Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een eigen zaak? Op deze coronasteun kan u terugvallen

De federale en gewestelijke overheden hebben in de voorbije weken een hele reeks maatregelen genomen om zelfstandigen en ondernemingen die door de coronacrisis geraakt zijn financieel bij te springen.
©Jan de Groen

We brengen u een overzicht van de noodmaatregelen waar zelfstandigen en ondernemingen vandaag kunnen op rekenen.

Zelfstandigen

Federaal

-Overbruggingsrecht: een vorm van vervangingsinkomen voor zelfstandigen. Het gaat om een premie van 1.291 euro voor een zelfstandige zonder gezinslasten en 1.614 euro voor een met gezinslasten. Oorspronkelijk liep de maatregel tot eind april, maar hij werd eerst verlengd tot eind mei en intussen al tot eind juni.

-Voorafbetalingen: zelfstandigen krijgen een groter voordeel op voorafbetalingen. In het derde kwartaal stijgt dat van 2 naar 2,25 procent en in het vierde kwartaal van 1,5 naar 1,75 procent.

-RSZ: alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Vlaams

-Hinderpremie: winkeliers die moeten sluiten, kunnen een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. Voor elke bijkomende sluitingsdag na 5 april geldt een dagvergoeding van 160 euro. Die premie is cumuleerbaar met het federale overbruggingsrecht.

4.000
euro
Winkeliers die moeten sluiten, kunnen een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro aanvragen.

-Compensatiepremie: voor winkels die openblijven en 60 procent omzetschade lijden tussen 15 maart en 30 april voorziet Vlaanderen ook nog in een compensatiepremie van 3.000 euro.

-Uitbreiding van de win-winlening: win-winleningen zijn kredieten die los van een afgesproken rente ook een fiscaal voordeel oplevert voor de verstrekker van de lening. Voortaan kan de kredietnemer tot maximaal 300.000 euro ophalen, terwijl dat voordien begrensd was tot 200.000 euro. De geldschieter kan nu maximaal 75.000 euro inleggen, terwijl dat voordien maar 50.000 euro was.

Ook de looptijd werd flexibeler gemaakt. Voordien stond de looptijd van de lening vast op 8 jaar, maar vanaf nu kan de looptijd variëren van 5 tot 10 jaar. De overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40 procent. Dit betekent dat bij een faillissement de uitlener 40 procent van zijn geld kan terugkrijgen via een belastingvermindering.

Bedrijven

Federaal

-Uitstel voor bedrijfskredieten: bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen, krijgen uitstel voor hun bedrijfskrediet tot 31 oktober. Er moet zes maanden geen kapitaal worden afgelost, de intresten blijven wel verschuldigd.

-Overbruggingskredieten: 50 miljard euro aan nieuwe overbruggingskredieten - voor maximaal 12 maanden - wordt gedekt door een garantieregeling die tussen de overheid en de banken is uitgewerkt.

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen, krijgen uitstel voor hun bedrijfskrediet tot 31 oktober.

-Uitstel van belastingen en RSZ: er werden verschillende regelingen uitgewerkt voor bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. Alles samen doet de federale overheid zo een fiscale verschuiving van liefst 4,5 miljard.

-Voorafbetalingen: voor vennootschappen die dit jaar geen dividend uitkeren of kapitaalverminderingen doen, wordt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal verhoogd van 6 naar 6,75 procent en in het vierde kwartaal van 4,50 naar 5,25 procent.

Vlaams

-Uitbreiding waarborgen: de capaciteit van de Vlaamse waarborg voor bedrijfskredieten van meer dan 1,5 miljoen euro wordt verdubbeld van 1,5 miljard tot 3 miljard euro. Voor leningen onder 1,5 miljoen euro werd de capaciteit van 300 naar 400 miljoen euro uitgebreid.

-Extra leningen PMV: PMV trekt 250 miljoen uit voor leningen aan kmo’s. Die bedrijven moeten garanderen dat ze hun tewerkstelling op 80 procent houden of er weer naartoe willen brengen.

-Onroerende voorheffing: de onroerende voorheffing van bedrijven wordt pas na september geïnd, in plaats van dit voorjaar. Voor de navordering van registratierechten zijn afbetalingsplannen tot 48 maanden mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud