Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Elke werknemer heeft recht op 125 uur opleiding

Vanaf september, wanneer het nieuwe school- en academiejaar start, maakt het betaald educatief verlof in Vlaanderen plaats voor het opleidingsverlof. Elke werknemer in Vlaanderen kan dan 125 uur opleiding volgen.
©Filip Ysenbaert

Werknemers die zich bijscholen, krijgen een duwtje in de rug van de overheid. Want levenslang leren moet u helpen langer aan de slag te blijven. Een van de mogelijkheden is het systeem van het betaald educatief verlof. Daarmee kunnen werknemers in de privésector een bepaald aantal uren afwezig zijn op de werkvloer om een erkende opleiding te volgen, terwijl u toch (een deel van) uw loon behoudt.

Vanaf 1 september wordt dat betaald educatief verlof hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof. Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het systeem en kan Vlaanderen eigen accenten leggen. ‘Het vernieuwde systeem zet onder meer in op meer digitalisering, meer controle en meer uren verlof’, vat Dirk Wijns, directeur bij de hr-consultant Acerta, het nieuwe Vlaams opleidingsverlof samen.

1. Wie kan opleidingsverlof opnemen?

Hier zijn er geen grote veranderingen. Het Vlaams opleidingsverlof is voor werknemers die in het Vlaams Gewest werken. Heeft uw bedrijf zijn hoofdzetel in Brussel of Wallonië, maar werkt u voor een filiaal ervan in Vlaanderen, dan hebt u ook recht op het opleidingsverlof. Woont u in Vlaanderen, maar werkt u bijvoorbeeld in Brussel dan gelden de regels van het Brussels Gewest. Om recht te hebben op het Vlaams opleidingsverlof moet u minstens halftijds werken.

2. Welke opleiding kan ik volgen?

De voorbije jaren werden de opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof al beperkt. Zo was het al niet meer mogelijk een hobbykoksopleiding te volgen, maar moest het om een professionele koksopleiding gaan. Vlaanderen wil het opleidingsverlof nog meer laten aansluiten op de arbeidsmarkt. ‘Er komen nog altijd veel cursussen in aanmerking, maar nog meer dan vroeger zal de opleiding moeten focussen op het verwerven van bijkomende competenties’, zegt Wijns.

51
Vorig jaar bleef wie zich bijschoolde via het stelsel van betaald educatief verlof gemiddeld 51 uur afwezig van het werk, zo blijkt uit een analyse van Acerta. In 2017 was dat nog 58 uur. Overigens is de interesse in het systeem laag. Vorig jaar nam 1,85 procent van de werknemers in België betaald educatief verlof op, de vijfde daling op rij. In Vlaanderen ligt het percentage wel iets hoger (2,04%), maar ook daar wordt een terugval genoteerd.

Twee soorten opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof. Ofwel volgt u een arbeidsgerichte opleiding die is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. Zo kunt u zich bijvoorbeeld omscholen tot zorgkundige of een talencursus volgen. Ofwel gaat u voor een loopbaangerichte opleiding. Dat is een opleiding die wordt aangeraden in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan wanneer u loopbaanbegeleiding volgt. Belangrijke voorwaarde: een opleiding moet minstens 32 uur duren.

‘Opleidingen die al erkend waren, blijven erkend, zodat wie bijvoorbeeld vorig schooljaar aan een meerjarige opleiding begon niet voor verrassingen komt te staan. Op opleidingen die al gestart waren, blijft het oude systeem nog enkele jaren van toepassing’, zegt Wijns.

U hebt ook recht op opleidingsverlof als u examens aflegt voor de examencommissie.

3. Hoeveel uur verlof kan ik nemen?

Het aantal uren dat u op de werkvloer afwezig mag zijn, is niet onbeperkt. Bij het betaald educatief verlof hing dat af van het type opleiding. Dat ging van 80 tot 180 uur (voor opleidingen voor een knelpuntberoep). Met het Vlaams opleidingsverlof wordt het aantal uren voor iedereen maximaal 125 uur. ‘Weet wel: voor deeltijdse werknemers wordt dat aantal pro rata vastgelegd volgens het tewerkstellingspercentage’, stelt Wijns.

4. Hoeveel loon krijg ik?

Wie opleidingsverlof neemt, heeft recht op zijn normale loon. Dat wordt wel beperkt tot maximaal 2.928 euro bruto. ‘Volgend academiejaar zal het allicht nog iets hoger liggen door een indexering, ik schat 2.980 euro, maar het precieze bedrag is nog niet bekend’, zegt Wijns. Wie meer verdient dan het grensbedrag, zal voor de uren opleidingsverlof minder betaald krijgen dan wat hij anders op zijn bankrekening ziet staan. Al hoeft dat niet het geval te zijn, want sommige werkgevers houden geen rekening met het plafond en betalen het gewone loon door.

De overheid betaalt de loonkosten terug aan de werkgever. ‘Het gaat om een forfait van 21,30 euro per uur.’ Daarmee zijn de kosten van de opleidingsuren niet volledig gecompenseerd, maar toch voor een groot deel. ‘Als je uitgaat van een brutoloon van 2.928 euro (het plafond), en daar het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de sociale lasten bijtelt, kom je op een kostprijs voor de werkgever van gemiddeld 26,50 euro per uur.’

5. Hoe uw werkgever op de hoogte brengen?

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht. Uw werkgever kan het u niet weigeren. Maar als te veel werknemers tegelijkertijd opleidingsverlof willen nemen, kan hij zich wel verzetten. U moet dus met uw werkgever overleggen wanneer u afwezig zult zijn.

Om te bewijzen dat u wel degelijk een erkende opleiding volgt, moet u uw werkgever een attest van inschrijving bezorgen. ‘De bedoeling is die administratieve formaliteiten te digitaliseren, zodat de afhandeling efficiënter kan. De school zal het attest dan bezorgen aan de overheid, zodat de werknemer zelf geen document moet afleveren.’

Zodra u een officiële aanvraag voor het verlofsysteem bij uw werkgever hebt gedaan, bent u beschermd tegen ontslag. ‘Dat betekent niet dat u niet ontslagen kunt worden, wel dat dat ontslag niets te maken mag hebben met uw opleidingsverlof. Bovendien moet uw werkgever de reden voor uw ontslag kunnen bewijzen’, zegt Wijns.

6. Mag ik spijbelen?

U bent als werknemer verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Concreet mag u niet meer dan 10 procent van de lessen ongewettigd afwezig zijn, anders riskeert u het recht op betaalde afwezigheid te verliezen. Als er een examen voorzien is, bent u verplicht daaraan deel te nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud