Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gratis voordeel van uw werkgever heeft toch een prijskaartje

Een gsm, internet of bedrijfswagen kunnen uw loon aanvullen in tijden van loonmatiging. Maar die extra’s hebben een prijskaartje. Voor sommige wordt dat binnenkort wel goedkoper.
©Inge Yspeert/Hollandse Hoogte

Boven op uw brutoloon kan uw werkgever of uw vennootschap u een aantal voordelen aanbieden: een pc, tablet, internetabonnement, gsm of bedrijfswagen. Ook al zijn die in de eerste plaats bedoeld voor de uitoefening van uw beroep, doorgaans mag u ze ook privé gebruiken. Uw werkgever of vennootschap kan u zelfs een zuiver privévoordeel toestaan: een gratis woning of water en elektriciteit.

Ook al moet u in ruil geen vergoeding betalen, toch betekent dat niet dat de voordelen gratis zijn. Als u ze ook privé mag gebruiken, worden als ze ‘loon’ beschouwd. En op looncomponenten moet u 13,07 procent socialezekerheidsbijdrage en belastingen betalen. ‘De effectieve belastingdruk verschilt van werknemer tot werknemer. Het voordeel wordt belast tegen uw hoogste belastingtarief, wat schommelt tussen 25 en 50 procent, te verhogen met gemeentebelastingen’, zegt Philip Maertens van PwC HR Services. Betaalt u een vergoeding aan uw werkgever of vennootschap? Dan wordt uw eigen bijdrage in mindering gebracht van het belastbare voordeel.

‘Wie een pc, tablet of een internetabonnement ter beschikking krijgt, zal binnenkort waarschijnlijk minder voor dat voordeel moeten betalen. Er komt een nieuwe regeling waarbij de fiscus en de sociale zekerheid het voordeel op dezelfde manier waarderen’, zegt Lieven Stoffelen van PwC HR Services. Wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt, is nog niet duidelijk. Een overzicht van hoeveel elk voordeel u werkelijk kost.

Gsm of smartphone

Een goedkope gsm of geavanceerde smartphone? De kostprijs van het toestel speelt geen rol, het voordeel wordt forfaitair op 12,50 euro per maand vastgelegd. Dat forfait omvat het toestel, de gesprekken en het mobiele internet. Daarop betaalt u socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Voor wie belast wordt tegen het hoogste belastingtarief van 50 procent, brengt dat de rekening op 7,07 euro per maand (exclusief gemeentebelasting).

Internet

Betaalt uw werkgever uw internetaansluiting bij u thuis, of uw mobiel internet? Het voordeel blijft in de nieuwe regeling onveranderd op 5 euro. ‘Dat bedrag zal gelden voor vast en mobiel internet samen. Er zal niet langer een optelling zijn van een voordeel voor vast én een voordeel voor mobiel internet’, zegt Philip Maertens. Voor een werknemer kost het minimaal 1,74 euro en maximaal 3,04 euro. Voor wie enkel mobiel internet ter beschikking krijgt, blijft het voordeel in de nieuwe regeling beperkt tot 2 euro per maand. Dat brengt het werkelijke prijskaartje op minimaal 0,70 euro en maximaal 1,22 euro.

Tablet

Tot nu toe werd een tablet door de fiscus beschouwd als een computer. ‘Maar daar komt in de nieuwe regeling verandering in’, zegt Lieven Stoffelen. Het voordeel van een tablet zal op 3 euro per maand worden vastgelegd. Dat brengt de werkelijke kostprijs op minimaal 1,04 euro en maximaal 1,83 euro.

Verwarming en elektriciteit

Gratis verwarming of elektriciteit? Het voordeel wordt forfaitair geraamd, ongeacht uw werkelijk verbruik. Voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt het forfait voor verwarming 1.900 euro per jaar en voor elektriciteit 940 euro per jaar. Voor de anderen bedraagt het forfait voor verwarming 850 euro per jaar en voor elektriciteit 430 euro per jaar.

Bedrijfsfiets

De bedrijfsfiets is nog niet zo wijdverspreid, maar hij maakt duidelijk opgang. ‘Als de bedrijfsfiets ook voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, is er geen belastbaar voordeel’, zegt Philip Maertens. ‘Als de fiets alleen privé wordt gebruikt, dan wordt de werknemer belast op de werkelijke waarde. Voor een bedrijfsfiets is er geen forfait.’

Bedrijfswagen

Een bedrijfswagen omdat u promotie maakt? Als u die wagen ook mag gebruiken voor uw woon-werkverkeer en/of privéverplaatsingen, dan zult u een lager nettoloon ontvangen. Dat heeft alles te maken met de belastingen die u op de bedrijfswagen moet betalen, socialezekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd door de werknemer.

Het belastbaar voordeel wordt forfaitair bepaald en hangt af van het type brandstof, de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de ouderdom van de wagen. Of u al dan niet een tankkaart hebt gekregen, speelt geen rol.

Door te kiezen voor een milieuvriendelijke wagen kunt u uw belastbaar voordeel drukken. Maar er zijn grenzen: het minimale voordeel bedraagt 1.250 euro per jaar, zelfs al levert de berekening een lager bedrag op. Maar daar kan in de toekomst ook verandering in komen. In het regeerakkoord staat te lezen dat onderzocht zal worden of het minimale bedrag voor het voordeel alle aard kan worden afgeschaft om ondernemingen aan te moedigen te investeren in milieuvriendelijke wagens.

Computer

Krijgt u een computer of laptop ter beschikking die u ook privé mag gebruiken? De kostprijs van het toestel speelt geen enkele rol. Het belastbare voordeel bedraagt vandaag 15 euro per maand, maar in de nieuwe regeling zal dat verlaagd worden naar 6 euro per maand. ‘Dat brengt de kostprijs van een laptop op minimaal 2,08 euro en maximaal 3,65 euro per maand’, zegt Lieven Stoffelen. Krijgt u de pc in eigendom, dan gelden de forfaits niet en wordt u op de werkelijke waarde getaxeerd.

Woning

Wat als uw werkgever of vennootschap u gratis een woning ter beschikking stelt? Het voordeel van een niet-gemeubelde woning wordt forfaitair bepaald en hangt af van het kadastraal inkomen (KI). Voor een woning met een niet-geïndexeerd KI van hoogstens 745 euro is de formule: niet-geïndexeerd KI x 1,7 x 100/60 x 1,25. Voor een woning met een hoger ki wordt dat: niet-geïndexeerd ki x 1,7 X 100/60 x 3,8. Bij een gemeubelde woning is er een verhoging van het belastbaar voordeel met 2/3de.

Als uw werkgever of vennootschap niet de woning ter beschikking stelt, maar wel de door u betaalde huur terugbetaalt, dan wordt dat voordeel niet forfaitair gewaardeerd. U moet belastingen betalen op de werkelijk ontvangen terugbetaling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud