Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Doe uw voordeel met corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof - voor ouders wier kinderen niet naar school kunnen en die geen opvang hebben - is tot eind juni financieel gezien de interessantste manier om thuis te blijven voor de kinderen. Ruilen voor andere regelingen kan, maar de werkgever moet dat zien zitten.
©Wouter Van Vooren

Op veel personeelsdiensten staan de telefoons sinds afgelopen week roodgloeiend. De ministerraad keurde het voorbije weekend het corona-ouderschapsverlof goed, waardoor ouders van jonge kinderen dit jaar tussen 1 mei en 30 juni extra ouderschapsverlof kunnen opnemen. Ze kunnen ervoor kiezen hun werk halftijds of voor een vijfde te onderbreken en krijgen voor de niet-gewerkte dagen een onderbrekingsvergoeding van de RVA.

Niet alleen is de aanvraagprocedure erg laagdrempelig gemaakt, federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) liet zondag ook weten dat de onderbrekingsvergoeding voor het coronaverlof 25 procent hoger ligt dan die van het gewone ouderschapsverlof. Wat dat betekent voor de verschillende formules en categorieën van aanvragers, ziet u in bijgaande tabel.

Door die hogere vergoeding melden zich niet alleen nieuwe gegadigden aan, maar willen ook veel mensen die nu al ouderschapsverlof opnemen graag de switch maken. Dat overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar de andere is zonder meer mogelijk. U kunt het lopende verlof omzetten in een corona- ouderschapsverlof of het lopende verlof tijdelijk laten schorsen en in de plaats corona-ouderschapsverlof aanvragen. Het gaat om een bijkomend verlof. Het corona-ouderschapsverlof wordt niet afgetrokken van het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Tijdskrediet

Ook werknemers die tijdskrediet aan het opnemen zijn, mogen tijdelijk voor corona-ouderschapsverlof kiezen. Het tijdskrediet met als motief ‘zorg voor een kind’ is naast het ouderschapsverlof een tweede vorm van werkonderbreking. Wie dat wenst, kan opeenvolgend gebruikmaken van die twee soorten verlof.

Het tijdskrediet lijkt op het ouderschapsverlof, maar er zijn verschillen. U moet om te beginnen al langer bij uw werkgever aan de slag zijn: 24 maanden in de plaats van 12 maanden voor een gewoon ouderschapsverlof en maar een maand voor het coronaverlof. Het kind waarvoor u zorgt, mag niet ouder zijn dan acht jaar.

De RVA bevestigde ons dat het systeem van tijdskrediet niet kan worden gecombineerd met het corona-ouderschapsverlof, maar dat het tijdskrediet wel kan worden stopgezet om aansluitend corona-ouderschapsverlof op te nemen. De loopbaanonderbreker die zijn tijdskrediet vroegtijdig stopzet voor een corona-ouderschapsverlof, kan nadien het resterende saldo van zijn tijdskrediet aanvragen, als hij opnieuw aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Als het tijdskrediet wordt stopzet voor de minimumduur gepresteerd werd, dan kan de RVA de uitkeringen terugvorderen omdat de minimumduur niet werd gerespecteerd. Concreet: er kan worden teruggevorderd als uw effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen de minimumduur van drie maanden niet bereikt in geval van voltijds of halftijds tijdskrediet en van zes maanden in geval van 1/5de tijdskrediet.

De tijdelijke omschakeling van een lopend verlofsysteem naar het corona-ouderschapsverlof wordt vaak gezien als een onnodige belasting van de personeelsadministratie.

De vraag blijft of dat ook zal gebeuren als mensen hun tijdskrediet vroegtijdig onderbreken om op corona-ouderschapsverlof over te schakelen. De RVA is daarover nog in bespreking met het kabinet van minister Muylle.
Uit de tabel blijkt dat de drijfveer om van systeem te wisselen, zelfs al is het maar voor enkele maanden, toch aanzienlijk is. De vergoedingen voor tijdskrediet liggen normaal lager dan voor ouderschapsverlof, maar met de toeslag van 25 procent wordt het verschil nog groter.

Knelpunten

Het enige knelpunt voor de werknemer die graag van systeem wisselt, is dat het corona-ouderschapsverlof alleen kan worden opgenomen als de werkgever daarmee akkoord gaat. Dat ligt anders bij het gewone ouderschapsverlof. De werkgever kan dat niet weigeren aan iemand die aan de voorwaarden voldoet, omdat het ouderschapsverlof een recht is.

Ook tijdskrediet is een recht in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Alleen in bedrijven met maximaal tien werknemers mag de werkgever het tijdskrediet weigeren.
Veel werkgevers houden op dit ogenblik het liefst nog een slag om de arm. De nu beschikbare informatie over het corona-ouderschapsverlof is nog altijd voorlopig. De Raad van State moet zijn advies nog geven over de ingediende tekst, en het is al gebeurd dat een principieel goedgekeurde tekst nog werd gewijzigd.

Onnodige belasting

Niet alle bedrijven zouden echter even happig zijn om het corona-ouderschapskrediet over de hele lijn toe te kennen. Bij de heropstart van veel bedrijven moeten voldoende werknemers aanwezig zijn om het werk gedaan te krijgen.

Daarnaast is er de redenering dat werknemers die al in een verlofsysteem met het oog op de zorg van de kinderen zitten, eigenlijk al geholpen zijn. De tijdelijke omschakeling van een lopend verlofsysteem naar het corona-ouderschapsverlof wordt dan vaak als een onnodige belasting van de personeelsadministratie gezien.

Het corona- ouderschapsverlof in een notendop


Het corona-ouderschapsverlof is een extra verlof dat tussen 1 mei en 30 juni kan worden opgenomen, om het voor werknemers makkelijker te maken werk en opvang van hun kinderen te combineren in deze coronacrisis.
De opname van dit verlof heeft geen invloed op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus boven op de bestaande mogelijkheden.
Het verlof kan worden aangevraagd door ouders (inclusief adoptieouders en pleegouders) met minstens een kind tot 12 jaar of een kind met een handicap tot 21 jaar.
Werknemers kunnen al na een maand dienst bij een werkgever het corona-ouderschapsverlof aanvragen.
De aanvraagprocedure wordt uiterst kort gehouden: de werknemer moet de aanvraag maar drie dagen voor de ingang van het verlof indienen en de werkgever krijgt zes dagen om te antwoorden.
De werkgever is niet verplicht het verlof goed te keuren.
De onderbrekingsuitkering ligt 25 procent hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof.
U kunt kiezen voor een 1/5de onderbreking, maar daarvoor moet u een voltijdse betrekking hebben. Daarnaast is het mogelijk halftijds te onderbreken, maar dan moet u minstens 75 procent tewerkgesteld zijn.
Ook voor zelfstandigen is een soortgelijk verlof in de maak.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud