Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gepensioneerden verplicht om te blijven werken?

Terwijl de Belgische pensioenen tot de laagste in Europa behoren, is België een van de laatste landen om de activiteit van de gepensioneerden te in te perken.

(netto) – Het zal niemand verwonderen dat steeds meer gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen officieel blijven werken na hun pensioen. Dat blijkt uit de gegevens die, naar aanleiding van een parlementaire vraag, werden verstrekt door de minister van Pensioenen en gepubliceerd werden in de krant De Standaard. Het aantal werkende gepensioneerden is de voorbije 2 jaar met een derde gestegen: van 26.250 in 2006 tot 35.000 in 2008. Dat is bijna 2 procent van de 1,833 miljoen Belgen die een pensioenuitkering ontvangen. En dat is niet verwonderlijk.

Hogere, maar nog steeds bescheiden plafonds

Sinds vorig jaar zijn de mogelijkheden om na het pensioen te blijven werken versoepeld. De wet laat dat nu toe terwijl de gepensioneerde toch een pensioenuitkering kan blijven ontvangen.

  • Het bijkomend inkomen van gepensioneerde 65-plussers mag maximaal 21.436,50 euro bruto per jaar bedragen.

  • Voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, wordt dat bedrag teruggebracht tot 7.421,57 euro bruto per jaar.

Het bijkomend inkomen van gepensioneerde 65-plussers mag maximaal 21.436,50 euro bruto per jaar bedragen.

Voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, wordt dat bedrag teruggebracht tot 7.421,57 euro bruto per jaar.

Dat is niet schitterend, maar het is toch al dubbel zoveel als enkele jaren geleden. De gepensioneerden hebben er wel degelijk van geprofiteerd.

'Het is belachelijk", zegt Pierre Pestieau, professor Economie aan de UCL en de ULG en specialist in pensioenen. "België is een van de laatste landen om het werk van gepensioneerden te beperken. Dat is niet normaal, want dat betekent dat het pensioen wordt gelijkgesteld aan een verlies van werk." Het recentste voorbeeld van de zich veralgemenende Europese tendens om werken na het pensioen te versoepelen, is dat Frankrijk vorig jaar een wet heeft goedgekeurd die veel meer toelaat. "'In België is dat niet het geval en dat is jammer." Temeer omdat daardoor zwartwerk bevorderd wordt...

Het gemiddelde pensioen bedraagt ongeveer 1.200 euro en behoort tot de laagste in Europa. "Het is dan ook normaal dat veel mensen overwegen om na hun pensioen te blijven werken", vervolgt de expert.

Levensverwachting

Tot slot is ook de levensverwachting de laatste 20 jaar ontzettend toegenomen. Daardoor hebben veel mensen zin om hun beroepsactiviteit langer voort te zetten. Maar het is vooral uit financiële overwegingen – "de overheid doet niet veel moeite om de (toekomstige) gepensioneerden te alarmeren" – dat veel mensen na hun pensioen willen blijven werken. Als men alleen rekening houdt met de inkomsten (en niet met het eigen financiële vermogen) bedraagt het aantal gepensioneerde 65-plussers dat onder de armoedegrens leeft, bijna 25 procent in België.

Meer kapitalisatieformules

Kiezen tussen langer werken
en lager pensioen

Lees meer

"Het optrekken van de pensioenleeftijd lijkt onvermijdelijk. En men zou ook de cumul voor gepensioneerden meer moeten toestaan en gewoon een progressieve fiscaliteit toepassen, zonder daarom alles te willen compliceren", zegt de professor. Hij deelt daarmee de mening van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat enkele maanden geleden een stok in het hoenderhok gooide door voor te stellen de brugpensioenen af te schaffen en de pensioenuitkeringen te herzien in functie van de levensverwachting. In afwachting dat het huidige debat over de financiering van de pensioenen constructieve ideeën oplevert (?) – de Nationale Pensioenconferentie maakt eind dit jaar haar conclusies bekend – neemt de Belg zijn lot in eigen handen. Door meer te werken na het pensioen, door in het zwart te werken en…  door zelf een kapitaal op te bouwen met het oog op het pensioen.

Terwijl de Nationale Pensioenconferentie - volgens verschillende bronnen - niet veel vooruitgang blijkt te boeken, speelt de verzekeringssector al zijn troeven uit door voor te stellen het gamma van kapitalisatieformules uit te breiden. De sector denkt daarbij aan de formules die de werknemers op ondernemingsniveau en/of met hun eigen middelen financieren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud