet gedaan, waardoor hun ambtenaren dus nog een beroep blijven doen op het federale systeem van loopbaanonderbreking.’

Het Vlaams zorgkrediet heeft veel weg van het federaal systeem van tijdskrediet, omdat er ook met motieven wordt gewerkt, waaronder dus opleiding. U kunt uw loopbaan voltijds, halftijds of met een vijfde onderbreken om een erkende opleiding te volgen van minimaal 120 contacturen. Dat kan gaan om elke vorm van onderwijs die erkend wordt door de Vlaamse overheid. Net als bij het tijdskrediet ontvangt u dan ook een onderbrekingsuitkering. Sinds begin dit jaar kan het Vlaams zorgkrediet alleen nog online ingediend worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud