Netto Het antwoord op al uw geldvragen

coronaverlofregeling op tafel voor alle ouders

Er ligt voor alle werkende ouders met jonge kinderen, ook zelfstandigen, een voorstel op tafel voor een coronaverlofregeling. Die moet tot aan de zomervakantie de combinatie van werk en gezin haalbaar houden.

 

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen meer mensen opnieuw aan de slag gaan, terwijl de scholen maar gedeeltelijk opengaan. Dat plaatst gezinnen voor de vraag hoe ze een en ander praktisch kunnen organiseren.
Eerder werd al bekend dat minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) daarom voorstelt dat werknemers met minstens één kind jonger dan 12 jaar of met een gehandicapt kind in mei en juni extra ouderschapsverlof kunnen nemen. Dat maakt deel uit van een ruimer voorstel, vernam de redactie op het kabinet-Muylle. De minister heeft een voorstel op de regeringstafel gelegd dat alle ouders met jonge kinderen tot aan de zomervakantie extra mogelijkheden geeft om werken en gezin te combineren. Want zelfstandigen en pleegouders kunnen geen gebruik maken van ouderschapsverlof.
Het coronaouderschapsverlof is een extra ouderschapsverlof, zonder impact op het saldo van het gewone ouderschapsverlof. Concreet zal elke werknemer extra ouderschapsverlof kunnen nemen tussen 1 mei en 30 juni. De aanvraagprocedure wordt zo kort mogelijk gehouden en de ouders kunnen het verlof per week opnemen. 
De regering moet het volmachtenbesluit nog goedkeuren.
De Gezinsbond, die had gepleit voor het extra ouderschapsverlof voor thuiswerkende ouders, is tevreden met het voorstel, 'al is de vergoeding nog een aandachtspunt'. De organisatie pleit ook voor een 'opvanggarantie voor iedereen die buitenshuis werkt en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen'. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud