Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Gewoon op weekdagen werken, blijft norm

Slechts een klein percentage van de Vlamingen werkt op afwijkende uren, het aantal loontrekkenden dat vooral 's avonds of 's nachts werkt, neemt zelfs af. In het weekend werken wel wat meer mensen dan in het begin van deze eeuw.
Advertentie
Het toenemende belang van de gezondheidssector leidt er mee toe dat meer mensen op zaterdag en zondag (moeten) werken. ©Photo News

Mochten we al willen evolueren naar een 24-uurseconomie, dan zijn we er nog ver af. Dat blijkt uit de cijfers over afwijkende werktijden die het Steunpunt Werk en Sociale Economie samenbracht.

In 2000 werkte 12 procent van alle loontrekkenden in Vlaanderen gewoonlijk 's avonds, in 2013 was dit teruggelopen tot 8,6 procent. In nachtwerk zat eveneens een terugval: van 4,8 procent van de loontrekkenden in 2000 naar 2,9 procent in 2013.

Het aandeel van de loontrekkenden die in een ploegenstelsel werken, daalde eveneens, van ruim één op de tien (10,6%) in 2000 tot nog 8 procent in 2013. Dit hangt samen met de dalende tewerkstelling in de industrie, waar vaker in ploegenstelsels wordt gewerkt.

Weekend

Werken in het weekend wordt anderzijds couranter. In 2000 was zaterdagwerk gebruikelijk voor 12,3 procent van de loontrekkenden, en zondagwerk voor 7,1%. In 2013 was dit gestegen naar respectievelijk 16,2 en 9,4 procent.

Hierachter schuilt hetzelfde fenomeen dat de dienstensector aan belang heeft gewonnen ten opzichte van de industrie. Met name in handel en distributie wordt meer gewerkt op zaterdag. Daarnaast speelt het groeiende belang van de sector van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening hierin een rol.

Toch komen deze vormen van afwijkende werkuren in Vlaanderen nog altijd veel minder voor dan gemiddeld in Europa.

Tijdelijk

Hetzelfde geldt voor tijdelijke arbeid. Het aantal loontrekkenden dat in een vorm van tijdelijke arbeid werkt, schommelde in Vlaanderen de voorbije decennia tussen 4 en 10 procent, vermeldt het Steunpunt WSE. Vanaf 2003 stabiliseerde het rond 7,5 procent, maar tegen 2013 zakte het opnieuw naar 6,6 procent. Dat zijn zowat 154.000 loontrekkenden.

Bij jongeren is dat percentage wel een pak hoger: van de werkende 15- tot 24-jarigen werkte 27,6 procent in 2013 met een tijdelijk (uitzend)contract. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud