Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Corona-regeling op tafel voor alle ouders

Voor alle ouders, ook voor zelfstandigen, ligt een voorstel op tafel voor een coronaregeling om tot aan de zomervakantie de combinatie werk-gezin haalbaar te houden.
©FRED DEBROCK/ID

Eerder werd al bekend dat minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) een voorstel tot volmachtenbesluit heeft voorbereid, zodat werknemers met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar of met een gehandicapt kind in mei en juni extra ouderschapsverlof kunnen nemen. 

Dat maakt deel uit van een ruimer voorstel, vernam de redactie op het kabinet-Muylle. De minister heeft een voorstel op de regeringstafel gelegd dat alle ouders met jonge kinderen tot aan de zomervakantie extra mogelijkheden geeft om werken en gezin te combineren. Want zelfstandigen en pleegouders kunnen geen gebruik maken van ouderschapsverlof. 

Vrijdagnamiddag beslist de Nationale Veiligheidsraad of een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk is. Verwacht wordt dat opnieuw meer mensen aan de slag mogen gaan, maar dat de scholen maar gedeeltelijk opengaan. Dat plaatst gezinnen voor de vraag hoe ze een en ander praktisch kunnen organiseren. 

De regering moet het voorstel tot volmachtenbesluit nog bespreken en goedkeuren. Verwacht wordt dat dat spoedig gebeurt. 

De Gezinsbond, die had gepleit voor het extra verlof voor thuiswerkende ouders, is tevreden met het voorstel, 'al is de vergoeding nog een aandachtspunt'. De organisatie pleit ook voor een 'opvanggarantie voor iedereen die buitenshuis werkt en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen'. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud