Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Economische werkloosheid mogelijk voor alle bedienden

Een intersectorale cao, die in de Nationale Arbeidsraad afgesloten werd, vereenvoudigt de procedure voor vooral kleinere bedrijven.
Kleinere bedrijven hoeven niet langer een wekenlange procedure te doorlopen om economische werkloosheid in te voeren. ©Photo News

Tot nu was de procedure om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren vrij omslachtig. Zeker voor kleinere ondernemingen die niet kunnen terugvallen op een sectorale of ondernemings-cao. Die moesten een ondernemingsplan opstellen en dat laten goedkeuren door de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Vaak duurde dat weken.

Een intersectorale cao afgesloten in Nationale Arbeidsraad (NAR) maakt economische werkloosheid wegens economische redenen mogelijk voor alle bedienden. De nieuwe intersectorale cao moet wel nog worden gepubliceerd.

De intersectorale cao neemt de standaardregeling over. Een aanvraag voor economische werkloosheid voor 16 weken bij een volledige schorsing en 26 weken bij een gedeeltelijke schorsing per kalenderjaar is mogelijk. Bij een combinatie van gedeeltelijke en volledige schorsing tellen twee weken gedeeltelijke schorsing voor één volledige week.

Supplement

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt boven op de uitkering van de RVA een supplement betaald. De intersectorale cao bepaalt dat het supplement voor bedienden minstens 5 euro per dag bedraagt.

5
euro
Het supplement voor bedienden bedraagt minstens 5 euro per dag.

Is er op sectorniveau een hoger supplement afgesproken, dan moet dat worden betaald. Zijn er in het bedrijf ook arbeiders en krijgen die een hoger supplement, dan moeten ook de bedienden dat hogere supplement krijgen. Werken er geen arbeiders in het bedrijf maar is er wel een spiegelsector voor arbeiders die een hoger supplement oplegt, dan moet dat voorziene sectorsupplement worden betaald. De werkgever betaalt die supplementen.

De cao is van bepaalde duur van 18 maart 2020 tot 30 juni 2020 en geldt voor alle schorsingen waarvan de begin- en einddatum in die geldigheidsduur vallen. De NAR zal de maatregel evalueren en indien nodig verlengen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud