Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Geleidelijk weer aan het werk na lange ziekte

Werken is een goede therapie voor een depressie. Met dat standpunt wil het Riziv werknemers met een psychische aandoening beter begeleiden om ze sneller opnieuw aan het werk te krijgen. Maar wat zijn de opties als een voltijdse baan nog niet haalbaar is?
Advertentie

Opnieuw werken als deel van de therapie, zo klonk het begin deze week bij het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). De terugkeer naar de werkvloer na een lange afwezigheid speelt niet enkel voor werknemers met een psychische aandoening zoals depressie of burn-out. Ook na een behandeling tegen kanker of een ingrijpende operatie kan de stap moeilijk zijn.

Wat als u wilt werken, maar nog onvoldoende hersteld bent om voltijds aan de slag te gaan? Een progressieve werkhervatting biedt een uitweg: door geleidelijk aan meer te werken, kunt u evolueren naar een voltijdse terugkeer. ‘We steunen de combinatie van werken en een uitkering’, zegt François Perl, directeur-generaal van de dienst voor uitkeringen bij het Riziv. ‘Een partiële werkhervatting is een nuttig instrument voor werkhervatting. De werknemer is nog herstellende, maar blijft wel in contact met het bedrijf en de arbeidsmarkt.’

Volgens cijfers van het Riziv werken zo’n 40.000 werknemers in een systeem van deeltijdse werkhervatting. ‘We betreuren dat te weinig bedrijven en werknemers het systeem kennen’, zegt Perl. Het Riziv zette daarom een informatiecampagne op.

Met tijdskrediet?

Een alternatief is via een formule van tijdskrediet halftijds of vier vijfde werken. Maar om in aanmerking te komen, moet de werknemer voldoen aan tewerkstellings- en loopbaanvoorwaarden. Zo moet een werknemer voor een 1/5de tijdskrediet zonder motief minstens voltijds hebben gewerkt in de twaalf voorafgaande maanden en moet hij een loopbaan van vijf jaar als loontrekkende kunnen bewijzen. 'Een langdurig zieke werknemer kan die voorwaarden vervullen dankzij een gelijkstelling of neutralisatie van de periode dat hij ziek was', zegt Stijn Demeestere. Al biedt dat geen garanties. 'De werkgever kan om organisatorische redenen het tijdskrediet weigeren aan een werknemer die al langer dan zes maanden afwezig is wegens ziekte.'

Een progressieve werkhervatting moet u steeds aan uw werkgever vragen. ‘Die is niet verplicht om ermee akkoord te gaan, het is geen recht dat een werknemer kan afdwingen’, zegt Stijn Demeestere, advocaat arbeidsrecht bij Laga. Gaat uw werkgever akkoord, dan blijft uw arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. ‘De arbeidsvoorwaarden voor die deeltijdse tewerkstelling, zoals het aantal uren per week en het werkrooster, worden het best vastgelegd in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst’, adviseert Demeestere. ‘Het is belangrijk daarbij te verduidelijken dat de deeltijdse arbeid slechts een tijdelijke maatregel is voor de duur van de gedeeltelijke werkhervatting. Zo vermijdt men een definitieve omschakeling naar deeltijdse arbeid.’ Ook de specifieke beëindigingsmodaliteiten voor die bijlage worden het best vastgelegd.

Er bestaat geen wettelijke tijdsbeperking voor een gedeeltelijke werkhervatting. ‘Volgens de rechtspraak mag een werkgever die eerst instemde met een deeltijdse werkhervatting wel op die beslissing terugkomen. Hij moet zich daarvoor niet verantwoorden. Uiteraard moet hij rekening houden met de overeengekomen stopzettingsmodaliteiten’, zegt Demeestere.

Met uitkering

Werknemers die lange tijd buiten strijd zijn, vallen terug op een ziekte-uitkering van het Riziv. Voor bedienden is dat na een afwezigheid langer dan een maand, voor arbeiders na een week. Wat gebeurt er met die uitkering bij een gedeeltelijke werkhervatting? Ze kan gecombineerd worden met een loon, op voorwaarde dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zijn toestemming geeft. Het bedrag van de uitkering wordt berekend in functie van het maandloon.

Hoe verloopt die procedure? Wie na een ziekteperiode gedeeltelijk wil gaan werken, moet een aanvraag indienen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Sinds april 2013 moet u niet meer wachten op een voorafgaand akkoord om te beginnen met werken. De arts geeft naderhand zijn toestemming. ‘In zeldzame gevallen zal de adviserend geneesheer binnen de 30 dagen vragen om het werk te stoppen’, zegt Perl.

Een werkgever kan een progressieve werkhervatting weigeren.
Stijn Demeestere,
Advocaat Laga

Een progressieve werkhervatting kan maar voor zover de werknemer nog minstens 50 procent arbeidsongeschikt is en een werkhervatting verenigbaar is met de oorzaak van de ongeschiktheid. ‘Het percentage van 50 procent betekent niet dat de werknemer maar 50 procent mag werken. Een arbeidsvolume van 30 of 80 procent is perfect mogelijk’, merkt Demeestere op.

Een goede voorbereiding is belangrijk om een partiële werkhervatting te doen slagen. ‘Werknemers doen er goed aan voor hun werkhervatting de bedrijfsarts te consulteren’, zegt Perl.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud