Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Corona-ouderschapsverlof: wat kan en wat brengt het op?

Het corona-ouderschapsverlof moet het voor ouders tussen 1 mei en 30 juni makkelijker maken werk en de opvang van hun kinderen te combineren. Het volmachtenbesluit over het extra verlof moet nog het advies van de Raad van State krijgen, waardoor het wachten is op de definitieve teksten. Dat neemt niet weg dat de speciale verlofregeling nu al bij de werkgever kan worden aangevraagd.

Het corona-ouderschapsverlof is vooral bestemd voor ouders die weer aan het werk moeten gaan, terwijl hun kinderen nog niet naar school kunnen gaan. ©Photo News

Wat is het?

De werknemer moet de werkgever slechts drie dagen voor het opnemen van het verlof op de hoogte brengen. Het verlof kan volledig elektronisch worden aangevraagd.

Heeft iedereen recht op het corona-ouderschapsverlof?

Werknemers die minstens een maand in dienst zijn bij een werkgever kunnen het corona-ouderschapsverlof aanvragen. Die voorwaarde is een stuk soepeler dan voor het gewone ouderschapsverlof, want daarvoor moet een werknemer minstens twaalf maanden bij een werkgever aan de slag zijn.

Om het verlof aan te vragen moet u minstens één kind hebben dat niet ouder is dan twaalf jaar. Voor kinderen met een handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar. Het verlof kan ook worden opgenomen door adoptieouders en pleegouders.

Hoe kan ik het corona-ouderschapsverlof opnemen?

U kunt kiezen voor een 1/5de onderbreking, maar daarvoor moet u wel een voltijdse betrekking hebben. Daarnaast is het ook mogelijk halftijds te onderbreken, maar daarvoor moet u minstens 75 procent tewerkgesteld zijn.

Is mijn werkgever verplicht het verlof goed te keuren?

Uw werkgever is vrij om uw aanvraag al dan niet goed te keuren en heeft zes dagen tijd voor zijn beslissing. U zult dus pas uw coronaverlof kunnen opnemen na het akkoord van uw werkgever. Dat is anders voor de ‘gewone’ vormen van ouderschapsverlof. Als u daarvoor aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever uw aanvraag niet zomaar weigeren, omdat het ouderschapsverlof een recht is.

Wat als ik al een gewoon ouderschapsverlof aan het opnemen ben?

Als u al gewoon ouderschapsverlof aan het opnemen bent, hebt u twee mogelijkheden. Ofwel kunt u het lopende verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof, ofwel kunt u een gewoon ouderschapsverlof tijdelijk laten schorsen en een corona-ouderschapsverlof in de plaats aanvragen. Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet voor het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

Kan ik het coronaverlof met tijdskrediet combineren?

Ouderschapsverlof en tijdskrediet zijn aparte stelsels met specifieke regels. Een combinatie van de twee kan niet, luidt het bij de RVA. Maar het tijdskrediet stopzetten en vervolgens het corona-ouderschapsverlof starten behoort wel tot de mogelijkheden. Het voordeel daarvan is dat op die manier tijdkrediet wordt uitgespaard dat dan later nog kan worden ingezet. Bovendien is het coronaverlof doorgaans financieel interessanter.

Hoeveel ontvang ik voor het coronaverlof?

De onderbrekingsvergoeding voor het corona-ouderschapsverlof zal 25 procent hoger liggen dan die voor het gewone ouderschapsverlof, kondigde minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) het afgelopen weekend aan. Het is dus financieel voordelig een lopend gewoon ouderschapsverlof om te zetten in een corona-ouderschapsverlof. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud