Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Extra vakantiedagen krijgt u zo

Als werknemer kunt u steeds vaker uw loonpakket flexibel invullen. Zo kunt u uw eindejaarspremie - of een deel ervan - spenderen aan het bijkopen van vakantiedagen of andere voordelen.
Het bijkopen van vakantiedagen is een geliefde keuze onder werknemers die van een flexplan kunnen gebruikmaken.

Extra vakantie, u zegt er allicht geen nee tegen. En daarin staat u niet alleen. Het bijkopen van vakantiedagen is een geliefde keuze onder werknemers die van een flexplan kunnen gebruikmaken, ziet de hr-dienstverlener SD Worx, de grootste aanbieder van flexplannen. Wie daarover beschikt, kan zijn loonpakket voor een deel zelf invullen. 'Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om zo talent aan te trekken en te behouden', zegt Sara Flipkens van SD Worx.

Ook mogelijk met een flexplan: een bedrijfswagen, ICT-materiaal of de premie voor een hospitalisatieverzekering of verzekering ambulante zorgen. 'Die zijn het populairst', zegt Katrien Nijs van hr-dienstverlener Attentia, die een steekproef bij ruim 32.000 werknemers liet uitvoeren. Maar ook Attentia ziet de populariteit van het bijkopen van vakantiedagen toenemen. Een op de zeven deelnemers aan de steekproef zegt een stukje loon in te willen ruilen voor extra verlof.

Kan iedere werknemer vakantiedagen bijkopen?

'Allereerst moet een werkgever een flexplan aanbieden, dat werknemers toelaat hun loonpakket flexibel in te vullen', zegt Flipkens. 'Daarnaast moet het bijkopen van vakantiedagen een mogelijkheid zijn in het flexplan. Maar veel bedrijven met zo'n plan hebben dat erin opgenomen.'

Bij sommige bedrijven geldt de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen voor iedereen, bij andere voor een bepaalde groep werknemers. 'Zo kan het zijn dat in bedrijven, waar niet iedereen evenveel verlofdagen heeft, een werkgever verkiest enkel werknemers die weinig vakantiedagen hebben de kans te geven verlofdagen bij te kopen, als een soort van harmonisatie', zegt Flipkens. Daarnaast moet je voldoende budget hebben om vakantiedagen te kunnen bijkopen.

Hoe kunt u vakantiedagen bijkopen?

Daarvoor moeten we eerst even uitleggen hoe een flex- of cafetariaplan werkt. Bij zo'n flexibele verloning bestaat een deel van uw loonpakket uit een budget dat u zelf kunt invullen, met het bijkopen van vakantiedagen, het betalen van de hospitalisatiepremie - als u die via uw werkgever heeft - van uw kinderen of een internetabonnement.

Dat budget kan (een deel van) uw eindejaarspremie zijn of een individuele bonus. 'De collectieve cao 90-bonus komt niet in aanmerking', zegt Flipkens. 'Concreet geeft u dus iets op - zoals een deel van uw eindejaarspremie - om een ander voordeel te kopen', zegt Nijs.

'Hoe een werkgever budget ter beschikking stelt, kiest hij zelf. Al gelden er wettelijke regels', zegt Nijs. 'Zo is het in bepaalde sectoren niet toegelaten de eindejaarspremie te flexibiliseren. Ook heeft bijna elke sector eigen minimumlonen. Dan kan het zijn dat via het brutoloon geen budget kan worden vrijgemaakt, omdat er geen marge is.'

Hoeveel een vakantiedag precies kost, hangt af van uw loon. Hoe meer u verdient, hoe meer een vakantiedag u kost. 'Vaak wordt een limiet gezet op het aantal vakantiedagen dat u kan bijkopen, om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Bij de meeste bedrijven is dat 5 à 6 dagen', zegt Flipkens.

Heeft het bijkopen van vakantiedagen een impact op uw loon?

Als u verlof neemt en daarvoor een bijgekochte vakantiedag inzet, krijgt u uw gebruikelijke loon doorbetaald. 'De dagen dat u afwezig bent, hebben geen impact op uw loon voor die maand. De extra vakantiedagen worden beschouwd als betaalde vakantiedagen', zegt Flipkens. U moet er wel rekening mee houden dat als u een deel van uw eindejaarspremie of bonus inzet voor een ander voordeel, u een lager cashbedrag als eindejaarspremie of bonus uitgekeerd krijgt.

Moet u bijgekochte vakantiedagen in het kalenderjaar opnemen of kunt u ze overdragen naar het volgende jaar?

'Dat hangt af van wat uw bedrijf beslist', zegt Nijs. Maar het is niet onlogisch dat u eerst uw ander verlof opneemt voor u de bijgekochte dagen spendeert. Bij SD Worx kunnen medewerkers wél dagen opsparen, als een soort van loopbaansparen. 'Die kunnen we later tijdens onze loopbaan bij SD Worx opnemen', zegt Flipkens.

Heeft het bijkopen van vakantiedagen een effect op uw pensioen later?

'Uw loon wordt in principe doorbetaald als u een bijgekochte vakantiedag opneemt. Er worden ook socialezekerheidsbijdragen op afgedragen, zodat die dagen meetellen voor uw pensioen', zegt Flipkens. Het kiezen van extra vakantiedagen heeft dus geen impact op de opbouw van uw pensioenrechten later.

De stelregel is: hoe hoger uw brutoloon loon, hoe hoger uw pensioen. Bij de berekening van een werknemerspensioen wordt het loon per kalenderjaar geplafonneerd. Vanaf 4.496 euro bruto per maand hebt u het maximum bereikt. 'Als u dus budget vrijmaakt boven dat plafond, is er geen probleem', zegt Nijs. 'Als u per maand minder verdient, kunnen de keuzes binnen een flexplan een impact hebben op je wettelijke pensioenopbouw', treedt Flipkens bij. 'Dat geldt als u voordelen zou kiezen die niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.'

Wat gebeurt met de bijgekochte vakantiedagen als ik van job verander?

Als u die dagen nog niet hebt opgenomen, krijgt u ze in principe uitbetaald, zoals ook met andere vakantiedagen het geval is. 'De meeste bedrijven doen het op die manier, maar een werkgever kan dat zelf vastleggen in zijn beleid', aldus Nijs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud