Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Groepsbonus voor personeel wint snel aan populariteit

Bedrijven hebben vorig jaar voor 725 miljoen euro aan collectieve prestatiegebonden bonussen aan hun personeel uitbetaald.
Advertentie
Voor bedrijven in sterke sectoren, zoals de chemie, is de bonus een interessante manier om hun personeel een extraatje te geven. ©Anthony Dehez

Dat is 10 procent meer dan in 2017 en de helft hoger dan in 2014, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V).

3.383 euro
Bonusplafond
De jaarlijks toegekende bonus mag niet hoger liggen dan 3.383 euro bruto.

Sinds 2008 kan een bedrijf via de prestatiebonus, in het jargon de cao90-bonus, een premie geven aan een groep werknemers of aan heel het personeel. De voorwaarde is dat ze de doelstelling hebben gehaald die in een bonusplan werd vastgelegd. Vorig jaar werden iets meer dan 7.000 bonusplannen opgemaakt, bijna drie keer meer dan bij de invoering van het systeem in 2008.

Bonusplafond

De jaarlijks toegekende bonus mag niet hoger liggen dan 3.383 euro bruto. Een werknemer houdt daar netto 2.941 euro van over. Ter vergelijking: van een even grote loonsverhoging houdt een werknemer met een relatief hoog loon netto slechts 1.368 euro over. Het bonusplafond werd ingevoerd om te vermijden dat managers via de groepsbonus zouden worden uitbetaald en niet via het zwaarder belaste reguliere bonusstelsel.

Voor bedrijven in sterke sectoren, zoals de chemie of de financiële sector, is de bonus een interessante manier om hun personeel een extraatje te geven. Bedrijven in ons land kunnen hun personeel maar in beperkte mate loonsverhogingen geven. De collectieve bonus wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

Anders dan gewone loonsverhogingen stelt de bonus een bedrijf ook niet voor zware engagementen voor de toekomst. Over het bedrag en de doelstellingen kan elk jaar opnieuw worden onderhandeld met het personeel. Een bedrijf dat het ene jaar een bonus aan iets verbindt, is niet verplicht dat het volgende jaar opnieuw te doen.

Vereenvoudiging

De invoering van de winstpremie door de regering-Michel heeft weinig effect gehad op de loonbonus. Via zo’n winstpremie, waarbij een deel van de winst rechtstreeks naar het personeel vloeit, werden vorig jaar voor een kleine 100 miljoen euro aan bonussen uitbetaald.

100
Winstpremie
Via de winstpremie, waarbij een deel van de winst rechtstreeks naar het personeel vloeit, werden vorig jaar voor een kleine 100 miljoen euro aan bonussen uitbetaald.

Peeters verwacht dat de loonbonus nog aan populariteit zal winnen. Voor dit jaar gaat zijn administratie uit van 787 miljoen euro aan uitbetaalde bonussen. Dat moet deels het gevolg zijn van een administratieve vereenvoudiging. De meeste bonusplannen moesten tot nu via een papieren formulier worden ingediend bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, wat tijdrovend is.

Voortaan kan de aangifte ook digitaal via de website bonusplannen.be worden gedaan. ‘Zo maken we het indienen van een plan sneller en eenvoudiger’, zegt Peeters. In eerste instantie kunnen alleen bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordiging de website gebruiken. Later moeten alle ondernemingen dat kunnen doen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud